Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
102,15 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1161528515–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1161528515–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
102,15 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
102,15 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De Amerikaanse aandelenmarkt is licht gestegen, terwijl de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China afnemen en de macro-economische indicatoren positief blijven. De olieprijs is verder gestegen: de WTI spotmarkt sloot de maand af op $ 68 (tegenover $ 65 eind maart) en de futuresprijzen beginnen eveneens te herstellen. De wereldwijde vraag blijft immers vrij groot, de voorraden zijn geslonken naar het laagste peil in 5 jaar tijd en de Amerikaanse producenten tonen zich bereid om de productie onder controle te houden. De aandelen in het oliesegment reageerden goed op het betere sentiment van de beleggers, zowel de exploratie- en productiebedrijven (Whiting +20%) als de oliereuzen (Chevron +10%) en de dienstverleners (Patterson +22%). Ondanks deze opleving blijft de koersstijging van de aandelen in het oliesegment duidelijk onder de stijging van de olieprijs, en de aandelen worden nog steeds verhandeld met een korting van 40% ten opzichte van de brede markt. In april was de outperformance van het fonds US Value vooral te danken aan onze beleggingen in de energiesector. Het verschil tussen de Russell 1000 Value en Growth indexen is vrijwel nihil voor de maand april en de rendementsverschillen tijdens de afgelopen tien jaar blijven historisch. De afgeprijsde effecten hebben hun achterstand nog altijd niet ingehaald, hoewel de inflatieverwachtingen werkelijkheid worden en de eerste resultaten wijzen op een zeer goed activiteitsniveau van de bedrijven in onze portefeuille (banken, gezondheidszorg en energie).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

5,09 %

4,26 %

5,09 %

4,26 %

1 jaar

6,27 %

8,11 %

6,27 %

8,11 %

Sinds oprichting

2,15 %

12,96 %

1,46 %

8,64 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

5,09 %

4,26 %

6,27 %

8,11 %

2,15 %

12,96 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

6,27 %

8,11 %

1,46 %

8,64 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*14,25 %13,45 %6,25 %0,90 %-0,25 %0,16 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-11,64 %-0,02 %0,95 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,06 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,74 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,25 % 13,45 %
Tracking Error 6,25 %
Sharpe-ratio 0,16 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 %
Informatieratio -0,25 %
Maximaal maandelijks verlies -6,74 %
Maximale maandelijkse winst 6,06 %
Maximale drawdown -11,64 %
Beta 0,95 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/11/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1161528515
Nettovermogen (fonds)
834 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.