Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
1.184,97 USD
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363476–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363476–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
1.184,97 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/07/2018)
1.184,97 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/05/2018

Het sentiment is verslechterd en de volatiliteit is toegenomen tegen de achtergrond van oplopende handelsspanningen, de moeilijke regeringsvorming in Italië en de ontmoeting tussen de VS en Noord-Korea, waardoor de geopolitieke problemen weer volop in de schijnwerpers kwamen te staan. De handelszorgen waren algemeen, aangezien de VS invoerheffingen op auto's overweegt en de uitzonderingen voor de invoerheffingen op staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico zijn opgeheven.Het beursklimaat verzuurde aanzienlijk in mei en stuwde de kredietspreads naar de hoogste niveaus sinds januari 2017. De Europese hoogrentende markt boekte een totaalrendement van -1,3% in mei; waarbij het relatieve rendement -1,7% bedroeg in de context van een daling van de Duitse staatsrente. Italiaanse obligaties, die 17% van de Index vertegenwoordigen, leverden een bijdrage van -0,66 basispunten aan het totaalrendement.De rendementen waren behalve voor de gezondheidszorg (+0,1%) duidelijk negatief over de hele lijn, met de grootste verliezen voor de bouwsector, olie en gas, en telecommunicatie. De financials bleven sterk achter bij de non-financials, waardoor de non-financials (-1,1%) minder verloren dan de financials (-1,9%) sinds het begin van het jaar. De laagste ratingcategorieën slaagden erin een kleine winst voor het jaar te behouden (CCC +0,4%), ondanks een verlies van 1,3% in mei. De categorieën BB (-1,1%) en B (-1%) toonden vorige maand vergelijkbare dalingen, met een verlies sinds het begin van het jaar van 1,5% voor BB en van 0,5% voor B.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,31 %

-0,30 %

-0,31 %

-0,30 %

1 jaar

2,25 %

1,84 %

2,25 %

1,84 %

3 jaar

15,53 %

13,27 %

4,93 %

4,24 %

Sinds oprichting

18,50 %

-3,64 %

4,19 %

-0,89 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-0,31 %

-0,30 %

2,25 %

1,84 %

15,53 %

13,27 %

18,50 %

-3,64 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

2,25 %

1,84 %

4,93 %

4,24 %

4,19 %

-0,89 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*2,54 %2,24 %0,51 %0,98 %0,51 %-0,35 %
3 jaar*4,46 %4,84 %1,25 %0,97 %0,70 %0,65 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-2,24 %1,12 %
3 jaar*-5,19 %0,10 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,37 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,80 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,54 % 4,46 % 2,24 % 4,84 %
Tracking Error 0,51 % 1,25 %
Sharpe-ratio -0,35 % 0,65 %
Alpha 0,10 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,97 %
Informatieratio 0,51 % 0,70 %
Maximaal maandelijks verlies -2,80 %
Maximale maandelijkse winst 6,37 %
Maximale drawdown -2,24 % -5,19 %
Beta 1,12 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
26/05/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363476
Nettovermogen (fonds)
227 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.