Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
107,47 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683236–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683236–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
107,47 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
107,47 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Uitgedrukt in dollar zijn de Amerikaanse aandelenmarkten relatief vlak gebleven. De munt is tijdens de periode met bijna 1% gedaald ten opzichte van de euro, in een klimaat dat gekenmerkt werd door politieke spanningen, zowel internationaal met de raketproeven van Noord-Korea, als in het binnenland met de gebeurtenissen in Charlottesville en de Amerikaanse president die geen duidelijke stelling innam over de verantwoordelijkheid van extreemrechts. In de maand augustus had het fonds Edr US Value & Yield in ruime mate te lijden van zijn blootstelling aan energieaandelen, die ruim de helft van de zwakke prestaties verklaart: de sector laat over de maand een verlies van meer dan -6% optekenen. Dat brengt de prestaties sinds het begin van het jaar op -17%, in een context van een WTI-koers die gedaald is van $ 50 naar $ 46. We zijn er nog steeds van overtuigd dat de bijzonder lage waarderingen van de sector in grote mate het negatieve beleggerssentiment weerspiegelen, terwijl de fundamentals stabiliseren. We hebben tijdens de zomerperiode geen nieuwe posities genomen of posities vereffend. De enige belangrijke verandering is dat we de weging van JP Morgan in de portefeuille hebben teruggeschroefd nadat het bedrijf een uitstekend beursparcours had afgelegd waardoor het aandeel dichter in de buurt van zijn reële waarde werd verhandeld. De maanden volgen elkaar op en lijken alvast één ding gemeen te hebben: teleurstelling over het relatieve rendement van onze waardebenadering en bredere spreads die inmiddels historische proporties hebben bereikt. Het blijft echter moeilijk om op korte termijn de revival van waardeaandelen te kunnen voorspellen, die ongetwijfeld krachtig de andere richting zal inslaan.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-9,18 %

-0,16 %

-9,18 %

-0,16 %

1 jaar

4,68 %

9,59 %

4,68 %

9,59 %

Sinds oprichting

7,47 %

22,09 %

2,78 %

7,88 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-9,18 %

-0,16 %

4,68 %

9,59 %

7,47 %

22,09 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

4,68 %

9,59 %

2,78 %

7,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*15,68 %12,60 %6,73 %0,91 %-1,09 %0,67 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-17,50 %-0,15 %1,13 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting23,72 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,30 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,68 % 12,60 %
Tracking Error 6,73 %
Sharpe-ratio 0,67 %
Alpha -0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 %
Informatieratio -1,09 %
Maximaal maandelijks verlies -15,30 %
Maximale maandelijkse winst 23,72 %
Maximale drawdown -17,50 %
Beta 1,13 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/02/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1170683236
Nettovermogen (fonds)
858 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.