Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
207,88 USD
Christophe  FOLIOT–LU1103304215–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304215–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
207,88 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
207,88 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben hun stijging in de loop van de maand voortgezet, tegen een achtergrond van gunstige economische indicatoren. Het fonds US Value bleef achter bij zijn referentie-index in oktober, ondanks de verhoging van de lange rente in de VS en de voortgezette stijging van de aardolieprijs. De energiesector blijft inderdaad een tegenvallend rendement neerzetten en noteerde een daling voor de maand, in weerwil van de positieve indicatoren: wat betreft de resultaten sloot aardolie de maand boven $ 54 (WTI) af, terwijl de aardolievoorraden verder afnemen en de booractiviteit beperkt blijft. Het fonds werd echter vooral afgeremd door de daling van zijn participaties in Amerikaanse farmaspecialiteiten (Allergan, Endo) en biotechnologie (Gilead): zo werd Allergan getroffen door een sterke inkrimping van zijn multiple na het verlies van een octrooi voor een geneesmiddel dat goed is voor 10% van zijn verkoop, en waarvoor er nog geen generisch middel beschikbaar is. Desondanks wordt het aandeel nu verhandeld op 10x de voor 2018 verwachte resultaten. De technologiesector daarentegen, waarin wij maar weinig aanwezig zijn, boekte een rendement van meer dan 7% tijdens de maand. Zo stegen de koersen van de FAANG's opnieuw, waar wij niet in participeren vanwege hun zeer hoge waarderingsniveaus.Het Bombardier-feuilleton loopt verder, met de aankondiging van een participatie van Airbus in het programma voor een regionaal vliegtuig van de C-serie, wat het commerciële aanbod moet versterken en de kostenstructuur moet verbeteren: door de helft van de C-serie over te laten aan Airbus is de waarde van het programma volgens sommige experts verdubbeld, wat Bombardier een vooruitgang van 30% tijdens de maand opleverde. De huidige context, waarin weinig rekening lijkt te worden gehouden met de fundamentele analyse, bemoeilijkt onze beleggingsaanpak op de korte termijn. Wij blijven er echter van overtuigd dat de winsten en de liquiditeitsgenerering de doorslaggevende factoren zullen zijn voor de waardering van de bedrijfsaandelen op middellange en lange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,41 %

16,64 %

3,41 %

16,64 %

1 jaar

6,08 %

19,60 %

6,08 %

19,60 %

3 jaar

13,09 %

32,06 %

4,18 %

9,70 %

5 jaar

79,84 %

103,56 %

12,44 %

15,26 %

Sinds oprichting

104,39 %

156,25 %

10,41 %

13,93 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

3,41 %

16,64 %

6,08 %

19,60 %

13,09 %

32,06 %

79,84 %

103,56 %

104,39 %

156,25 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

6,08 %

19,60 %

4,18 %

9,70 %

12,44 %

15,26 %

10,41 %

13,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*11,66 %7,34 %6,83 %0,83 %-1,46 %3,36 %
3 jaar*15,56 %10,05 %9,10 %0,83 %-0,58 %0,96 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-7,17 %-0,29 %1,32 %
3 jaar*-32,20 %-0,60 %1,28 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,84 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,52 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,66 % 15,56 % 7,34 % 10,05 %
Tracking Error 6,83 % 9,10 %
Sharpe-ratio 3,36 % 0,96 %
Alpha -0,29 % -0,60 %
Correlatiecoëfficiënt 0,83 % 0,83 %
Informatieratio -1,46 % -0,58 %
Maximaal maandelijks verlies -19,52 %
Maximale maandelijkse winst 17,84 %
Maximale drawdown -7,17 % -32,20 %
Beta 1,32 % 1,28 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD EQ EUR
ISIN-code
LU1103304215
Nettovermogen (fonds)
820 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.