Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
153,49 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010137653–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010137653–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
153,49 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
153,49 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 31/03/2017

De maand maart werd gekenmerkt door de terugkeer van de volatiliteit in de aardolieprijzen. Sinds de akkoorden tussen OPEC-/niet-OPEC-landen schommelden die binnen een beperkt bereik (55-57 USD/vat voor de Brent), maar vervolgens daalden ze tot 50 USD/vat en sloten ze de maand uiteindelijk af in de buurt van de 53 USD/vat. Door de bezorgdheid over de hogere Amerikaanse ruwe-olievoorraden en over de vraag of de OPEC de toegezegde productie-inperking zal en blijft naleven, besloten traders om hun nettolongposities af te wikkelen. Die hadden een recordniveau bereikt. De correctie had de verdienste dat de markt weer gezonder werd. We blijven positief over de olieprijzen. De hogere voorraden zijn toe te schrijven aan seizoensgebonden factoren, en de naleving van de productiequota (94%) toont aan dat OPEC- en niet-OPEC-landen bereid zijn om het voorraadoverschot op wereldwijd niveau terug te dringen. Tot slot is de Amerikaanse productie in januari met 60.000 vaten/dag gestegen, terwijl de weekstatistieken uitgingen van een stijging van 178.000 vaten/dag, een niveau dat gezien de hogere vraag gemakkelijk kan worden opgevangen. De goudkoers is stabiel gebleven op bijna 1249 USD/oz en had niet te lijden van de beslissing van de Fed om de rente met 25 basispunten te verhogen. De prijs van koper is licht gedaald nu de situatie bij Grasberg en Escondida in de goede richting lijkt te evolueren. In een klimaat waar de fundamentals een lichte daling vertonen, noteert het fonds fors lager en presteert het aanzienlijk slechter dan de referentie-index. De correctie was vooral opvallend in de sectoren mijnbouw en metalen en exploratie en productie, en in die van de aardoliediensten, waarin wij een overwogen positie hebben (gecombineerd 59% tegenover 41% voor de index) gezien onze overtuiging dat deze sectoren in staat zijn om hun cashflows in 2017 flink te verhogen. De grootste negatieve invloed op het rendement kwam tijdens de maand voor rekening van Anadarko (E&P), Patterson-UTI en Halliburton (aardoliediensten), Lundin Mining (koper). Ivanhoe Mines leverde een positieve bijdrage, dankzij de veelbelovende vondsten in het Kakula-project (DRC), die wel eens bepalend zouden kunnen zijn voor de kopergeschiedenis. Teck Resources en South32 profiteren van de herleving van steenkool voor de metaalindustrie nadat het oosten van Australië geteisterd werd door cycloon Debbie. Wij profiteren van de markten om te herbeleggen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement I-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 -7,13 %  
1 jaar 10,57 % 10,57 %
3 jaar -10,53 % -3,63 %
5 jaar -10,70 % -2,24 %
Sinds oprichting 53,49 % 3,53 %
Rendement I-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement -7,13 % 10,57 % -10,53 % -10,70 % 53,49 %
Jaarlijkse prestatie 10,57 % -3,63 % -2,24 % 3,53 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR17,59 %20,27 %6,48 %7,48 %0,94 %0,94 %-0,24 %-0,87 %2,01 %0,30 %
Benchmark14,27 %16,24 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR-15,70 %12,76 %-11,23 %-47,19 %-0,09 %-0,56 %1,16 %1,17 %
Benchmark
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 17,59 % 20,27 % 14,27 % 16,24 %
Tracking Error 6,48 % 7,48 %
Sharpe-ratio 2,01 % 0,30 %
Alpha -0,09 % -0,56 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,94 %
Informatieratio -0,24 % -0,87 %
Maximaal maandelijks verlies -15,70 %
Maximale maandelijkse winst 12,76 %
Maximale drawdown -11,23 % -47,19 %
Beta 1,16 % 1,17 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
20/12/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010137653
Nettovermogen (fonds)
39 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.