Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
16.867,60 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160362742–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160362742–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
16.867,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
16.867,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 28/02/2018

Februari leverde het slechtste maandrendement voor het Europese hoogrentende segment op sinds november 2016. De spreads zijn nu gecorrigeerd tot het peil van kort na de verkiezing van Macron in april 2017. Het achterblijvende totaalrendement van de hoogrentende effecten was vooral te wijten aan de ratingschijf BB, die meer blootgesteld is aan de lange rente en aanzienlijk minder spread-carry heeft om die te betalen. De hoogrentende spreads werden breder (iBoxx HY NFI +24 bp naar 267 bp) en het rendement dook in het rood. De iBoxx HY NFI verloor -0,7%. Financials deden het met -0,5% m/m iets beter. Alle sectoren noteerden overigens een negatief rendement, met de hoogste verliezen voor bouw & materialen (-1,6%), telecom (-1,3%) en gezondheidszorg (-1,1%), terwijl media (-0,2%), consumentendiensten (-0,3%) en nutsbedrijven (-0,4%) het verlies beperkten. Op ratinggebied registreerden CCC-notes de kleinste daling in februari (-0,25%), wat ze dit jaar tot nu toe tot de koplopers maakt (+2,75% YTD). B-notes daalden -0,5% en BB-papier verloor -0,8% in februari.Er was een relatief actieve primaire markt in Europese hoogrentende effecten, met een uitgiftetotaal van EUR 5 miljard in februari (goed voor in totaal EUR 10 miljard dit jaar). ELIS gaf EUR 1 miljard aan obligaties uit (BB+), in de looptijden 2023 en 2026 en met coupons van 1,875% en 2,875% om zijn overname van Berendsen te financieren. Algeco keerde terug naar de markt om zijn bestaande schulden te herfinancieren met een omvangrijk pakket van EUR 1,4 miljard, verdeeld in 3 bevoorrechte en achtergestelde tranches, tegen een rente van 6,5% tot 11%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,45 %

-0,21 %

-0,45 %

-0,21 %

1 jaar

3,95 %

4,39 %

3,95 %

4,39 %

3 jaar

12,98 %

12,52 %

4,14 %

4,00 %

5 jaar

29,50 %

31,80 %

5,30 %

5,67 %

Sinds oprichting

68,68 %

82,81 %

6,65 %

7,71 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-0,45 %

-0,21 %

3,95 %

4,39 %

12,98 %

12,52 %

29,50 %

31,80 %

68,68 %

82,81 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

3,95 %

4,39 %

4,14 %

4,00 %

5,30 %

5,67 %

6,65 %

7,71 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*2,25 %1,98 %0,55 %0,97 %-0,90 %2,00 %
3 jaar*4,45 %4,90 %1,18 %0,97 %0,21 %0,87 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-2,06 %-0,02 %1,11 %
3 jaar*-5,55 %0,06 %0,88 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,87 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,17 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,25 % 4,45 % 1,98 % 4,90 %
Tracking Error 0,55 % 1,18 %
Sharpe-ratio 2,00 % 0,87 %
Alpha -0,02 % 0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio -0,90 % 0,21 %
Maximaal maandelijks verlies -7,17 %
Maximale maandelijkse winst 7,87 %
Maximale drawdown -2,06 % -5,55 %
Beta 1,11 % 0,88 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/01/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160362742
Nettovermogen (fonds)
253 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.