Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund US Value Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2019)
147,32 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
147,32 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2019)
147,32 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment maakt een actieve selectie van ondergewaardeerde aandelen of turnarounds, waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven met een gezonde balans en nieuwe perspectieven. Het compartiment belegt in large caps uit de regio Noord-Amerika.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De groei van de Amerikaanse economie werd omschreven als “solide” door de Amerikaanse centrale bank, die in juni haar beleid van verhoging van de kortetermijnrente heeft voortgezet. De rentevork werd zelfs verhoogd met een traject dat agressiever lijkt. Intussen is het risico van een echte handelsoorlog vergroot met de invoering van douanerechten op staal en aluminium. Deze handelsspanningen bleven in juni wegen op het vertrouwen van de beleggers en op de aandelenmarkten. De defensieve sectoren (nutsvoorzieningen, vastgoed, basisgoederen) boekten een outperformance, terwijl de cyclische sectoren (industrie, financiën, energie) daalden. In het fonds EDR US Value noteerde de grondstoffensector het slechtste resultaat, beïnvloed door de vertraging van de handel en de wereldwijde vraag. De aardolieprijs (WTI) steeg 10% tijdens de maand, dankzij de afgemeten productieverhoging door de OPEC, de nog steeds goed georiënteerde vraag en de aanhoudende daling van de Amerikaanse voorraden. De energiewaarden stegen licht dankzij de opleving van de olieprijs en wij blijven belegd in de hele waardeketen (producenten, dienstenbedrijven, uitrusting en infrastructuur).Wij hebben onze beleggingen in de gezondheidszorgsector versterkt via CVS, dat beschikt over een groot netwerk van apotheken en voor het beheer van medische voorschriften, met goede groeivooruitzichten vanwege de uitrol van klinieken in zijn farmacienetwerk en de aangekondigde overname van het ziekenfonds Aetna.Dit eerste halfjaar werd gekenmerkt door de verdere outperformance van de 'groeistijl' ten koste van de 'waardestijl', waarvan de rendementsspread bijna 800 basispunten bedraagt. Het fonds EDR US Value profiteerde van het begin van het herstel van de energiewaarden en beschikt nog steeds over een groot herwaarderingspotentieel via andere beleggingen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-8,26 %

-3,22 %

Sinds oprichting

47,32 %

45,13 %

14,21 %

13,63 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-USD)

Benchmark

47,32 %

45,13 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-USD)

Benchmark

-8,26 %

-3,22 %

14,21 %

13,63 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmark
1 jaar*19,47 %18,07 %7,24 %0,93 %-1,21 %-0,52 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmarkDeelnemingsrecht N-USDBenchmark
1 jaar*-24,57 %-0,18 %1,00 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,20 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,99 %
Deelnemingsrecht N-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 19,47 % 18,07 %
Tracking Error 7,24 %
Sharpe-ratio -0,52 %
Alpha -0,18 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 %
Informatieratio -1,21 %
Maximaal maandelijks verlies -14,99 %
Maximale maandelijkse winst 11,20 %
Maximale drawdown -24,57 %
Beta 1,00 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
19/02/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
5000000.00 USD EQ EUR
ISIN-code
LU1170683665
Nettovermogen (fonds)
676 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.