Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2018)
121,85 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539025–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
121,85 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2018)
121,85 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 28/09/2018

De berichten over de handelsoorlog volgden elkaar snel op tijdens de maand: tussen de hoop op onderhandelingen en de dreigende taal vanuit de Verenigde Staten zag China zich genoodzaakt het overleg met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op te zeggen. Tegelijk legde president Donald Trump nieuwe douaneheffingen op Chinese importproducten ter waarde van 200 miljard dollar op. Ook het mislukken van de NAFTA-onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada droeg bij tot de risicoaversie van de beleggers. De beurzen in Europa en Azië gingen opnieuw achteruit, een trend die vooral merkbaar was in de sectoren die gecorreleerd zijn met de internationale handel. Alleen bepaalde aandelensegmenten in de Verenigde Staten blijven uitstekend presteren, waarbij de goede macro-economische cijfers als katalysator hebben gewerkt. Tijdens het tweede deel van de maand begonnen de beleggers zich te herpositioneren na de lichte afname van de spanningen op het internationale toneel: de paniek over de opkomende markten verminderde na de renteverhoging door de centrale banken van opkomende markten (Turkije, Rusland) om de val van hun valuta tegen te gaan, en in de eurozone vertraagde de inflatie in augustus tot 2% en heeft de ECB de rentevoeten en de inflatievooruitzichten niet gewijzigd. De QuAM-allocatie heeft tijdens de maand een aanzienlijke blootstelling aan aandelen behouden, met een totale belegging in aandelen van ongeveer een derde van de portefeuille. Om het risicobudget onder controle te houden, heeft QuAM een geldmarktblootstelling van gemiddeld meer dan 40% behouden in dit instabiele klimaat. De positie in aandelen werd voornamelijk verwezenlijkt ten gunste van Amerikaanse aandelen, waarvan het gewicht in de portefeuille sterk werd verhoogd. De technologiesector, die nadeel ondervond van de handelsspanningen, zette het rendement onder druk, in tegenstelling tot de “groeisector”, die een positief rendement opleverde voor de portefeuille. In het obligatiesegment is QuAM 5 hoofdzakelijk teruggekeerd naar hoogrentende en bedrijfsobligaties.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement D-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-5,43 %

-1,60 %

0,27 %

Sinds oprichting

21,85 %

1,59 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

21,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

-5,43 %

-1,60 %

0,27 %

1,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*3,38 %-5,11 %
3 jaar*1,98 %-5,11 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,59 %
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,38 % 1,98 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,59 %
Maximale maandelijkse winst 2,79 %
Maximale drawdown -5,11 % -5,11 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/04/2006
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1000000.00 EUR
ISIN-code
LU1005539025
Nettovermogen (fonds)
170 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.