Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
114,48 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
114,48 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/12/2017)
114,48 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 30/11/2017

De kredietmarkten waren volatiel tijdens de maand november, terwijl het economische momentum sterk bleef en de winstresultaten voor het derde kwartaal van bedrijven uit de eurozone in positieve zin verrasten. Het bbp van de eurozone boekte in het derde kwartaal van 2017 een stevige groei van 0,6% op kwartaalbasis en ook de economische vooruitzichten waren positief, met de hoogste score voor de vertrouwensindicator van de maaksector sinds april 2000.De resultaten in het hoogrentende segment liepen in november meer uiteen dan in de vorige maanden, door idiosyncratische risico's en een verbreding van de kredietspreads door externe factoren (met name de VS), die een tijdelijke consolidatie veroorzaakten. De iBoxx HY Non Financial index deed het met een verlies van 0,4% in november minder goed dan de financiële sector (0,2%), waardoor ook de algemene index (iBoxx HY -0,3%) in het rood eindigde.De bouw- en materialensector moest de grootste daling slikken en verloor meer dan de winst in oktober, door de forse achteruitgang van Astaldi. Ook de telecomsector (-1,4%) presteerde zwak door de ontwikkeling van één onderneming (Altice), die ook op de mediasector (-0,9%) woog. Gezondheidszorg (+0,3%) was de enige sector met een positief rendement, terwijl consumentendiensten en nutsbedrijven stabiel bleven. Schuldbewijzen met de rating CCC (+0,2%) bleven sterker presteren, terwijl obligaties van de categorie BB (-0,15%) en B (-1,3%) verliezen lieten optekenen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,34 %

5,73 %

4,34 %

5,73 %

1 jaar

4,77 %

6,25 %

4,77 %

6,25 %

3 jaar

14,86 %

16,57 %

4,72 %

5,23 %

5 jaar

28,38 %

35,04 %

5,12 %

6,19 %

Sinds oprichting

38,16 %

49,64 %

5,94 %

7,46 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

4,34 %

5,73 %

4,77 %

6,25 %

14,86 %

16,57 %

28,38 %

35,04 %

38,16 %

49,64 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

4,77 %

6,25 %

4,72 %

5,23 %

5,12 %

6,19 %

5,94 %

7,46 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,07 %1,85 %0,51 %0,97 %-2,31 %4,41 %
3 jaar*4,53 %4,98 %1,19 %0,97 %-0,37 %1,09 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-1,36 %-0,03 %1,09 %
3 jaar*-6,02 %0,01 %0,88 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,83 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,07 % 4,53 % 1,85 % 4,98 %
Tracking Error 0,51 % 1,19 %
Sharpe-ratio 4,41 % 1,09 %
Alpha -0,03 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio -2,31 % -0,37 %
Maximaal maandelijks verlies -2,83 %
Maximale maandelijkse winst 3,75 %
Maximale drawdown -1,36 % -6,02 %
Beta 1,09 % 0,88 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/05/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363047
Nettovermogen (fonds)
277 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.