Mobile Logo

EdR Fund QUAM 15 Dynamische strategieën

Dynamische strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
108,57 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1024818954–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
108,57 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
108,57 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

EdRF QuAM 15 streeft ernaar binnen een volatiliteitsbeperking van 15% per jaar te blijven en is erop gericht een positief rendement op te leveren. Het risiconiveau kan worden vergeleken met een gediversifieerde aandelenportefeuille. De blootstelling van het Fonds aan aandelen wordt verwacht tussen 0% en 100% te liggen. Het brede en gediversifieerde beleggingsuniversum bestaat uit futures die beleggen in obligaties en aandelenmarkten, zonder geografische of sectorale beperking. De beleggingsbeslissingen worden gebaseerd op wiskundige modellen, waarbij elke subjectiviteit in de samenstelling van de portefeuille wordt uitgesloten.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De belangrijkste aandelenindices zetten hun stijging voort in juli, onder impuls van de ingrepen van de centrale banken. In de VS heeft de Fed als gevolg van de publicatie van een gedaalde CPI aangekondigd dat zij een meer uitgesproken terugkeer van de inflatie zou afwachten alvorens haar programma voor rentenormalisering voort te zetten. In Europa sloten de markten ondanks de stijging van de euro de maand af met winst, mede dankzij de aankondiging van een status quo bij de ECB. Op de opkomende markten oefende de verzwakking van de dollar een opwaartse druk uit op de indices. Japan daarentegen bleef achter, met een beperkte winst voor de maand. Op de obligatiemarkt gingen de Amerikaanse en Europese staatsobligatierentevoeten licht lager tijdens de maand, wat vooral het hoogrentende segment in juli aan winst hielp. In deze context waar de centrale banken nog steeds een nadrukkelijke plaats innemen, profiteerde QuAM 15 van de goede prestaties van de markten dankzij zijn dynamische spreiding. De methodologie voerde tijdens de maand een aantal sectorale en geografische verschuivingen door: in het kader van de recente stabilisatie van de Europese beurzen zijn de beleggingen op het oude continent teruggeschroefd ten voordele van de Amerikaanse en Aziatische beurzen. De goede resultaten van de financiële instellingen hebben QuAM 15 ertoe aangezet deze sector te overwegen, in parallel met een verlaging van de sectoren energie en informatica.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement M-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,79 %

5,79 %

1 jaar

8,69 %

8,64 %

Sinds oprichting

8,57 %

6,34 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (M-EUR)

Benchmark

5,79 %

8,69 %

8,57 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (M-EUR)

Benchmark

8,64 %

6,34 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht M-EURBenchmarkDeelnemingsrecht M-EURBenchmark
1 jaar*9,33 %-5,39 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht M-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,33 %
Tracking Error
Maximale drawdown -5,39 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/09/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/04/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1024818954
Nettovermogen (fonds)
13 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,040 %
Toegepaste beheerkosten
0,040 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.