Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
117,72 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
117,72 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
117,72 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/05/2017

Een van de grootste bedreigingen voor de Europese kredietmarkt werd in mei de kop ingedrukt, namelijk het politieke populisme in Frankrijk. Door de overwinning van Emmanuel Macron, die werd verkozen met 66,1% van de stemmen tegenover 33,9% voor Marine Le Pen, daalden de risicopremies naar respectievelijk 65 en 250 basispunten voor de iTraxx Main en CrossOver indexen. En een verbreding van de spreads lijkt op korte termijn weinig waarschijnlijk. De economische indicatoren van de eurozone staan op groen, de kwartaalresultaten zijn positief en de volatiliteit is ingezakt. De technische parameters zijn op dit moment zo goed dat ze andere politieke risico's naar de achtergrond verdringen, zoals het risico van een impeachment van Donald Trump of de schandalen rond de Braziliaanse president Temer. Het lijkt alsof alleen een brutale koersverandering in het programma van monetaire versoepeling van de ECB of een ongunstige uitslag van de Italiaanse verkiezingen de kaarten in het hoogrentende kredietuniversum opnieuw kan schudden. De verschillende marktsegmenten blijven goed presteren, zij het iets minder uitgesproken dan voordien. Het segment 'BB' boekte een stijging van +0,8% (tegenover +1,1% in april), het segment 'B' is +1,2% gestegen (tegenover +0,9% in april), en het segment 'CCC' noteerde een winst van +0,8% (tegenover +1,6% in de vorige maand). Gemiddeld boekte de hoogrentende markt een stijging van +0,9% tijdens de maand. Op de primaire markt werd in totaal een bedrag van 2,8 miljard EUR uitgegeven. Een van de belangrijkste uitgiften was die van Rallye, dat een Senior Unsecured lening van 350 miljoen EUR met vervaldatum in 2023 uitgaf om zijn bestaande obligatie met vervaldatum in 2018 te herfinancieren. De uitgiften vonden gretig aftrek bij de beleggers, die voor 3 miljard EUR intekenden. Ook de uitgifte van Iron Mountain (Ba3/BB-), dat naar de markt is getrokken met Senior Unsecured Notes 2025 NC3 voor 300 miljoen EUR, is het vermelden waard.De fundamentals van de bedrijven blijven verbeteren: de resultaten van het eerste kwartaal vertonen doorgaans een stijgende lijn, terwijl de schuld- en wanbetalingsratio's blijven dalen, wat de deur openzet voor fusies en overnames. Selecta publiceerde een omzetstijging van +3,1% naar 180 miljoen EUR en een EBITDA-stijging van +27,7%. De groep moet de integratie van Pelican Rouge echter nog doorvoeren en bewijzen dat ze synergieën kan genereren. BUT publiceerde betere resultaten dan verwacht, met een omzetstijging van +2,7% op basis van vergelijkbare winkels en een verbetering van de resultaten in alle segmenten (witgoed, bruingoed, onlineverkoop). De EBITDA steeg licht met +0,8%, een aangename verrassing gelet op de aanbiedingen en marketing- en logistieke inspanningen die het bedrijf tot aan het begin van het jaar heeft gedaan. Ook Loxam publiceerde zeer goede resultaten, die in zijn geval te danken waren aan het herstel van de bouwsector in Frankrijk. De omzet noteerde een stijging van +11,8% in organische groei tot 297 miljoen EUR, en de EBITDA boekte een sterke groei van +27,5%. Door de investeringen in zijn huurmateriaal zal de free cashflow van Loxam in het tweede kwartaal wellicht negatief blijven. Europcar maakte een omzetstijging van 3,2% bekend tot 439 miljoen EUR, aangevoerd door zijn drie belangrijkste divisies: Cars (+4,3%), InterRent (+49%) en Vans&Trucks (+4,5%). De EBITDA bedroeg -6,2 miljoen EUR en de free cashflow -27 miljoen EUR, met name door een verdubbeling van de kapitaaluitgaven buiten het wagenpark van 12 miljoen EUR. Europcar heeft de overname van Buchbinder aangekondigd, de Duitse marktleider in de verhuur van budgetauto's en bestelwagens die in 2016 een omzet van 200 miljoen EUR heeft gerealiseerd. De nieuwe groep zal de nummer één in Duitsland worden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,61 %

4,01 %

3,61 %

4,01 %

1 jaar

7,83 %

9,31 %

7,83 %

9,31 %

3 jaar

13,16 %

15,24 %

4,20 %

4,83 %

5 jaar

38,18 %

47,82 %

6,68 %

8,13 %

Sinds oprichting

37,20 %

47,20 %

6,37 %

7,84 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,61 %

4,01 %

7,83 %

9,31 %

13,16 %

15,24 %

38,18 %

47,82 %

37,20 %

47,20 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

7,83 %

9,31 %

4,20 %

4,83 %

6,68 %

8,13 %

6,37 %

7,84 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,89 %3,05 %0,92 %0,95 %-1,79 %3,04 %
3 jaar*4,60 %4,99 %1,22 %0,97 %-0,48 %1,04 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-2,36 %-0,01 %0,90 %
3 jaar*-6,02 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,28 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,47 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,89 % 4,60 % 3,05 % 4,99 %
Tracking Error 0,92 % 1,22 %
Sharpe-ratio 3,04 % 1,04 %
Alpha -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,97 %
Informatieratio -1,79 % -0,48 %
Maximaal maandelijks verlies -3,47 %
Maximale maandelijkse winst 6,28 %
Maximale drawdown -2,36 % -6,02 %
Beta 0,90 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/05/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363047
Nettovermogen (fonds)
303 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.