Mobile Logo

EdR Fund US IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
134,50 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015263–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015263–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
134,50 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
134,50 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds US IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index.

+ -

Commentaar 28/02/2017

De Amerikaanse kredietmarkten zetten hun herstel voort na de verliezen in het vierde kwartaal van 2016. De bedrijfskredietspreads werden 11 bp smaller tijdens de maand in de VS, onder impuls van de vertraging in primaire uitgiften na de recordmaand januari. Dankzij deze prima prestaties zijn de spreads van Amerikaans bedrijfskrediet van beleggingskwaliteit nu voor het eerst sinds de staatsschuldencrisis in Europa smaller dan hun Europese tegenhangers. De Amerikaanse 10-jarige staatsobligatierente sloot de maand af op 2,40%, een daling van 6 bp. Al bij al waren de economische cijfers positief, maar er is een groeiende divergentie tussen de vertrouwens- en arbeidsmarktcijfers die aan de basis liggen van de hoogtepunten sinds de verkiezing van Trump, en de inflatiecijfers, waar weinig versnelling in te bespeuren valt. De markt gaat ervan uit dat de situatie van de Amerikaanse economie de doelstellingen van de Fed nadert, en de verwachting van een renteverhoging in maart is in februari gestegen van 30% naar 50%. Op sectoraal vlak was basismaterialen opnieuw de uitblinker, terwijl vrije tijd achterbleef.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement B-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 1,92 %  
1 jaar 1,63 % 1,63 %
3 jaar 4,92 % 1,61 %
5 jaar 8,80 % 1,70 %
Sinds oprichting 87,95 % 3,94 %
Rendement B-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 1,92 % 1,63 % 4,92 % 8,80 % 87,95 %
Jaarlijkse prestatie 1,63 % 1,61 % 1,70 % 3,94 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht B-USD2,58 %2,72 %0,50 %0,77 %0,98 %0,96 %-2,91 %-1,54 %0,83 %0,95 %
Benchmark2,60 %2,53 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht B-USD-2,32 %2,61 %-0,03 %-0,10 %0,97 %1,03 %
Benchmark
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 2,58 % 2,72 % 2,60 % 2,53 %
Tracking Error 0,50 % 0,77 %
Sharpe-ratio 0,83 % 0,95 %
Alpha -0,03 % -0,10 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,96 %
Informatieratio -2,91 % -1,54 %
Maximaal maandelijks verlies -2,32 %
Maximale maandelijkse winst 2,61 %
Beta 0,97 % 1,03 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015263
Nettovermogen (fonds)
71 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.