Mobile Logo

EdR Fund Selective Europe Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
01,22 GBP
Olivier  HUET–LU1082946127–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1082946127–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
01,22 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
01,22 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is rendement te genereren via blootstelling aan de aandelenmarkten, hoofdzakelijk binnen de Europese Gemeenschap, via de selectie van aandelen die op discretionaire basis worden gekozen uit een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI Europe Index in euro.

+ -

Commentaar 28/04/2017

Door politieke spanningen en twijfels over het economisch beleid van Donald Trump werd de maand aarzelend ingezet, maar uiteindelijk keerde de trend en werd de maand afgesloten met een herstel. De Europese markten zijn gerustgesteld door het nog steeds bijzonder verruimingsgezinde discours van de ECB en uitgelaten over de resultaten van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ook in april speelt het politieke nieuws nog steeds een prominente rol, maar de markten lijken stilaan meer oog te krijgen voor de – voor dit kwartaal redelijk goede – bedrijfsresultaten. De cijfers vertonen voor alle sectoren een positieve trend voor de organische groei. De dynamiek is vooral gunstig voor duurzame consumptiegoederen: luxegoederen, auto's, en reizen en ontspanning leverden tijdens de maand de beste prestaties. Ook in de industrie en de technologie worden geruststellende cijfers gepubliceerd. De berichtgeving over de opkomende markten en Europa is voor de rest van het jaar veeleer bemoedigend. Anderzijds hebben de aardoliesector en de basisproducten te lijden van de lagere olieprijzen, vooral nadat bepaalde velden in Libië opnieuw in productie zijn genomen. Op fusie- en overnamevlak hebben de conclusies van de strategische evaluatie van Unilever (als reactie op het van de hand gewezen overnamebod van Kraft) geleid tot aanzienlijke activaverkopen en vooruitzichten van een aandeleninkoop. In de loop van de maand kreeg Akzo na twee eerdere weigeringen een derde overnamebod van PPG, deels in cash en deels in effecten. Een conclusie blijft vooralsnog uit. Er werd aangekondigd dat de familie Arnault de minderheidsbelangen van Dior zou overnemen en dat het merk bij LVMH zou worden ondergebracht, om de structuren te vereenvoudigen en zodoende synergieën te verwezenlijken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement L-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 11,93 % 11,93 %
1 jaar 37,08 % 37,08 %
3 jaar 18,45 % 5,80 %
Sinds oprichting 22,00 % 4,72 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

11,93 %

37,08 %

18,45 %

22,00 %

Jaarlijkse

37,08 %

5,80 %

4,72 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht L-GBP14,94 %12,23 %3,60 %3,51 %0,97 %0,96 %0,44 %-1,14 %1,81 %0,70 %
Benchmark14,00 %10,84 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht L-GBP-11,00 %11,58 %-8,18 %-21,50 %0,01 %-0,36 %1,04 %1,08 %
Benchmark
Deelnemingsrecht L-GBP
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 14,94 % 12,23 % 14,00 % 10,84 %
Tracking Error 3,60 % 3,51 %
Sharpe-ratio 1,81 % 0,70 %
Alpha 0,01 % -0,36 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio 0,44 % -1,14 %
Maximaal maandelijks verlies -11,00 %
Maximale maandelijkse winst 11,58 %
Maximale drawdown -8,18 % -21,50 %
Beta 1,04 % 1,08 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
19/11/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/01/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1082946127
Nettovermogen (fonds)
43 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.