Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
219,67 USD
Christophe  FOLIOT–LU1103304215–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304215–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
219,67 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
219,67 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Cijfers die wezen op een lichte stijging van de inflatie en een opflakkering van de volatiliteit hebben de markten in februari onder druk gezet. De uitspraken van de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, over de solide groei van de Amerikaanse economie doen vermoeden dat er een renteverhoging op til is die wel eens hoger zou kunnen uitvallen dan verwacht. Ondanks deze indicatoren is het sectorale leiderschap van de Amerikaanse markt niet geëvolueerd in dit begin van het jaar. Technologie en duurzame consumptiegoederen (vooral Amazon (+30%) en Netflix (+50%)) boekten opnieuw de beste resultaten, terwijl de sectoren die zijn blootgesteld aan de rentevoeten de slechtste resultaten lieten optekenen. Daarnaast bevonden energie en gezondheid zich opnieuw bij de hekkensluiters. Het fonds US Value werd opnieuw afgestraft door zijn concentratie in ondergewaardeerde effecten, waarvan de waarderingsniveaus met betrekking tot de groeiwaarden zich dicht bij de extreme niveaus van 2000 bevinden. Met name de energiewaarden hadden het bijzonder moeilijk en sommige waarden daalden zelfs tot de laagste niveaus van 2016, terwijl de prijs van het vat olie sinds die periode is verdubbeld. Ook onze gezondheidswaarden werden gewantrouwd door de beleggers. Bepaalde posities, zoals Allergan of Celgene, die we deze maand in de portefeuille hebben geïntroduceerd, kenden een sterke correctie door de bezorgdheid (die volgens ons sterk overdreven is) en werden verhandeld tegen minder dan 10X de resultaten van 2018 bij nochtans hoge groeivooruitzichten op lange termijn. Ook Brookdale, de leider in de sector van rusthuizen in de VS, zag zijn beurskoers instorten door de weigering van het management van een overnamebod dat te laag werd bevonden. Onze fundamentele benadering die focust op waardering en het genereren van kasstromen is momenteel niet in trek. Volgens ons zijn de waarderingsspreads tussen de verschillende soorten waarden nog altijd extreem, maar het is moeilijk om op korte termijn te anticiperen op keerpunten in sectoren en leiderschap.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,01 %

3,14 %

-0,01 %

3,14 %

1 jaar

8,74 %

17,84 %

8,74 %

17,84 %

3 jaar

16,04 %

39,90 %

5,08 %

11,82 %

5 jaar

52,88 %

89,17 %

8,86 %

13,59 %

Sinds oprichting

115,98 %

174,41 %

10,76 %

14,33 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-0,01 %

3,14 %

8,74 %

17,84 %

16,04 %

39,90 %

52,88 %

89,17 %

115,98 %

174,41 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

8,74 %

17,84 %

5,08 %

11,82 %

8,86 %

13,59 %

10,76 %

14,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*12,89 %10,15 %6,25 %0,88 %-1,77 %1,42 %
3 jaar*15,47 %10,16 %8,94 %0,83 %-0,71 %0,97 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-10,70 %-0,22 %1,11 %
3 jaar*-32,20 %-0,68 %1,27 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,69 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,91 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,89 % 15,47 % 10,15 % 10,16 %
Tracking Error 6,25 % 8,94 %
Sharpe-ratio 1,42 % 0,97 %
Alpha -0,22 % -0,68 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,83 %
Informatieratio -1,77 % -0,71 %
Maximaal maandelijks verlies -15,91 %
Maximale maandelijkse winst 21,69 %
Maximale drawdown -10,70 % -32,20 %
Beta 1,11 % 1,27 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD EQ EUR
ISIN-code
LU1103304215
Nettovermogen (fonds)
811 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.