Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
137,60 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
137,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/03/2018)
137,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Februari werd gekenmerkt door grote schokken op de aandelenmarkten en een aanhoudend hoge volatiliteit. Het eerste deel van de maand verliep zeer woelig, en nadat duidelijk werd dat de looninflatie in de Verenigde Staten sterk was gestegen, speculeerden de beleggers op een cyclus van renteverhogingen door de Fed. Het resultaat was dat de staatsrentevoeten aanzienlijk stegen en de aandelenindexen onderuitgingen. De verhoogde volatiliteit op de markten na de publicatie van de Amerikaanse lonen zette een kettingreactie in gang, die sterk werd uitvergroot door de omvangrijke shortposities op VIX-contracten. De hevige verkoopgolf hield meerdere dagen aan en duwde de aandelenmarken in het rood. De tweede helft van februari verliep rustiger. De aandelenmarkten herstelden zich gedeeltelijk bij een volatiliteit van om en nabij 20%.De QuAM-portefeuille kon zich snel aanpassen aan deze volatiele omgeving: dankzij de risicocontrolebenadering werd de blootstelling van het model aan de aandelen- en obligatiemarkten gehalveerd ten gunste van de geldmarktfondsen. In het aandelensegment ging de QuAM-methodologie selectief te werk door het behoud van een deel van de blootstelling aan de Verenigde Staten, die tijdens het tweede deel van de maand sterker herstelden dan de andere aandelenmarkten, en door de verkoop van alle beleggingen in Azië. In het obligatiesegment werden de posities die het gevoeligst zijn voor de verwachte renteverhogingen (staatsobligaties met een korte en lange looptijd) volledig verkocht. Tegelijkertijd liet de opleving van de obligaties van opkomende markten, die vooral te danken was aan de toegenomen consumptie in China, de QuAM-methodologie toe tijdens de maand een stabiele blootstelling aan deze sector te behouden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,59 %

-0,59 %

1 jaar

1,06 %

1,06 %

3 jaar

-3,82 %

-1,29 %

5 jaar

4,35 %

0,85 %

Sinds oprichting

37,60 %

2,25 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-0,59 %

1,06 %

-3,82 %

4,35 %

37,60 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,06 %

-1,29 %

0,85 %

2,25 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*3,76 %-3,06 %
3 jaar*1,92 %-5,61 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,60 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,76 % 1,92 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,60 %
Maximale maandelijkse winst 2,77 %
Maximale drawdown -3,06 % -5,61 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005537912
Nettovermogen (fonds)
254 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.