Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
99,94 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022727736–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
99,94 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
99,94 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 10% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 10% zal bedragen.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De laatste maand van het tweede kwartaal van 2018 werd afgesloten met een algemene daling van de aandelenmarkten. Niet alle obligatiesegmenten profiteerden van de zogenaamde vlucht naar kwaliteit, waardoor de resultaten sterk uiteenliepen en de winsten beperkt bleven. De opkomende markten echter sloten de periode af met sterke dalingen, in alle beleggingscategorieën.Aan het begin van de maand reageerden de aandelenmarkten positief op de vorming van een niet-eurosceptische regering in Italië, een ontwikkeling die een einde maakte aan de recente politieke onzekerheid in Europa. Daarna deden de handelsdiscussies tussen de Verenigde Staten en China, de spanningen op de G7-top, het immigratiethema in Europa, dat de positie van Angela Merkel heeft verzwakt, en de vergaderingen van de centrale banken de spanningen hoog oplopen, waardoor de volatiliteit op de markten steeg. Het gevolg was dat de aandelenmarkten op zeer gecorreleerde wijze corrigeerden en de converteerbare obligaties meesleurden in hun val. De langetermijnobligaties daarentegen konden wel profiteren van de flight-to-quality die verbonden is aan het hogere risico. Aan het einde van de periode stabiliseerden de markten en maakten ze zelfs een deel van het verlies eerder in de maand goed.In deze volatiele context werd de blootstelling van de QuAM-methodologie aan geldmarktfondsen verhoogd ten koste van de obligatiefondsen. De portefeuille behield alleen een kleine positie in Europese staatsobligatiefondsen. De methodologie verlaagde ook de blootstelling aan Europese aandelen en heeft belegd in de energie- en nutssector, die profiteerden van de stijging van de olieprijs.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement M-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,51 %

-3,51 %

1 jaar

-0,76 %

-0,76 %

3 jaar

0,23 %

0,08 %

Sinds oprichting

-0,06 %

-0,02 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (M-EUR)

Benchmark

-3,51 %

-0,76 %

0,23 %

-0,06 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (M-EUR)

Benchmark

-0,76 %

0,08 %

-0,02 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht M-EURBenchmarkDeelnemingsrecht M-EURBenchmark
1 jaar*8,02 %-8,11 %
3 jaar*5,28 %-9,69 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,82 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,60 %
Deelnemingsrecht M-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,02 % 5,28 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -5,60 %
Maximale maandelijkse winst 3,82 %
Maximale drawdown -8,11 % -9,69 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/11/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
19/06/2015
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
LU1022727736
Nettovermogen (fonds)
448 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,040 %
Toegepaste beheerkosten
0,040 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.