Mobile Logo

EdR Fund Return Plus Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
100,27 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102921985–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
100,27 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
100,27 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment volgt een duidelijk gedefinieerde strategie voor de belegging van activa die gebaseerd is op het onder controle houden van het risico voor de portefeuille dat voortvloeit uit de volatiliteit op jaarbasis. De aankoop- en verkoopbeslissingen worden gebaseerd op kwantitatieve systemen op middellange termijn. De belegging van activa wordt aangepast aan de heersende marktomstandigheden en streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis niet boven 2% te laten stijgen. Deze doelstelling vormt geen garantie van welke aard dan ook dat de gemiddelde volatiliteit op jaarbasis nooit meer dan 2% zal bedragen.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De belangrijkste aandelenindices zetten hun stijging voort in juli, onder impuls van de ingrepen van de centrale banken. In de VS heeft de Fed als gevolg van de publicatie van een gedaalde CPI aangekondigd dat zij een meer uitgesproken terugkeer van de inflatie zou afwachten alvorens haar programma voor rentenormalisering voort te zetten. In Europa sloten de markten ondanks de stijging van de euro de maand af met winst, mede dankzij de aankondiging van een status quo bij de ECB. Op de opkomende markten oefende de verzwakking van de dollar een opwaartse druk uit op de indices. Japan daarentegen bleef achter, met een beperkte winst voor de maand. Op de obligatiemarkt gingen de Amerikaanse en Europese staatsobligatierentevoeten licht lager tijdens de maand, wat vooral het hoogrentende segment in juli aan winst hielp. In deze context van gunstige liquiditeitsomstandigheden legt de blootstelling van het fonds Return Plus de nadruk op stabiliteit en blijft het profiteren van de weerstand van de obligatiemarkten. De spreiding heeft de staatsobligaties en langlopende obligaties, die deze maand nog gespannen waren, grotendeels links laten liggen. De methodologie heeft de sectoren van de converteerbare obligaties en de obligaties van beleggingskwaliteit teruggeschroefd ten voordele van de bedrijfsobligatiefondsen en samengestelde fondsen. De beleggingen in samengestelde en hoogrentende obligaties leverden een positieve bijdrage aan het rendement van de maand.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,25 %

1,25 %

1 jaar

0,69 %

0,69 %

Sinds oprichting

0,27 %

0,11 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

1,25 %

0,69 %

0,27 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,69 %

0,11 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*1,13 %-1,09 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,97 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,93 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,13 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -0,93 %
Maximale maandelijkse winst 0,97 %
Maximale drawdown -1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/01/2015
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/02/2015
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102921985
Nettovermogen (fonds)
59 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.