Mobile Logo

EdR Fund Signatures Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
16.747,56 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160364441–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160364441–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
16.747,56 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
16.747,56 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/07/2017

In het kielzog van de maand juni en tegen een achtergrond van vrees voor turbulentie door het monetaire beleid, heeft de kredietmarkt de maand juli in mineur ingezet. Toen de stijging van de Europese kernrente eenmaal was ingedijkt, is de negatieve correlatie tussen de rentevoeten en de kredietspreads weer in gang geschoten en zijn de risicopremies gekrompen. In de loop van de maand zijn de iTraxx-kredietindexen licht gedaald, met een Main en een Xover die respectievelijk op 52 bp (-3 bp tijdens de maand) en 234 bp (-9 bp tijdens de maand) uitkwamen. Het double-BB segment boekte een stijging van +0,46%, de simple-B een stijging van +0,57% en Investment Grade een stijging van +0,38%.De technische factoren zijn al bij al nog steeds gunstig voor de markt van het Europese krediet, met een primaire markt die in juli minder dynamisch was dan in juni. Wij noteerden een aantal aanzienlijke uitgiften tijdens de maand: twee grote spelers in scheepstransport hebben een obligatie uitgebracht om hun bestaande schulden te herfinancieren: Hapag-Lloyd en CMACGM. Bovendien bezorgt de haussetrend in de rentevoeten de obligaties met variabele rente rugwind. Heel wat emittenten zijn met dit type structuur naar de beleggers gestapt, zoals: InfoPro Digital (IT-diensten), United Group (Sloveense telecomoperator), Hema (duurzame consumptie) en Anacap (overname van dubieuze vorderingen).Het publicatieseizoen van de halfjaarresultaten kabbelt rustig voort. De reeds bekendgemaakte resultaten waren doorgaans positief en overtroffen de verwachtingen, met enkele uitzonderingen. Ter illustratie, op een staal van genoteerde Europese bedrijven heeft 70% van de effecten in de Stoxx 600 resultaten gepubliceerd, waarvan 57% de verwachtingen overtrof, met een winstgroei van +20% voor het kwartaal. De fusies en overnames blijven het tempo op onze markt aangeven. Artémis heeft zijn participatie in het kapitaal van Fnac Darty overgedragen aan de Duitse groep Ceconomy (Baa3/BBB-), de vroegere distributietak van Metro. WorldPay en Vantiv kondigden aan dat zij een principeakkoord hebben bereikt over de kenmerken van een mogelijke fusie. Spie ten slotte heeft een akkoord getekend voor de overname van Ziut (marktleider voor diensten voor de openbare verlichting in Nederland).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

4,22 %

4,68 %

4,22 %

4,68 %

1 jaar

6,09 %

6,78 %

6,09 %

6,78 %

3 jaar

17,29 %

16,78 %

5,44 %

5,29 %

5 jaar

38,73 %

42,68 %

6,76 %

7,36 %

Sinds oprichting

67,48 %

77,07 %

7,46 %

8,30 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

4,22 %

4,68 %

6,09 %

6,78 %

17,29 %

16,78 %

38,73 %

42,68 %

67,48 %

77,07 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

6,09 %

6,78 %

5,44 %

5,29 %

6,76 %

7,36 %

7,46 %

8,30 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*2,48 %2,41 %0,73 %0,96 %-0,56 %3,23 %
3 jaar*4,59 %4,98 %1,23 %0,97 %0,14 %1,06 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-1,37 %-0,01 %0,98 %
3 jaar*-5,43 %0,06 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting7,81 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,32 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,48 % 4,59 % 2,41 % 4,98 %
Tracking Error 0,73 % 1,23 %
Sharpe-ratio 3,23 % 1,06 %
Alpha -0,01 % 0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,97 %
Informatieratio -0,56 % 0,14 %
Maximaal maandelijks verlies -7,32 %
Maximale maandelijkse winst 7,81 %
Maximale drawdown -1,37 % -5,43 %
Beta 0,98 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/06/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1160364441
Nettovermogen (fonds)
299 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,250 %
Toegepaste beheerkosten
0,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.