Mobile Logo

EdR Fund US Value & Yield Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
105,30 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1207314599–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1207314599–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
105,30 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
105,30 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De gedaalde Amerikaanse effecten hebben een begin van een kentering ingezet, terwijl de rente wordt opgetrokken en de effecten met lage volatiliteit stilaan achteruitgaan. Dat bleek op sectoraal vlak uit de outperformance van de financiële en energiewaarden, terwijl technologie, nutsbedrijven en consumptie achterbleven. In die context en na de moeilijke zomer zette de portefeuille US Value zowel absoluut als relatief goede prestaties neer tijdens de maand september. De sterkste oplevingen in de portefeuille houden verband met de aardolieproducenten en de dienstenbedrijven (die echter nog steeds dalingen van zo'n -20% sinds het begin van het jaar vertonen, terwijl het vat aardolie weer naar zijn niveau van januari is gestegen). De spoorweg- en vliegtuigbouwer Bombardier daarentegen stond onder druk door de aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Handel dat er een procedure werd opgestart om heffingen op te leggen op de verkoop van de C-serietoestellen aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. De achterstand van het relatieve rendement van de portefeuille blijft aanzienlijk over het jaar en is te wijten aan de ruim overwogen energiesector en de ruim onderwogen technologiesector, waar wij geen aantrekkelijke kandidaten vinden bij de gedaalde waarden. Die trend zou nog kunnen worden doorgetrokken, gelet op het historische niveau van de rendements- en waarderingsverschillen, de komende fiscale hervormingen en het lichte herstel van de inflatie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

2,82 %

15,68 %

2,82 %

15,68 %

1 jaar

12,30 %

21,44 %

12,30 %

21,44 %

3 jaar

19,53 %

41,88 %

6,12 %

12,34 %

Sinds oprichting

8,31 %

34,97 %

2,61 %

10,15 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

2,82 %

15,68 %

12,30 %

21,44 %

19,53 %

41,88 %

8,31 %

34,97 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

12,30 %

21,44 %

6,12 %

12,34 %

2,61 %

10,15 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*11,98 %7,86 %6,75 %0,84 %-1,16 %2,33 %
3 jaar*15,55 %10,06 %9,09 %0,83 %-0,69 %1,03 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-7,94 %-0,22 %1,28 %
3 jaar*-32,18 %-0,67 %1,28 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,34 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,98 % 15,55 % 7,86 % 10,06 %
Tracking Error 6,75 % 9,09 %
Sharpe-ratio 2,33 % 1,03 %
Alpha -0,22 % -0,67 %
Correlatiecoëfficiënt 0,84 % 0,83 %
Informatieratio -1,16 % -0,69 %
Maximaal maandelijks verlies -16,34 %
Maximale maandelijkse winst 21,79 %
Maximale drawdown -7,94 % -32,18 %
Beta 1,28 % 1,28 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/09/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1207314599
Nettovermogen (fonds)
866 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.