Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
94,14 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
94,14 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2018)
94,14 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/07/2018

Na de correctie van de vorige maand stegen de aandelenmarkten opnieuw in juli. De obligatiemarkten daalden echter na de verklaringen van de centrale banken. De aandelenindexen profiteerden immers van de publicaties van de bedrijfsresultaten, die grotendeels boven de verwachtingen lagen, waardoor vooral de cyclische sectoren herstelden. De gezamenlijke verklaring van Donald Trump en Jean-Claude Juncker inzake het akkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over "nul importheffingen voor de industrie, behalve voor de autosector", en de vooruitzichten van een afname van de handelsspanningen tussen de VS en China waren ook gunstig voor de aandelenindexen. De kritiek van Donald Trump op de Fed met betrekking tot de verharding van het monetair beleid en het lagerentebeleid in de eurozone en Japan wogen daarentegen op de staatsrentevoeten, terwijl het bedrijfssegment en het segment van de converteerbare effecten een grotere correlatie vertoonden met het resultatenseizoen.In deze marktcontext profiteerde de QuAM-methodologie van haar blootstelling aan aandelenfondsen met een voorkeur voor Amerikaanse, Europese en wereldwijde fondsen. Wat de sectoren betreft, werd de spreiding gediversifieerd naar cyclische sectoren, maar werd er wel een voorzichtige blootstelling via defensieve sectoren zoals gezondheidszorg, energie en nutsvoorzieningen gehandhaafd. De in juni reeds verlaagde blootstelling aan obligatiefondsen bleef beperkt tot internationale gediversifieerde obligatiefondsen en aan de inflatie gekoppelde fondsen, die evenwel wogen op het rendement van de portefeuille.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,27 %

-1,21 %

Sinds oprichting

-5,86 %

-1,69 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

-5,86 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-CHF)

Benchmark

-2,27 %

-1,21 %

-1,69 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht E-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht E-CHFBenchmark
1 jaar*3,77 %-5,57 %
3 jaar*2,13 %-5,57 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,91 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,81 %
Deelnemingsrecht E-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,77 % 2,13 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,81 %
Maximale maandelijkse winst 1,91 %
Maximale drawdown -5,57 % -5,57 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/02/2015
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
5000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1022721374
Nettovermogen (fonds)
185 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.