Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
115,08 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
115,08 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
115,08 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/03/2017

De Nederlandse verkiezingen, de start van de Brexit onderhandelingen en de spanningen in de Amerikaanse regering hebben haast geen gevolgen gehad voor de kredietspreads. De nakende verkiezingen in Frankrijk hebben voor meer volatiliteit gezorgd op de staatsobligatiemarkten. Het resultatenseizoen is afgelopen en wij hebben over het algemeen geen nare verrassingen gezien.De markt van het hoogrentend krediet wordt nog steeds gedomineerd door de kwantitatieve versoepeling, die in april zal bestaan uit € 60 miljard aan aankopen per maand in plaats van € 80 miljard. Ook technische factoren, die vooral in het voordeel van de emittenten waren, speelden een grote rol in dit segment. De markt werd tot nu toe weinig beïnvloed door de inroeping van artikel 50 door Theresa May en de mislukte hervorming van de Obamacare wet door president Trump. De primaire markt werd in maart ondersteund door meer dan 13 miljard EUR aan nieuwe uitgiften, vooral om bestaande obligaties te herfinancieren. Ondanks de uitstroom uit bepaalde hoogrentende fondsen deze maand bleven de kredietspreads laag en bleef het gevoel van schaarste overheersen. De rendementen waren negatief in de klassen BB ( 0,23%) en B ( 0,05%) maar positief in de klasse CCC (0,25%) met een algemene prestatie in het hoogrentend segment van 0,17%.De meeste emittenten herfinancierden deze maand hun schulden, met uitzondering van Loxam, die de overname van Lavendon financiert met drie tranches voor een totaalbedrag van € 850 miljoen of Spie (Ba3/BB), die de overname van SAG financiert met een niet zekergestelde tranche van € 600 miljoen tegen 2024. Andere belangrijke uitgiften waren die van Peugeot (Ba2) van € 600 miljoen met een looptijd tot 2024, die van Federal Mogul (B1/B ) in twee tranches (waarvan één vlottende) voor een totaalbedrag van € 715 miljoen en looptijden tot 2022 en 2024. Ten slotte werd Saipem (Ba1/BB+) geïntroduceerd op de markt met een tranche van € 500 miljoen met een looptijd tot 2022.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement B-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 1,28 %  
1 jaar 6,09 % 6,09 %
3 jaar 12,58 % 4,02 %
Sinds oprichting 34,12 % 6,11 %
Rendement B-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 1,28 % 6,09 % 12,58 % 34,12 %
Jaarlijkse prestatie 6,09 % 4,02 % 6,11 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht B-EUR3,04 %4,57 %1,00 %1,21 %0,96 %0,97 %-2,12 %-0,65 %2,88 %1,01 %
Benchmark3,36 %4,98 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht B-EUR-3,47 %6,28 %-0,01 %-0,02 %0,87 %0,89 %
Benchmark
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 3,04 % 4,57 % 3,36 % 4,98 %
Tracking Error 1,00 % 1,21 %
Sharpe-ratio 2,88 % 1,01 %
Alpha -0,01 % -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,97 %
Informatieratio -2,12 % -0,65 %
Maximaal maandelijks verlies -3,47 %
Maximale maandelijkse winst 6,28 %
Beta 0,87 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/05/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363047
Nettovermogen (fonds)
291 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.