Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
138,57 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
138,57 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
138,57 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/05/2017

De wereldwijde aandelenmarkten bleven het prima doen in de maand mei. De referentie-indexen worden nog steeds ondersteund door de continue wereldwijde economische groei: de internationale handel nam opnieuw toe, de werkgelegenheidscijfers in de ontwikkelde economieën herstelden zich en het vertrouwen van bedrijven bevindt zich opnieuw op het niveau van voor de recessie. Het enige dat zijn schaduw werpt op deze situatie is de VS, waar tijdens het eerste deel van de maand een onderzoek werd gevoerd naar de verdenkingen dat de Amerikaanse president Donald Trump zou hebben getracht om het FBI-onderzoek naar zijn banden met Rusland een halt toe te roepen. Deze spanningen hadden een tijdelijke impact op de wereldwijde aandelenindices en veilige beleggingen, zo hebben beleggers hun toevlucht genomen tot goud en staatsobligaties. In het tweede deel van de maand spitsten de markten zich opnieuw toe op de fundamentals. De indices sloten de maand af met een stijging. De spreiding van de QuAM-beleggingen bleef grotendeels stabiel, met een geografische en sectorale diversificatie. Ondanks enkele marktschommelingen behoudt de methode reeds enkele weken dezelfde posities: Europa blijft immers profiteren van het ultraversoepelende beleid van de ECB en de Europese aandelen hebben betere prestaties neergezet dan die in de andere ontwikkelde landen. De QuAM-methodologie behoudt ook haar focus op Europa en verhoogt haar beleggingen in groeisectoren zoals IT. Wat obligaties betreft vertoont de methodologie ook een grote stabiliteit. De beleggingspositie in opkomende landen blijft groot gezien het herstel van de internationale handel en de verwachte daling van de inflatie op middellange termijn. Dankzij die stabiliteit kon het QuAM-fonds een positief rendement boeken in mei.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,76 %

1,76 %

1 jaar

1,21 %

1,21 %

3 jaar

2,18 %

0,72 %

5 jaar

11,41 %

2,18 %

Sinds oprichting

38,57 %

2,42 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,76 %

1,21 %

2,18 %

11,41 %

38,57 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,21 %

0,72 %

2,18 %

2,42 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*2,03 %-1,83 %
3 jaar*2,28 %-5,61 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,68 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,06 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,03 % 2,28 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -0,06 %
Maximale maandelijkse winst 0,68 %
Maximale drawdown -1,83 % -5,61 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005537912
Nettovermogen (fonds)
402 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.