Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
99,86 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1022727736–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
99,86 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
99,86 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 28/04/2017

De aandelenindices hebben het tweede kwartaal met een positieve impuls ingezet, ondanks de gespannen geopolitieke situatie, met name in Noord-Korea en vervolgens in Syrië na de Amerikaanse interventie. Zo zijn de belangrijkste aandelenindices in het eerste deel van de maand stabiel gebleven. De Franse presidentsverkiezingen zorgden voor een gunstige dynamiek op de aandelenmarkten: door de duidelijke voorsprong van Macron op Le Pen vlak voor de eerste verkiezingsronde gingen de aandelenmarkten sterk omhoog en daalden de risicopremies op de obligatiemarkten.Via een gerichte tactische spreiding bood QuAM 10 een goede blootstelling aan deze winstgevende markten. Door de hogere weging van Europese aandelen kon de portefeuille profiteren van de stijging van de markten. Het obligatiesegment was gericht op opkomende markten en bedrijfsobligaties, die na de goede bedrijfsresultaten en als gevolg van de afgenomen risicopremies beide hoger afsloten. Ook converteerbare obligaties leverden een positieve bijdrage aan het rendement.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement M-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 4,63 % 4,63 %
1 jaar 8,30 % 8,30 %
Sinds oprichting -0,14 % -0,07 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

4,63 %

8,30 %

-0,14 %

Jaarlijkse

8,30 %

-0,07 %Statistieken

VolatiliteitMaximale maandelijkse winstMaximale drawdown
1 jaarSinds oprichting1 jaar
Deelnemingsrecht M-EUR5,80 %2,19 %-4,35 %
Benchmark
Deelnemingsrecht M-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 5,80 %
Tracking Error
Maximale maandelijkse winst 2,19 %
Maximale drawdown -4,35 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
19/06/2015
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1022727736
Nettovermogen (fonds)
506 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,040 %
Toegepaste beheerkosten
0,040 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.