Mobile Logo

EdR Fund US IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
107,31 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015347–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015347–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
107,31 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
107,31 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds US IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index.

+ -

Commentaar 31/08/2017

In augustus zagen we een licht risicoaverse trend op de wereldwijde markten. De staatsobligaties van grote economieën deden het goed, waarbij de rentevoeten op Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar en die op Duitse staatsobligaties op 10 jaar allebei met 20 basispunten daalden. De markt verwacht nu dat de afbouw van de stimulerende beleidsmaatregelen door de centrale banken later zal plaatsvinden. De volgende verhoging van de rente door de Fed wordt nu door de markt pas in 2018 verwacht, volgend op de inflatiecijfers die de markt nog steeds onberoerd laten. In de eurozone zijn de beleggers steeds minder bezorgd dat de ECB binnenkort een ‘harde' afbouw zal aankondigen, ondanks de sterke economische gegevens. De sterkte van de euro zou de ECB wat respijt kunnen geven. Op de vergadering in Jackson Hole gebeurde niet veel: noch Janet Yellen, noch Mario Draghi kondigde veranderingen in het monetair beleid aan. In augustus stokte de bijna constante daling van de spreads van bedrijfsobligaties die zich al vanaf het begin van dit jaar voordeed. De geopolitieke spanningen stegen, de VIX steeg scherp in het midden van de maand en de aandelenmarkten sloten de maand vlak of lager af, afhankelijk van de regio. De spreads van beleggingskwaliteit stegen, ondanks de voorraadtekorten in augustus.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,94 %

3,76 %

3,94 %

3,76 %

1 jaar

2,00 %

2,11 %

2,00 %

2,11 %

3 jaar

7,72 %

9,96 %

2,50 %

3,21 %

Sinds oprichting

7,31 %

9,77 %

2,25 %

2,98 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

3,94 %

3,76 %

2,00 %

2,11 %

7,72 %

9,96 %

7,31 %

9,77 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

2,00 %

2,11 %

2,50 %

3,21 %

2,25 %

2,98 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*2,42 %2,41 %0,44 %0,98 %-0,93 %0,62 %
3 jaar*2,65 %2,49 %0,72 %0,96 %-1,06 %1,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-3,30 %-0,01 %0,99 %
3 jaar*-3,30 %-0,07 %1,03 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,06 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,89 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,42 % 2,65 % 2,41 % 2,49 %
Tracking Error 0,44 % 0,72 %
Sharpe-ratio 0,62 % 1,07 %
Alpha -0,01 % -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,96 %
Informatieratio -0,93 % -1,06 %
Maximaal maandelijks verlies -1,89 %
Maximale maandelijkse winst 2,06 %
Maximale drawdown -3,30 % -3,30 %
Beta 0,99 % 1,03 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015347
Nettovermogen (fonds)
82 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,375 %
Toegepaste beheerkosten
0,375 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.