Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
153,55 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
153,55 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2018)
153,55 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 29/03/2018

Gelet op de aanhoudende economische groei in de VS heeft de Fed haar beleid van geleidelijke verhoging van de rentevoeten voortgezet. Tegen een achtergrond van nog steeds milde inflatiedruk houdt de bruuske opflakkering van de volatiliteit minder verband met de goed presterende economie dan wel met de toename van het protectionisme in de Verenigde Staten. De daling van de staatsobligatierente heeft de vraag naar defensieve sectoren sterk aangewakkerd: nutsbedrijven en onroerende goederen gingen erop vooruit tijdens de maand, terwijl cyclische en technologische waarden terrein verloren.Het fonds US Value bood relatief wat beter weerstand, vooral dankzij de sectoren van de gezondheidszorg en de energie. Ondanks de voortgezette klim van de aardoliekoers, tot $ 65 voor de WTI, het hoogste punt van de laatste vier jaar, stegen de energieaandelen slechts in beperkte mate. Zij boeken dan ook, in het verlengde van 2017, tot nu toe dit jaar een van de zwakste sectorale rendementen. De sector van de gezondheidszorg is onder druk gebleven tijdens de maand, maar het fonds profiteerde van de stijging van Allergan dankzij de duidelijke verklaringen van het management over een op til staande strategische herziening. In een omgeving van terugval van de lange rente en de vervlakking van de rentecurve ten slotte zetten de bankaandelen het absolute rendement van de portefeuille sterk onder druk. Zo moest Bank of America zijn hele winst van dit jaar prijsgeven, ondanks de verwachting van een winstgroei van meer dan 30% voor dit jaar en de goedkeuring in het Congres van de hervorming van de bankreglementering. Die correctie lijkt ons meer verband te houden met een fase van inkrimping van de waarderingsmultiples dan met een verwachting van dalende winsten. Onze gedisciplineerde aanpak inzake de waarderingsniveaus bij de opbouw van de portefeuille zou de impact van de inkrimping van de waarderingsmultiples kunnen beperken, gelet op de reeds zeer aanzienlijke korting voor de gehouden aandelen. Een van de sterkst vertegenwoordigde sectoren, energie, wordt verhandeld bij een historische korting ten opzichte van de markt, terwijl de winsten dit jaar sterk zouden moeten blijven stijgen. Hetzelfde geldt voor de talrijke gezondheidszorgaandelen (laboratoria, biotechnologie), waarvan de koersen louter rekening lijken te houden met de winsten van de goedgekeurde geneesmiddelen, zonder acht te slaan op de producten in latere R&D-fase of in introductiefase.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,94 %

0,27 %

0,94 %

0,27 %

1 jaar

12,16 %

15,27 %

12,09 %

15,18 %

Sinds oprichting

53,55 %

43,61 %

21,79 %

18,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-USD)

Benchmark

0,94 %

0,27 %

12,16 %

15,27 %

53,55 %

43,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-USD)

Benchmark

12,09 %

15,18 %

21,79 %

18,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
19/02/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
5000000.00 USD EQ EUR
ISIN-code
LU1170683665
Nettovermogen (fonds)
802 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.