Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
187,59 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103304645–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304645–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
187,59 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
187,59 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De Amerikaanse aandelenmarkten boekten een stijging in dollar, in een economische context die werd gedomineerd door de publicaties van de bedrijfsresultaten. Het bbp van het tweede kwartaal bedroeg 2,6% op jaarbasis volgens de eerste ramingen. Het vertrouwen van het klein- en middenbedrijf en de activiteitsindicatoren zoals de ISM's van de maak- en andere sectoren lagen op een zeer hoog peil. De perikelen van de regering-Trump hebben tegenwoordig geen impact meer op de markten, die niets meer verwachten van de president tijdens zijn ambtstermijn. Het winstpublicatieseizoen verloopt al bij al gunstig, met een totale omzetgroei van 6% en een winstgroei van 8% voor de bedrijven die al hebben gepubliceerd. De daling van Johnson Control van 10% tijdens de periode als gevolg van de publicatie van halfslachtige resultaten en de daling van 7% van Whirlpool droegen bij tot de underperformance van het fonds tijdens de periode. Onze beleggingsargument voor de twee bedrijven blijft echter overeind. We voerden in de loop van de maand juli geen wijzigingen door. De huidige structurering van het fonds lijkt ons afgestemd op het marktscenario waar wij van uitgaan: de voortzetting van de redelijke groei tot nu toe zou binnenkort moeten leiden tot een versmalling van de extreme spreads tussen cyclische en niet-cyclische waarden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-11,31 %

-0,55 %

-11,31 %

-0,55 %

1 jaar

4,07 %

8,67 %

4,05 %

8,62 %

3 jaar

23,62 %

49,68 %

7,32 %

14,38 %

5 jaar

76,92 %

96,39 %

12,08 %

14,44 %

Sinds oprichting

100,76 %

140,13 %

12,13 %

15,48 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

-11,31 %

-0,55 %

4,07 %

8,67 %

23,62 %

49,68 %

76,92 %

96,39 %

100,76 %

140,13 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

4,05 %

8,62 %

7,32 %

14,38 %

12,08 %

14,44 %

12,13 %

15,48 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*15,51 %12,64 %6,90 %0,90 %-0,27 %0,65 %
3 jaar*16,94 %12,62 %8,91 %0,86 %-0,72 %1,20 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-13,03 %-0,04 %1,10 %
3 jaar*-35,76 %-0,61 %1,15 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,45 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,03 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,51 % 16,94 % 12,64 % 12,62 %
Tracking Error 6,90 % 8,91 %
Sharpe-ratio 0,65 % 1,20 %
Alpha -0,04 % -0,61 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,86 %
Informatieratio -0,27 % -0,72 %
Maximaal maandelijks verlies -19,03 %
Maximale maandelijkse winst 13,45 %
Maximale drawdown -13,03 % -35,76 %
Beta 1,10 % 1,15 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1103304645
Nettovermogen (fonds)
869 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.