Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/02/2019)
9.730,00 JPY
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022722935–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
9.730,00 JPY
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/02/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/02/2019)
9.730,00 JPY
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op directionele kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 5% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 5% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/12/2018

Na een consolidering in november daalden de aandelenmarkten opnieuw in december. China en de Verenigde Staten kondigden commerciële toegevingen aan (hervatting van import van Chinese landbouwproducten en grondstoffen als compensatie voor de opschorting van de nieuwe Amerikaanse douaneheffingen), maar de aandacht ging deze maand vooral uit naar de onderhandelingen over de Brexit en de Italiaanse begroting, de bezorgdheid over een vertraging van de wereldwijde groei door teleurstellende economische cijfers uit Europa, de lage groei in China en een potentiële budgettaire verlamming in de Verenigde Staten. De algemeen verwachte beslissing van de Fed om de rente te verhogen versnelde de daling van de aandelenmarkten. December sloot 2018 dus af met een van de slechtste maandresultaten voor aandelen sinds 1931. We zagen echter weer een decorrelatie tussen de activaklassen: de daling van de aandelen zorgde voor een vlucht naar kwaliteit naar overheidsobligaties. Obligaties uit opkomende markten profiteerden hiervan en lieten positieve winsten optekenen deze maand.In deze marktcontext hanteerde de QuAM-methodologie een voorzichtige spreiding. Met een volatiliteitsindex (VIX) van 35, het hoogste niveau sinds februari, waren veiligehavenactiva duidelijk de koplopers, en QuAM was voornamelijk blootgesteld aan obligatie- en geldmarktfondsen. De obligatiespreiding wordt vertegenwoordigd door fondsen uit opkomende markten, die profiteerden van een goed rendement, en door overheidsobligaties, die globaal profiteerden van een stimulerend discours van de ECB. Het zwakke aandelensegment in de portefeuille onderscheidde zich door een grote geografische en sectorale diversificatie, waardoor de portefeuille de negatieve impact van de daling van de markten kon beperken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/02/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement M-JPY Gecumuleerd Jaarlijkse

-3,48 %

Sinds oprichting

-2,70 %

-1,10 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (M-JPY)

Benchmark

-2,70 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (M-JPY)

Benchmark

-3,48 %

-1,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht M-JPYBenchmarkDeelnemingsrecht M-JPYBenchmark
1 jaar*3,80 %-6,79 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,04 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,21 %
Deelnemingsrecht M-JPY
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,80 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -3,21 %
Maximale maandelijkse winst 2,04 %
Maximale drawdown -6,79 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/11/2003
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/08/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
JPY
ISIN-code
LU1022722935
Nettovermogen (fonds)
124 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,040 %
Toegepaste beheerkosten
0,040 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.