Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
191,38 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
191,38 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
191,38 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds US IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/10/2017

Oktober was een relatief stabiele maand voor Amerikaanse bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. De notulen van de FOMC-vergadering van september toonden aan dat de VS nog altijd op koers ligt voor een renteverhoging in december. Obligaties van hoge kwaliteit werden beïnvloed door de kans dat de VS de fiscale hervorming zal goedkeuren, die in de loop van de maand steeds groter leek te worden. Het goedkeuren van de fiscale hervorming zou een positief effect hebben op de spreads, maar een negatief effect op het schatkistpapier. Oktober werd sterk beïnvloed door geruchten uit Washington over wie Janet Yellen zou vervangen als voorzitter van de FOMC. Tegen het einde van de maand was het vrijwel zeker dat Jerome Powell, een obligatiemarktvriendelijke keuze, de vervanger van Yellen zou worden. De rente op Amerikaans schatkistpapier steeg licht tijdens de maand, met een stijging van 2,33 naar 2,37 voor de rente op 10 jaar. De kredietspreads daalden opnieuw licht in oktober, in lijn met de algemene risicobereidheid, aangevoerd door de energiesector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (07/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,78 %

3,94 %

3,78 %

3,94 %

1 jaar

3,70 %

3,98 %

3,70 %

3,98 %

3 jaar

6,38 %

9,57 %

2,08 %

3,08 %

5 jaar

6,36 %

9,85 %

1,24 %

1,89 %

Sinds oprichting

91,38 %

98,31 %

3,90 %

4,11 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

3,78 %

3,94 %

3,70 %

3,98 %

6,38 %

9,57 %

6,36 %

9,85 %

91,38 %

98,31 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

3,70 %

3,98 %

2,08 %

3,08 %

1,24 %

1,89 %

3,90 %

4,11 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*1,91 %1,94 %0,45 %0,97 %-0,75 %1,63 %
3 jaar*2,61 %2,44 %0,71 %0,96 %-1,47 %0,96 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-1,28 %0,96 %
3 jaar*-3,41 %-0,09 %1,03 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,61 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,32 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,91 % 2,61 % 1,94 % 2,44 %
Tracking Error 0,45 % 0,71 %
Sharpe-ratio 1,63 % 0,96 %
Alpha -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio -0,75 % -1,47 %
Maximaal maandelijks verlies -2,32 %
Maximale maandelijkse winst 2,61 %
Maximale drawdown -1,28 % -3,41 %
Beta 0,96 % 1,03 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015180
Nettovermogen (fonds)
95 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.