Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
142,60 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
142,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
142,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 30/04/2018

Sterke stijging van de aardolieprijs tijdens de maand: +8,3% voor de Brent naar $ 74,9 per vat en met +5,6% voor de WTI naar $ 68,6 per vat. De geopolitieke situatie bleef gespannen, zowel in Syrië (indirecte tegenstelling tussen de VS/Europa en Rusland/Iran) als in de Golf van Aden (Jemen/Saudi-Arabië/Iran). En dan moet de belangrijkste gebeurtenis nog komen met de mogelijke intrekking door Trump van het nucleaire akkoord met Iran, waarover de beslissing op 12 mei valt. De groei van de olieproductie in de VS begint te vertragen, terwijl de productieproblemen in Venezuela erger worden en de vraag intact blijft ondanks de hogere prijzen. De metaalprijzen waren zeer volatiel en dan vooral de prijs van aluminium (een verschil van 37% tussen de hoogste en laagste prijs van de maand) door de mogelijke Amerikaanse sancties tegen bepaalde Russische bedrijven, waaronder Rusal (6% van de wereldproductie). De goudprijs is licht gedaald (-0,7%) en hield vrij goed stand tegen de stijging van de USD (+1,8%). Op sectoraal vlak profiteerde de energiesector van de stijging van de olieprijs met een gemiddelde koerswinst van meer dan 9% (MSCI World Energie in USD), aangevoerd door de oliediensten, de exploratie-productiebedrijven en de raffinaderijen. De basisproducten evolueerden met een winst van +1,5% in USD zoals de brede aandelenmarkt, zij het met een beter resultaat voor de mijnen en metalen (+3%). De goudsector boekte een stijging van 1%. Globaal genomen presteert het beleggingsthema ruim beter dan de brede markt, met een stijging van 8,7% in euro en van 2,7% in USD. Het fonds behaalde een beter resultaat dan zijn index, dankzij zijn overweging in de energiesector, en meer bepaald in Anadarko, Hess, Pioneer en Patterson. De grootste verliespost van de maand komt van CleanTeq, na een kapitaalverhoging om de ontwikkeling van de nikkel-kobaltmijn van Sunrise te versnellen. 2018 zal een belangrijk jaar zijn voor het bedrijf met de afgeronde financiering, inclusief afnameovereenkomsten (off-take agreements), een haalbaarheidsstudie en de bouwbeslissing. Wij hebben onze blootstelling aan exploratie-productiebedrijven versterkt, en meer in het bijzonder onze positie in Hess. Wij hebben Cimarex verkocht omdat dit bedrijf beperkter is in zijn ontwikkelingsmogelijkheden dan andere bedrijven door het gebrek aan pijpleidingcapaciteit voor de productie in het Permbekken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

4,99 %

7,27 %

4,99 %

7,27 %

1 jaar

9,74 %

13,00 %

9,74 %

13,00 %

3 jaar

-5,17 %

11,57 %

-1,75 %

3,71 %

5 jaar

-5,03 %

34,62 %

-1,03 %

6,12 %

Sinds oprichting

42,60 %

110,67 %

2,67 %

5,68 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

4,99 %

7,27 %

9,74 %

13,00 %

-5,17 %

11,57 %

-5,03 %

34,62 %

42,60 %

110,67 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

9,74 %

13,00 %

-1,75 %

3,71 %

-1,03 %

6,12 %

2,67 %

5,68 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*18,15 %13,87 %8,44 %0,89 %-0,46 %0,47 %
3 jaar*20,32 %16,84 %6,75 %0,95 %-0,95 %0,06 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-16,99 %-0,08 %1,17 %
3 jaar*-43,89 %-0,52 %1,15 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,78 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,15 % 20,32 % 13,87 % 16,84 %
Tracking Error 8,44 % 6,75 %
Sharpe-ratio 0,47 % 0,06 %
Alpha -0,08 % -0,52 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,95 %
Informatieratio -0,46 % -0,95 %
Maximaal maandelijks verlies -15,78 %
Maximale maandelijkse winst 12,67 %
Maximale drawdown -16,99 % -43,89 %
Beta 1,17 % 1,15 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/11/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010127522
Nettovermogen (fonds)
16 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.