Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
210,03 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303167–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303167–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
210,03 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
210,03 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 28/04/2017

In april was het 100 dagen geleden dat Trump zijn intrek nam in het Witte Huis. De president slaagt er vooralsnog niet in om zijn campagnebeloftes daadwerkelijk uit te voeren. De gepubliceerde vertrouwensindicatoren zijn bemoedigend en lopen over het algemeen voor op de activiteitsindicatoren, wat veel goeds voorspelt voor de continuïteit van de Amerikaanse groei. We zijn momenteel halverwege het resultatenseizoen: bijna 50% van de bedrijven uit de S&P500 heeft inmiddels resultaten gepubliceerd. Over het algemeen zijn de verrassingen positief en met circa 13% hogere winsten over een lopend jaar wordt de aanvankelijk verwachte winststijging van 10% overtroffen. Het zijn vooral financiële instellingen en bedrijven uit de energiesector die deze verrassende resultaten op hun conto mogen schrijven. Paradoxaal genoeg hadden cyclische waarden en de energiesector het tijdens de periode opnieuw moeilijk op de beurs. Dit kwam vooral omdat er niet langer gehoopt werd op een geleidelijke terugkeer van de inflatie waar bepaalde maatregelen van de regering-Trump voor hadden moeten zorgen. Het grootste deel van de zwakke resultaten kan dus worden verklaard door de sectorale positionering van het fonds: een overwogen positie in energie en een onderwogen positie in defensieve consumptiegoederen. Wij zijn ervan overtuigd dat het Amerikaanse herstel nog lang niet ten einde is, en dat de kloof tussen cyclische waarden en defensieve waarden niet oneindig groter kan worden, zoals dit sinds het begin van dit jaar het geval is. Wij hebben vertrouwen in het groeipotentieel van het fonds en in zijn vermogen om een inhaalbeweging in te zetten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 -7,65 % -7,65 %
1 jaar 16,48 % 16,48 %
3 jaar 30,82 % 9,36 %
5 jaar 95,96 % 14,39 %
Sinds oprichting 110,03 % 4,63 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

-7,65 %

16,48 %

30,82 %

95,96 %

110,03 %

Jaarlijkse

16,48 %

9,36 %

14,39 %

4,63 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-EUR16,50 %16,45 %7,66 %8,51 %0,89 %0,86 %-0,24 %-0,82 %1,81 %1,55 %
Benchmark13,06 %12,40 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht A-EUR-28,78 %29,49 %-8,01 %-36,29 %-0,07 %-0,68 %1,12 %1,14 %
Benchmark
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 16,50 % 16,45 % 13,06 % 12,40 %
Tracking Error 7,66 % 8,51 %
Sharpe-ratio 1,81 % 1,55 %
Alpha -0,07 % -0,68 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,86 %
Informatieratio -0,24 % -0,82 %
Maximaal maandelijks verlies -28,78 %
Maximale maandelijkse winst 29,49 %
Maximale drawdown -8,01 % -36,29 %
Beta 1,12 % 1,14 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103303167
Nettovermogen (fonds)
939 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.