Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Return Plus Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
92,50 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102921712–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
92,50 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
92,50 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 2% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 2% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De aandelenmarkten bleven in de loop van de maand mei heen en weer slingeren tussen risicobereidheid en risicoaversie, een trend die al sinds midden februari aanhoudt. De maand werd dan ook afgesloten met uiteenlopende resultaten (negatief voor Europa en licht positief voor de Verenigde Staten). Aan het begin van de maand gingen de aandelenindexen, ondanks de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran, licht omhoog door de positieve impact van de stijging van de olieprijs (Brent) op de cyclische sectoren en de inflatiecijfers uit de VS. De QuAM-methodologie heeft van deze opwaartse beweging geprofiteerd door te beleggen in converteerbare obligaties.In het tweede deel van de maand stonden de meeste aandelenindexen onder druk door een opeenstapeling van teleurstellende economische cijfers in Europa (detailverkoop en PMI) en de regeringsvorming door de grootste antisysteempartijen in Italië. De voordracht van de eurosceptische Paolo Savona als nieuwe minister van Financiën door de coalitie van deze twee partijen (Vijfsterrenbeweging en Lega) luidde een golf van risicoaversie in op de markt. In de Verenigde Staten werd de druk op de rentestijgingen verlicht door het akkoord tussen China en de Verenigde Staten over de terugdringing van het handelstekort tussen beide landen. Door de verbreding van de rentespreads (het renteverschil tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties op 10 jaar nam toe tot 2,9% - het grootste verschil sinds 2013), heeft de methodologie een deel van de winsten prijsgegeven alvorens de blootstelling aan monetaire activa te verhogen ten koste van de staatsobligaties (verkoop van kortlopende staatsobligaties).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,61 %

-2,61 %

1 jaar

-3,73 %

-3,71 %

3 jaar

-5,34 %

-1,81 %

Sinds oprichting

-7,50 %

-2,28 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

-2,61 %

-3,73 %

-5,34 %

-7,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

-3,71 %

-1,81 %

-2,28 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*1,59 %-3,98 %
3 jaar*1,51 %-6,22 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,42 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,59 % 1,51 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -1,42 %
Maximale maandelijkse winst 0,79 %
Maximale drawdown -3,98 % -6,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/01/2015
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/02/2015
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU1102921712
Nettovermogen (fonds)
21 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.