Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2017)
139,10 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
139,10 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2017)
139,10 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/03/2017

De geografische verschillen die in februari opdoken, liepen deze maand verder uiteen door een verzwakking van de “Trumprally” in de VS en een positievere dynamiek in Europa en de opkomende markten. Op de Amerikaanse aandelenmarkten heeft de onzekerheid over de beloofde hervormingen van Donald Trump de beleggers aangezet tot voorzichtigheid: de indexen gingen op en neer, maar sloten de maand uiteindelijk op hetzelfde niveau af, met name na het uitstel van de stemming over de hervorming van de gezondheidszorg en de twijfels over het tijdstip van de invoering van fiscale stimulansen. In Europa daalden de rentevoeten op overheidspapier en stegen de aandelenmarkten ondanks de officiële start van de Brexitprocedure, dankzij de goede resultaten van de meer gematigde kandidaten in de opiniepeilingen in de aanloop naar de verkiezingen in Duitsland en Frankrijk. De opkomende markten bewegen zich in stijgende lijn, nu de Fed haar renteverhogingscyclus heeft gestart en er meer duidelijkheid lijkt te zijn gekomen. QuAM 5 schroefde zijn obligatieblootstelling geleidelijk terug, voornamelijk door de verkoop van hoogrentende en Investment Grade-fondsen. De geldmarkt- en aandelenposities werden dan weer uitgebreid, via nieuwe beleggingen in Europa om te profiteren van de stijgende trend van het oude continent. De positie in Amerikaanse aandelen daarentegen werd verkleind. Dankzij de aandelenblootstelling kon de impact van de rentestijging in de eerste helft van de maand worden beperkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement A-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 0,43 %  
1 jaar 0,49 % 0,49 %
3 jaar 3,99 % 1,31 %
5 jaar 10,28 % 1,98 %
Sinds oprichting 39,10 % 2,48 %
Rendement A-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 0,43 % 0,49 % 3,99 % 10,28 % 39,10 %
Jaarlijkse prestatie 0,49 % 1,31 % 1,98 % 2,48 %


Statistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-USD1,68 %2,19 %-1,59 %-4,45 %
Benchmark
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 1,68 % 2,19 %
Tracking Error
Maximale drawdown -1,59 % -4,45 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2003
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1005538217
Nettovermogen (fonds)
479 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.