Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
138,69 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
138,69 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
138,69 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 30/11/2017

Tijdens de maand november vertoonde de ontwikkeling van de wereldwijde beurzen een versnipperd patroon. Amerikaanse aandelen kenden tijdens de maand een gestage evolutie. Na de goedkeuring van het Amerikaanse belastinghervormingsproject door de Senaat gingen de markten aan het einde van de maand hoger. In Europa werden de aandelenindexen in de eerste helft van de maand getroffen door de politieke onzekerheid in Duitsland. Niettemin werden de beleggers gerustgesteld door de macro-economische publicaties, en de markten hervatten hun opwaartse trend, maar slaagden er niet in om de maand in het groen af te sluiten. In Azië was het eveneens een wisselvallige maand, met enerzijds goede bedrijfsresultaten en anderzijds zwakkere macrocijfers die wijzen op een economische vertraging. Op de obligatiemarkt zorgde het tanende tempo van de aandelenmarkten voor een lichte daling van de rendementen en krappere spreads. Obligaties uit opkomende markten beleefden een moeilijke maand.Nadat het fonds uitstekend geprofiteerd heeft van de winsten van de afgelopen maanden, maakte het fonds EdR Fund QuAM 5 net voor de laatste maand van het jaar pas op de plaats. De allocatie per activaklasse is relatief stabiel gebleven, hoewel er via de aandelen- en obligatiefondsen aanpassingen zijn aangebracht. Obligaties uit opkomende markten en hoogrentende obligaties werden afgebouwd ten voordele van converteerbare obligatiefondsen die profiteren van de stijging van bepaalde aandelenmarkten. De aandelenblootstelling blijft stabiel. Wel hebben we onze focus opnieuw verschoven naar de VS en Japan en naar groeisectoren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,84 %

1,84 %

1 jaar

1,60 %

1,60 %

3 jaar

0,80 %

0,27 %

5 jaar

7,44 %

1,44 %

Sinds oprichting

38,69 %

2,34 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,84 %

1,60 %

0,80 %

7,44 %

38,69 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,60 %

0,27 %

1,44 %

2,34 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*2,55 %-1,51 %
3 jaar*2,18 %-5,61 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,54 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,55 % 2,18 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,54 %
Maximale maandelijkse winst 2,77 %
Maximale drawdown -1,51 % -5,61 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005537912
Nettovermogen (fonds)
291 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.