Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
217,91 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303167–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303167–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
217,91 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
217,91 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 30/11/2017

De Amerikaanse markten trokken de opwaartse lijn door in een klimaat dat werd gedomineerd door de vooruitgang die Donald Trump en het Republikeinse kamp boekten met hun belastinghervorming. Deze wet zou een belangrijke rol moeten spelen voor veel Republikeinse verkozenen die hun zetel in de volgende tussentijdse verkiezingen van 2018 zullen moeten verdedigen. Zij zullen ook kunnen wijzen op de uitstekende cijfers van het Amerikaanse bbp, dat met meer dan 3,3% op jaarbasis is gestegen tijdens het derde kwartaal. Dit zijn duidelijke cijfers, net als de ISM-indicator voor de maaksector, die naar het zeer hoge niveau van 58,2 punten is geklommen. Alleen de inflatie lijkt maar niet te willen stijgen in een omgeving met een zeer lage werkloosheidsgraad. Maar dat is volgens ons slechts een kwestie van tijd. In de loop van de maand heeft het fonds een beter resultaat geboekt dan zijn referentie-index. Globaal genomen profiteerde het fonds van het begin van een verschuiving naar een nieuw evenwicht ten voordele van ondergewaardeerde en cyclische aandelen. Wij hebben dan ook geen grote veranderingen doorgevoerd in het fonds, dat volgens ons zeer goed gepositioneerd is om ten volle te profiteren van deze terugkeer naar de fundamentals.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-4,19 %

7,67 %

-4,19 %

7,67 %

1 jaar

-6,32 %

6,66 %

-6,29 %

6,62 %

3 jaar

21,91 %

43,37 %

6,82 %

12,75 %

5 jaar

84,31 %

120,57 %

13,00 %

17,13 %

Sinds oprichting

117,91 %

68,09 %

4,70 %

3,11 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-4,19 %

7,67 %

-6,32 %

6,66 %

21,91 %

43,37 %

84,31 %

120,57 %

117,91 %

68,09 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-6,29 %

6,62 %

6,82 %

12,75 %

13,00 %

17,13 %

4,70 %

3,11 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*11,70 %10,07 %5,67 %0,87 %-2,57 %0,99 %
3 jaar*17,02 %12,36 %9,09 %0,85 %-0,70 %0,98 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-18,04 %-0,27 %1,02 %
3 jaar*-36,29 %-0,61 %1,17 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting16,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-28,78 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,70 % 17,02 % 10,07 % 12,36 %
Tracking Error 5,67 % 9,09 %
Sharpe-ratio 0,99 % 0,98 %
Alpha -0,27 % -0,61 %
Correlatiecoëfficiënt 0,87 % 0,85 %
Informatieratio -2,57 % -0,70 %
Maximaal maandelijks verlies -28,78 %
Maximale maandelijkse winst 16,40 %
Maximale drawdown -18,04 % -36,29 %
Beta 1,02 % 1,17 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103303167
Nettovermogen (fonds)
838 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.