Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
128,86 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
128,86 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
128,86 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Aardolie steeg 8% tijdens de maand (Brent), de 3e maand van stijging op rij. De 3 instanties (IEA, EIA, OPEC) hebben hun verwachtingen voor de groei van de vraag in 2017 en 2018 opgetrokken, onder impuls van China, Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast hebben zij ook hun raming van de groei van de Amerikaanse productie verlaagd, vanwege de orkaan Harvey, maar ook door de lichte afname van de booractiviteit. In augustus zijn de productiequota beter nageleefd (op 86%, tegen 75% in juli), vooral bij de niet-OPEC-landen, wat zorgt voor een verdere afname van de voorraden. In China bleven de economische indicatoren onder de verwachtingen (industriële productie, investeringen, elektriciteitsproductie). Bij de metalen werd winst genomen, waarbij de LME-index 2,9% achteruitging, terwijl ijzererts 21% moest prijsgeven. Het ounce goud verloor 3,1% door de minder soepele teneur bij de ECB en de Federal Reserve. Het grondstoffenthema kwam weer naar voren tijdens de maand dankzij de goede prestaties van de energiesector, op +8,7% in euro, onder aanvoering van de bedrijven voor exploratie-productie en de aardoliediensten. De basismaterialen stegen 1,7%, dankzij chemie (+5,8%), terwijl mijnen en metalen 3,7% daalden. De grootste rendementsbijdragen waren afkomstig van Anadarko, EOG, Royal Dutch Shell en Patterson-UTI in de energie. Opvallend daarbij is de zeer sterke stijging van Galaxy Resource, een producent van lithium. De achteruitgang van de mijnbouwaandelen BHP Billiton, Fortescue, First Quantum en Teck zette het rendement van het fonds onder druk. Na de goede prestaties van de mijnbouwsector sinds eind juni hebben wij winst genomen op deze sector en de energiesector versterkt. Wij hebben Statoil toegevoegd, dat zijn kosten in de Noorse offshore sterk verlaagd heeft en profiteert van talrijke groeikansen, terwijl de LNG-markt het beter doet dan verwacht. Wij hebben ook een positie geopend in Syrah Resources, dat de mijn van Balama (in Mozambique) heeft opgestart en zo een sleutelspeler is geworden in de productie van sferisch grafiet, dat wordt gebruikt voor de anoden van accu's in elektrische auto's.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-11,59 %

-4,34 %

-11,59 %

-4,34 %

1 jaar

-3,79 %

5,75 %

-3,79 %

5,75 %

3 jaar

-10,35 %

12,76 %

-3,57 %

4,08 %

5 jaar

-18,95 %

9,96 %

-4,11 %

1,92 %

Sinds oprichting

28,86 %

87,44 %

1,98 %

4,99 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-11,59 %

-4,34 %

-3,79 %

5,75 %

-10,35 %

12,76 %

-18,95 %

9,96 %

28,86 %

87,44 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-3,79 %

5,75 %

-3,57 %

4,08 %

-4,11 %

1,92 %

1,98 %

4,99 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*17,14 %12,21 %8,23 %0,90 %-1,15 %0,60 %
3 jaar*20,58 %16,60 %7,71 %0,94 %-1,05 %0,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-22,37 %-0,20 %1,26 %
3 jaar*-45,08 %-0,66 %1,16 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,78 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 17,14 % 20,58 % 12,21 % 16,60 %
Tracking Error 8,23 % 7,71 %
Sharpe-ratio 0,60 % 0,07 %
Alpha -0,20 % -0,66 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,94 %
Informatieratio -1,15 % -1,05 %
Maximaal maandelijks verlies -15,78 %
Maximale maandelijkse winst 12,67 %
Maximale drawdown -22,37 % -45,08 %
Beta 1,26 % 1,16 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/11/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010127522
Nettovermogen (fonds)
24 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.