Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/06/2017)
136,66 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010137653–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010137653–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
136,66 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/06/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/06/2017)
136,66 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 31/05/2017

Dankzij de vernieuwing en de verlenging met negen maanden van het akkoord tussen de leden van de OPEC en bepaalde niet-OPEC-landen zijn er tot maart 2018 duidelijke plannen om de overschotten van de wereldwijde voorraden terug te schroeven. Niettemin blijven de markten twijfelen: De Brent noteert deze maand 1,6% lager en de WTI registreert een daling van 2,0% (in USD). Het hardnekkige pessimisme kan deels worden toegeschreven aan de herleving van de Libische productie (tussen 800.000 en 1 miljoen vaten/dag, tegenover 260.000 vaten/dag in september vorig jaar), maar vooral het Amerikaanse productiepotentieel. Tal van exploratie-productiebedrijven streven naar een productiegroei van 15 tot 20%. Uit gegevens van de EIA (Energy Information Administration) blijkt echter dat de productie in maart slechts een maandelijkse stijging vertoont van 52.000 vaten/dag, tot 9.098 miljoen vaten/dag, met een stabiel niveau in het olierijke Texas (Permian en Eagle Ford). De reële groei ligt dus lager dan de gegevens van de wekelijkse schattingen ons doen geloven. Niettemin zullen we moeten wachten op de zomerperiode voor we een grotere daling van de wereldwijde voorraden kunnen vaststellen. Het sentiment ten aanzien van grondstoffen blijft negatief en richt zich vooral op de strakkere kredietvoorwaarden in China. De ontwikkeling van de prijzen, de productie en de voorraden van staal in China tonen aan dat er wel een belangrijke dynamiek bestaat, waarbij zowel de infrastructuur als de vastgoedsector een voortrekkersrol speelt. Twijfels over de onderliggende fundamentals hebben tot een aanzienlijke sectorale correctie geleid: -4,9% voor de MSCI Energie (in EUR), met een forse daling voor E&P en aardoliediensten, -3,1% voor de MSCI Materials, waarvan -4,8% voor mijnen en metalen. Het rendement van het fonds krijgt rakere klappen dan dat van de index vanwege zijn overwogen positie in de sectoren die de sterkste correctie hebben ondergaan. Deze ondermaatse prestatie was vooral toe te schrijven aan Anadarko, dat overigens getroffen werd door een dodelijk ongeluk. De financiële aansprakelijkheid van het bedrijf zou echter beperkt moeten zijn. In het kopersegment ontsnapten First Quantum en Ivanhoe Mine niet aan aanzienlijke correcties. Hetzelfde geldt voor ArcelorMittal in de staalindustrie. Wij beschouwen de financiële toestand van de bedrijven uit de sector echter als aan de beterende hand, met name wat de vrije cashflow betreft. Ondanks de tegenvallende prestaties behouden wij onze posities.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-17,31 %

-8,60 %

-17,31 %

-8,60 %

1 jaar

-2,41 %

6,59 %

-2,41 %

6,59 %

3 jaar

-25,80 %

-3,32 %

-9,46 %

-1,12 %

5 jaar

-12,35 %

21,16 %

-2,60 %

3,91 %

Sinds oprichting

36,66 %

79,89 %

2,53 %

4,80 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-17,31 %

-8,60 %

-2,41 %

6,59 %

-25,80 %

-3,32 %

-12,35 %

21,16 %

36,66 %

79,89 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-2,41 %

6,59 %

-9,46 %

-1,12 %

-2,60 %

3,91 %

2,53 %

4,80 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*16,18 %12,63 %6,74 %0,92 %-1,11 %0,93 %
3 jaar*20,73 %16,36 %7,66 %0,94 %-1,03 %0,05 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-18,66 %-0,16 %1,18 %
3 jaar*-47,19 %-0,64 %1,19 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,76 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,70 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,18 % 20,73 % 12,63 % 16,36 %
Tracking Error 6,74 % 7,66 %
Sharpe-ratio 0,93 % 0,05 %
Alpha -0,16 % -0,64 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,94 %
Informatieratio -1,11 % -1,03 %
Maximaal maandelijks verlies -15,70 %
Maximale maandelijkse winst 12,76 %
Maximale drawdown -18,66 % -47,19 %
Beta 1,18 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/12/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010137653
Nettovermogen (fonds)
34 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.