Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2019)
100,26 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539538–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
100,26 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2019)
100,26 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 28/02/2019

Na de maand januari, waarin alle activaklassen positieve resultaten boekten, was er in de tweede maand van het jaar opnieuw sprake van decorrelatie tussen de markten. De aandelenmarkten leken pas op de plaats te maken tijdens de eerste dagen van februari, waardoor ze een deel van de in januari gerealiseerde winsten moesten prijsgeven. Daarna gingen de Amerikaanse, Europese en Japanse aandelenindexen opnieuw omhoog, om de maand af te sluiten met positieve resultaten. De MSCI Emerging index kende een grilliger verloop, met een gunstige ontwikkeling van de Aziatische aandelen tegenover negatieve resultaten voor de aandelen uit Zuid-Amerika. Op de obligatiemarkten profiteerden de converteerbare obligaties en de hoogrentende obligaties van de stijging van de aandelenmarkten. Ze sloten de maand af met een beter resultaat dan de andere obligatiesegmenten. De rentemarkten gaven een deel van hun resultaten prijs tijdens de laatste dagen van februari en sloten de maand af met beperktere winsten. In deze over het algemeen gunstige context werd de QuAM-methodologie opnieuw volledig toegespitst op risicoactiva: het geldmarktsegment, dat begin februari nochtans bijna de helft van de portefeuille vertegenwoordigde, werd volledig verkocht ten gunste van een obligatie- en aandelenprofiel in lijn met het risicobudget. In de obligatieportefeuille werden de beleggingen gediversifieerd tussen obligaties van opkomende markten, bedrijfsobligaties en overheidsobligaties. In de aandelenportefeuille werden de beleggingen in Zuid-Amerika verkocht ten gunste van Japanse aandelen en aandelen uit de energiesector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-3,74 %

-1,32 %

-0,11 %

Sinds oprichting

0,26 %

0,05 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

0,26 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-3,74 %

-1,32 %

-0,11 %

0,05 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*2,87 %-6,62 %
3 jaar*2,83 %-8,41 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,32 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,87 % 2,83 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,32 %
Maximale maandelijkse winst 2,75 %
Maximale drawdown -6,62 % -8,41 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2014
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
LU1005539538
Nettovermogen (fonds)
114 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.