Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
181,67 USD
Christophe  FOLIOT–LU1103305881–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305881–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
181,67 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
181,67 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De aandelenmarkten hebben hun stijging in december voortgezet. De belastinghervorming werd uiteindelijk nog in 2017 goedgekeurd. De indicatoren voor december waren allemaal solide: het vertrouwen van kleine en middelgrote bedrijven bedroeg 107,5, een van de hoogste niveaus ooit, en er werden meer dan 220.000 banen gecreëerd in de privésector. Het fonds sloot de maand af op een positieve noot, ondanks een jaar dat over het algemeen heel moeilijk was. De resultaten van het fonds werden in de eerste plaats ondersteund door industriële en energiewaarden, met een positieve bijdrage van de sectorale spreiding en de effectenselectie. Er was ook het overnamebod op General Cable door Nexans, waardoor het aandeel bijna 30% steeg tijdens de maand. Tijdens de maand hebben we een positie geopend in Kroger, in het segment van de basisconsumptiegoederen, rekening houdend met de aantrekkelijke waardering van het effect en een langetermijnstrategie die wij als adequaat beschouwen. De positie in Michael Kors hebben we daarentegen verkocht omdat het bedrijf eindelijk ons waarderingsdoel bereikte. 2017 was opnieuw een moeilijk jaar voor waardebeheer in het algemeen en het fonds in het bijzonder, rekening houdend met onze benadering van een zuivere stijl zonder compromissen. Wij hebben vertrouwen in het herstelpotentieel voor 2018, zowel op relatief als op absoluut vlak.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

4,93 %

3,89 %

4,93 %

3,89 %

1 jaar

10,67 %

23,78 %

10,58 %

23,56 %

3 jaar

22,87 %

43,67 %

7,10 %

12,83 %

5 jaar

64,15 %

102,77 %

10,41 %

15,18 %

Sinds oprichting

81,67 %

126,88 %

9,60 %

13,41 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

4,93 %

3,89 %

10,67 %

23,78 %

22,87 %

43,67 %

64,15 %

102,77 %

81,67 %

126,88 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

10,58 %

23,56 %

7,10 %

12,83 %

10,41 %

15,18 %

9,60 %

13,41 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*8,77 %5,52 %6,08 %0,73 %-2,20 %3,65 %
3 jaar*15,59 %10,06 %9,02 %0,84 %-0,78 %1,02 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-7,65 %-0,28 %1,15 %
3 jaar*-32,81 %-0,76 %1,30 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,56 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,93 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,77 % 15,59 % 5,52 % 10,06 %
Tracking Error 6,08 % 9,02 %
Sharpe-ratio 3,65 % 1,02 %
Alpha -0,28 % -0,76 %
Correlatiecoëfficiënt 0,73 % 0,84 %
Informatieratio -2,20 % -0,78 %
Maximaal maandelijks verlies -15,93 %
Maximale maandelijkse winst 21,56 %
Maximale drawdown -7,65 % -32,81 %
Beta 1,15 % 1,30 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103305881
Nettovermogen (fonds)
860 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.