Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
02,26 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1103305618–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305618–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
02,26 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
02,26 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De elementen van een reflatiescenario lijken de belangstelling van de beleggers te wekken: de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar is in een maand tijd gestegen van 2,4% naar 2,7% en ook de aardolieprijs trekt zijn stijging door. Dat zette druk op de defensieve sectoren: nutsbedrijven, vastgoed, telecom en basisconsumptiegoederen bleven achter. Nochtans is het marktleiderschap onveranderd gebleven ten opzichte van 2017: de groeistijl blijft het beter doen dan de brede markt en de waardestijl, nog 3% verschil tijdens de maand, en duurzame consumptiegoederen en technologie blijven de koplopers op de aandelenmarkt. Het fonds US Value is licht gestegen in januari. Het stond onder druk door de daling van de dollar maar profiteerde van het rendement van zijn participaties in gezondheidszorg, energie en grondstoffen. Wij hebben ook geprofiteerd van het herstel van Bombardier, nadat een Amerikaanse rechtbank besliste het bedrijf geen invoerrechten op te leggen. In de loop van de maand hebben wij diverse arbitrages doorgevoerd in de gezondheidszorg, met bijvoorbeeld de verkoop van de Amerikaanse zorgverzekeraar Centene nadat diens koers was gestegen dankzij de verbetering van zijn operationele resultaten en de positieve impact van de belastinghervorming. Wij kochten Zimmer Biomet in de medische prothesen, waarvan de koers was getroffen door de productieproblemen, die nu opgelost raken. Het liquiditeitsniveau is verhoogd vanwege de winstneming op de effecten van Caterpillar en Bank of New York.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement L-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,59 %

-2,06 %

-2,59 %

-2,06 %

1 jaar

-5,04 %

4,45 %

-5,04 %

4,45 %

3 jaar

27,68 %

48,22 %

8,47 %

13,99 %

5 jaar

85,25 %

112,14 %

13,12 %

16,22 %

Sinds oprichting

126,00 %

139,59 %

15,58 %

16,78 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

-2,59 %

-2,06 %

-5,04 %

4,45 %

27,68 %

48,22 %

85,25 %

112,14 %

126,00 %

139,59 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

-5,04 %

4,45 %

8,47 %

13,99 %

13,12 %

16,22 %

15,58 %

16,78 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*11,83 %10,31 %6,37 %0,84 %-1,59 %0,91 %
3 jaar*12,79 %9,88 %9,03 %0,71 %-0,52 %1,58 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*-11,93 %-0,18 %0,97 %
3 jaar*-29,57 %-0,21 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting22,14 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-13,10 %
Deelnemingsrecht L-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,83 % 12,79 % 10,31 % 9,88 %
Tracking Error 6,37 % 9,03 %
Sharpe-ratio 0,91 % 1,58 %
Alpha -0,18 % -0,21 %
Correlatiecoëfficiënt 0,84 % 0,71 %
Informatieratio -1,59 % -0,52 %
Maximaal maandelijks verlies -13,10 %
Maximale maandelijkse winst 22,14 %
Maximale drawdown -11,93 % -29,57 %
Beta 0,97 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/06/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103305618
Nettovermogen (fonds)
819 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.