Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
207,29 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303167–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303167–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
207,29 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
207,29 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 30/06/2017

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten in juni pas op de plaats, na de bestendige stijging van de vorige maanden. De Federal Reserve sprak zich opnieuw positief uit over de economische situatie in de Verenigde Staten en verhoogde de rente met 25 basispunten, zonder echter andere maatregelen uit te sluiten, met name om haar balans te verkleinen. De rentevoeten reageerden op dit nieuws met een voorzichtig herstel. Het laagste niveau van het jaar werd bereikt op 14 juni, toen de Amerikaanse staatsobligaties werden verhandeld tegen 2,13%, een niveau dat volgens ons geenszins het traject van de Federal Reserve noch dat van de Amerikaanse economie weerspiegelt. Wat de economische barometers betreft, is er weinig veranderd: het vertrouwen van de ondernemers blijft intact en de ISM-peilingen blijven goed, terwijl de bestellingen van duurzame consumptiegoederen iets onder de verwachtingen bleven en licht achteruitgingen. Het fonds presteerde na enkele maanden van relatief minder goede prestaties opnieuw beter dan zijn referentie-index. In het telecomsegment hebben wij onze positie in Verizon uitgebreid na de sterke daling van de sector door de bezorgdheid over een fusie tussen Sprint en Comcast. In de technologiesector hebben wij ON Semiconductor verkocht, net als Louisiana Pacific, na een indrukwekkende beursprestatie en het bereiken van onze koersdoelen. De lichte verschuiving ten gunste van ondergewaardeerde effecten en cyclische bedrijven in de loop van de maand zou het verwachte keerpunt kunnen zijn voor een beginnend herstel van het evenwicht op de markt op basis van de bedrijfsfundamentals.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-8,86 %

0,86 %

-8,86 %

0,86 %

1 jaar

6,59 %

10,09 %

6,59 %

10,09 %

3 jaar

23,54 %

51,65 %

7,29 %

14,88 %

5 jaar

82,65 %

102,76 %

12,80 %

15,18 %

Sinds oprichting

107,29 %

57,46 %

4,50 %

2,78 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-8,86 %

0,86 %

6,59 %

10,09 %

23,54 %

51,65 %

82,65 %

102,76 %

107,29 %

57,46 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

6,59 %

10,09 %

7,29 %

14,88 %

12,80 %

15,18 %

4,50 %

2,78 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*15,88 %12,99 %7,32 %0,89 %-0,14 %1,12 %
3 jaar*16,88 %12,53 %8,90 %0,85 %-0,86 %1,27 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-13,27 %-0,03 %1,08 %
3 jaar*-36,29 %-0,72 %1,15 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting29,49 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-26,94 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,88 % 16,88 % 12,99 % 12,53 %
Tracking Error 7,32 % 8,90 %
Sharpe-ratio 1,12 % 1,27 %
Alpha -0,03 % -0,72 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,85 %
Informatieratio -0,14 % -0,86 %
Maximaal maandelijks verlies -26,94 %
Maximale maandelijkse winst 29,49 %
Maximale drawdown -13,27 % -36,29 %
Beta 1,08 % 1,15 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103303167
Nettovermogen (fonds)
885 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.