Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2019)
141,57 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
141,57 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/04/2019)
141,57 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 29/03/2019

De markten leken pas op de plaats te maken in maart. In eerste instantie zetten de markten hun stijging sinds het begin van het jaar voort, waarna ze een deel van deze resultaten moesten prijsgeven om uiteindelijk te stabiliseren tot aan het einde van de maand. Deze bewegingen weerspiegelen de wereldwijde economische context: de Europese groei vertoonde tekenen van een sterke vertraging, waarbij zowel Duitsland als Frankrijk teleurstellende PMI-cijfers bekendmaakte. Daarnaast zijn er nog niet veel vorderingen gemaakt in de Amerikaanse onderhandelingen met China enerzijds en Noord-Korea anderzijds. In het Verenigd Koninkrijk steeg de brexit-spanning ten top: nu het voorstel van Theresa May voor de derde keer is afgewezen, vrezen de markten voor een 'harde' brexit, aangezien de deadline met rasse schreden nadert. Wat het monetair beleid betreft, namen zowel de Fed als de ECB een zeer voorzichtig standpunt in: wegens de economische statistieken zijn er geen renteverhogingen gepland voor 2019. De QuAM-methodologie koos deze maand voor een evenwichtige spreiding. De sectorale beleggingen, vooral in de sectoren van de largecaps en de financiën, profiteerden van de goede resultaten in deze sectoren. Activa uit opkomende markten deden het goed en leverden een positieve bijdrage aan het rendement van QUAM. Wat de obligaties betreft, werden de posities in obligaties uit opkomende markten en overheidsobligaties afgebouwd ten gunste van hoogrentende en kortlopende obligaties.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/04/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

0,62 %

0,76 %

1,14 %

Sinds oprichting

41,57 %

2,27 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

41,57 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,62 %

0,76 %

1,14 %

2,27 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*2,95 %-3,56 %
3 jaar*2,90 %-6,24 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,57 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,09 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,95 % 2,90 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,09 %
Maximale maandelijkse winst 2,57 %
Maximale drawdown -3,56 % -6,24 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU1005538217
Nettovermogen (fonds)
109 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.