Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
122,19 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
122,19 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/07/2017)
122,19 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 30/06/2017

De aardolieprijzen zijn gedaald tijdens de maand, met -3,7% voor de Brent en -4,7% voor de WTI (in USD), maar toonden een duidelijke trendwijziging in de loop van de maand. De Brent is immers weer onder de $ 45/vat en de WTI onder $ 43/vat gedoken, wat vergelijkbaar is met de laagtepunten van vóór de OPEC/niet-OPEC-akkoorden van eind november 2016, alvorens de maand af te sluiten op respectievelijk $ 48 en $ 46 per vat. De correctie is meer het gevolg van het negatieve sentiment dan van een aftakeling van de fundamentals, die weliswaar verbeteren, maar niet zo snel als verwacht, vooral wat de voorraden betreft. De komende maanden zou er een afname van de OPEC-export plaats moeten vinden (periode van hoog verbruik in de landen van de Perzische Golf voor de elektriciteitsproductie), een vertraging van de booractiviteit in de VS en een versnelling van de voorraadvermindering. De vraag naar benzine in de VS ligt overigens hoger dan de wekelijkse statistieken doen veronderstellen. Ook goud noteert een daling, van 2%! (in USD), in een context van het geplande einde van het ultrasoepele monetaire beleid. De metalen vertonen een positiever beeld, met een opmerkelijke stijging van koper (+5%), zink (+6%) en vooral ijzererts (+14%). De productieactiviteit blijft zich uitbreiden in China (PMI van juni op 51,7) en de impact van de kredietbeperkingen voor vastgoed in de grote steden wordt ruimschoots gecompenseerd door de infrastructuuruitgaven en een vastgoedmarkt die actief blijft in de wat kleinere steden. De OESO heeft daarnaast haar verwachtingen voor de wereldgroei in 2017 opgetrokken, tegen een achtergrond van toenemend vertrouwen van de marktspelers, de versnelling van de investeringen en de toename van de internationale handel. De sectoren volgen de ontwikkelingen van de onderliggende activa, met een daling in euro van de MSCI Energy van 3% en een nog sterkere daling voor de aardoliediensten, omdat de markt vreest voor afnemende investeringen. De sector van de basisproducten noteert een lichte daling. De goudsector verliest bijna 4%. Het rendement van het fonds volgt met -2% dat van de index. E&P leverde doorgaans een negatieve bijdrage tot het rendement, vooral wat Anadarko betreft. De positieve bijdragen zijn te danken aan de mijnbouwbedrijven (Ivanhoe, Fortescue, Rio Tinto) en de goudbedrijven (B2Gold).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-16,17 %

-9,47 %

-16,17 %

-9,47 %

1 jaar

-5,03 %

2,32 %

-5,03 %

2,32 %

3 jaar

-25,61 %

-3,40 %

-9,38 %

-1,14 %

5 jaar

-19,20 %

16,04 %

-4,17 %

3,02 %

Sinds oprichting

22,19 %

77,38 %

1,59 %

4,63 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-16,17 %

-9,47 %

-5,03 %

2,32 %

-25,61 %

-3,40 %

-19,20 %

16,04 %

22,19 %

77,38 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-5,03 %

2,32 %

-9,38 %

-1,14 %

-4,17 %

3,02 %

1,59 %

4,63 %

*Voortschrijdende periodes

Jaarrendement



Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*16,48 %12,51 %7,73 %0,90 %-1,14 %0,45 %
3 jaar*20,61 %16,26 %7,67 %0,94 %-1,15 %-0,05 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-22,28 %-0,18 %1,18 %
3 jaar*-47,93 %-0,71 %1,19 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,78 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,48 % 20,61 % 12,51 % 16,26 %
Tracking Error 7,73 % 7,67 %
Sharpe-ratio 0,45 % -0,05 %
Alpha -0,18 % -0,71 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,94 %
Informatieratio -1,14 % -1,15 %
Maximaal maandelijks verlies -15,78 %
Maximale maandelijkse winst 12,67 %
Maximale drawdown -22,28 % -47,93 %
Beta 1,18 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/11/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010127522
Nettovermogen (fonds)
34 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.