Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
97,00 GBP
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721531–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
97,00 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
97,00 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/10/2018

De aandelenmarkten noteerden in oktober al voor de tweede keer dit jaar forse koersdalingen. De verliezen sinds het begin van het jaar lopen dan ook op voor de meeste aandelenindexen. In Europa sloot de Eurostoxx-index de maand af met een verlies van 6% en alle Europese aandelenindexen eindigden in negatief terrein. De Japanse index moest de tot nu toe in 2018 geboekte winst volledig prijsgeven. De S&P noteerde een daling van bijna 10% ten opzichte van zijn hoogste niveau van dit jaar.Er waren verschillende oorzaken van deze correctie: in de eerste plaats bleven de economische cijfers van de eurozone onder de verwachtingen van de beleggers. Vervolgens woog de bezorgdheid over Italië op de markten, nadat de Italiaanse regering haar plannen bekendmaakte om het begrotingstekort hoger te laten oplopen dan toegestaan door de Europese Commissie. De spread tussen de Italiaanse en de Duitse rente nam daardoor toe en bereikte zijn hoogste niveau sinds 2014. In Amerika blijven de geopolitieke spanningen duren en heeft de verdere stijging van de rentevoeten geleid tot een risicoavers klimaat, omdat de beleggers vrezen dat deze hogere rentevoeten de economie van het land schade kunnen berokkenen. De aandelenblootstelling, die een positieve bijdrage leverde aan het rendement van de portefeuille in de vorige maanden, heeft het resultaat van de QuAM-portefeuille deze maand negatief beïnvloed. Om de impact van deze sterke correctie van de markten te beperken, heeft de portefeuille zijn beleggingen aanzienlijk afgebouwd. De obligatieweging werd eveneens teruggeschroefd in de portefeuille. Er werd alleen een beperkte blootstelling aan hoogrentende obligaties en gediversifieerde obligatiefondsen behouden. Deze desinvesteringen zijn doorgevoerd ten gunste van geldmarktfondsen. Aan het einde van de periode was meer dan de helft van de QuAM-portefeuille in niet-risicovolle activa belegd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (04/12/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse

-5,15 %

Sinds oprichting

-3,00 %

-1,82 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-GBP)

Benchmark

-3,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-GBP)

Benchmark

-5,15 %

-1,82 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht E-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht E-GBPBenchmark
1 jaar*3,84 %-7,12 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht E-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,84 %
Tracking Error
Maximale drawdown -7,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/04/2017
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
5000000.00 GBP EQ EUR
ISIN-code
LU1022721531
Nettovermogen (fonds)
153 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.