Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
138,74 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
138,74 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
138,74 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De verschuiving naar een nieuw evenwicht op de aardoliemarkt heeft zich in december doorgezet. De prijs voor een vat Brent-olie steeg immers met meer dan 6% naar bijna $ 67 (de prijs van WTI-olie steeg met meer dan 5% naar meer dan $ 60 per vat) door geopolitieke spanningen (Iran) en technische incidenten met betrekking tot transportinfrastructuur (Forties-pijpleiding, Libië). Deze opwaartse trend is een teken van de verbetering van de fundamentals, in het bijzonder een daling van de wereldwijde voorraden, waardoor elke onverwachte gebeurtenis de prijzen onder druk zal zetten. Deze ontwikkeling langs aanbodzijde zou zich in 2018 moeten doorzetten en de volatiliteit van het zwarte goud moeten verminderen. De prijzen zouden moeten evolueren tussen $ 55 en 60 per vat (Brent), tot $ 65 per vat als de vraag solide blijft. 2017 werd gekenmerkt door de opleving van de grondstoffen, en dan vooral de metalen, met gemiddelde prijsstijgingen van 25%, en het jaar 2018 ziet er even veelbelovend uit. Een synchrone wereldwijde economische groei is het belangrijkste element op het niveau van de vraag naar metalen. De voortzetting van de investeringsdiscipline van de grote bedrijven zou niet mogen worden ondermijnd, wat zou moeten bijdragen tot een beperking van het aanbod. Het komende jaar wordt bijzonder belangrijk voor de metalen van de energietransitie die deel uitmaken van de waardeketen van elektrische voertuigen (lithium, cobalt en in mindere mate koper, grafiet en nikkel). De goudprijs heeft zeer goed standgehouden ondanks de recente stijging van de rentevoeten. De verdere verstrakking door de Fed in 2018 creëert een mogelijk negatieve context, maar het geplande ritme van de renteverhogingen, waarvan er 3 zijn aangekondigd, is voldoende duidelijk zodat ze reeds zouden moeten zijn verrekend. De energie- en basismaterialensectoren sloten het jaar positief af. De exploratie-productiebedrijven reageerden op de stijging van de olieprijs in december. Het fonds heeft in december een beter resultaat geboekt dan zijn benchmark, vooral dankzij zijn posities in E&P (Anadarko, Marathon, Pioneer) en materialen (First Quantum en Lundin Mining). Ook de materialen van de energietransitie (Orocobre, Syrah) leverden een positieve bijdrage. In dit segment hebben wij Albemarle toegevoegd, de grootste producent ter wereld van lithium (een belangrijk bestanddeel van accu's).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,15 %

2,85 %

2,15 %

2,85 %

1 jaar

-6,26 %

2,88 %

-6,26 %

2,88 %

3 jaar

0,83 %

17,70 %

0,27 %

5,57 %

5 jaar

-11,40 %

19,48 %

-2,39 %

3,62 %

Sinds oprichting

38,74 %

102,00 %

2,52 %

5,49 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

2,15 %

2,85 %

-6,26 %

2,88 %

0,83 %

17,70 %

-11,40 %

19,48 %

38,74 %

102,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-6,26 %

2,88 %

0,27 %

5,57 %

-2,39 %

3,62 %

2,52 %

5,49 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*15,72 %9,87 %8,79 %0,86 %-0,80 %0,06 %
3 jaar*19,87 %16,39 %7,27 %0,94 %-0,79 %0,32 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-22,37 %-0,13 %1,37 %
3 jaar*-45,08 %-0,49 %1,14 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,78 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,72 % 19,87 % 9,87 % 16,39 %
Tracking Error 8,79 % 7,27 %
Sharpe-ratio 0,06 % 0,32 %
Alpha -0,13 % -0,49 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 % 0,94 %
Informatieratio -0,80 % -0,79 %
Maximaal maandelijks verlies -15,78 %
Maximale maandelijkse winst 12,67 %
Maximale drawdown -22,37 % -45,08 %
Beta 1,37 % 1,14 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/11/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010127522
Nettovermogen (fonds)
15 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.