Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
114,08 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
114,08 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/09/2017)
114,08 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/08/2017

Hoewel de markten in juli gekenmerkt werden door risicobereidheid, waardoor de aandelenmarkten stegen en de kredietspreads bleven versmallen, is het momentum in augustus gekeerd. We zagen de kredietspreads verbreden door de spanningen omtrent Noord-Korea. Deze beweging werd aangevoerd door de Verenigde Staten, waar de hoogrentende spreads met 35 basispunten stegen. In Europa stegen de hoogrentende spreads met 20 basispunten. Het sterke economische momentum rechtvaardigt het feit dat de risicopremies zich onder hun langetermijngemiddelde bevinden, maar de aankopen van de centrale bank zorgden voor een gebrek aan risicodiversificatie over verschillende sectoren. De mogelijke aankondiging van de ECB over een afbouw van de kwantitatieve versoepeling zal aandachtig worden gevolgd tijdens de komende weken. De sentimentsgegevens in de eurozone bleven sterk: de voorlopende PMI van de maaksector bereikte in augustus (57,4 na 56,6) zijn hoogste niveau in twee maanden tijd, ondersteund door betere resultaten in Frankrijk en Duitsland. Het rendement in augustus was positief, maar lager dan in juli. Desondanks lieten alle sectoren, op één na (media -0,1%), positieve maandelijkse rendementen optekenen, met bouw & materialen en olie & gas (beide +0,6% tijdens de maand) op kop. Wat de ratings betreft, was het weer een nek-aan-nekrace tussen BB-ratings (+0,20%) en B-ratings (+0,33%), hoewel de dalende rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar (-16 basispunten) rugwind bood aan duration-activa. Effecten met CCC-rating deden het nog iets beter en zetten hun outperformance voort (+0,40%). Zoals verwacht was het in augustus rustig op de Europese hoogrentende primaire markt. Anglo American werd in augustus 2017 geüpgraded naar beleggingskwaliteit. Wat de kwartaalcijfers betreft, waren de resultaten in ons beleggingsuniversum eerder positief, op een paar gemiste publicaties en de zwakke resultaten van Carrefour na. Zoals verwacht noteerde Burger King France een sterke groei in het tweede kwartaal, maar het gebruikte wel meer geld om zijn ambitieuze plan voor de opening van nieuwe restaurants in Frankrijk te financieren. Hapag Lloyd zag de resultaten voor het eerste halfjaar scherp stijgen door het herstel van het vrachtverkeer. Dit nieuws gaf logischerwijs de obligaties van zijn Franse rivaal CMA CGM een duwtje in de rug. Wat de fusies en overnames betreft, is Adient (BB+) van plan om de Futuris Group (ontwerp en productie van auto-interieurs) over te nemen voor $360 miljoen. De transactie zal Adients hefboomeffect verhogen van 1,7 tot 1,9 keer.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,97 %

4,99 %

3,97 %

4,99 %

1 jaar

6,02 %

7,22 %

6,02 %

7,22 %

3 jaar

14,05 %

15,91 %

4,48 %

5,04 %

5 jaar

31,42 %

39,71 %

5,61 %

6,91 %

Sinds oprichting

37,68 %

48,60 %

6,15 %

7,67 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,97 %

4,99 %

6,02 %

7,22 %

14,05 %

15,91 %

31,42 %

39,71 %

37,68 %

48,60 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

6,02 %

7,22 %

4,48 %

5,04 %

5,61 %

6,91 %

6,15 %

7,67 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,45 %2,40 %0,72 %0,96 %-2,10 %2,69 %
3 jaar*4,59 %4,98 %1,23 %0,97 %-0,55 %1,04 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-1,52 %-0,03 %0,98 %
3 jaar*-6,02 %-0,01 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,28 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-3,47 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,45 % 4,59 % 2,40 % 4,98 %
Tracking Error 0,72 % 1,23 %
Sharpe-ratio 2,69 % 1,04 %
Alpha -0,03 % -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,97 %
Informatieratio -2,10 % -0,55 %
Maximaal maandelijks verlies -3,47 %
Maximale maandelijkse winst 6,28 %
Maximale drawdown -1,52 % -6,02 %
Beta 0,98 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/05/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363047
Nettovermogen (fonds)
300 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.