Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
68,99 USD
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0011891340–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0011891340–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
68,99 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
7
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
68,99 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 30/11/2017

Het einde van de maand werd gekenmerkt door de vergadering van de OPEC- en niet-OPEC-landen die hebben toegezegd hun productiecapaciteit te verlagen. De leden benadrukten de geboekte vooruitgang in de terugdringing van de aardolievoorraden en de inspanningen die nog moesten worden geleverd om ze in overeenstemming te brengen met de norm. Deze landen zijn het dus eens geworden om de inspanning ook in heel 2018 voort te zetten. Zoals de zaken er nu voorstaan, pleit het klimaat voor een prijsvork voor de Brent tussen 55 en 60 USD/vat. In de loop van de maand is de prijs van de Brent met 3% gestegen en die van de WTI met bijna 6%. Metalen stonden meer onder druk, met een daling van 3% voor de LME-index (voornamelijk aluminium en nikkel), door de grotere onzekerheid in de loop van de maand, voornamelijk vanuit China (industriële productie, PMI voor de maakindustrie, ...). Een deel van de vertraging kan niettemin worden toegeschreven aan de economische vertraging tijdens het Partijcongres. De PMI voor de maakindustrie is in november weer op gang gekomen. Het ounce goud is gestabiliseerd op 1275 USD/oz. Vanuit een sectoraal standpunt kende de markt een relatief futloze maand. Opvallend was de stijging van de exploratie-productiebedrijven die stilaan reageren op de hogere aardolieprijzen. Uitgedrukt in euro lieten de energie en de basismaterialen tijdens de maand echter een lichte daling optekenen. Het fonds doet het iets beter dan zijn referentie-index, deels omdat de exploratie-productiebedrijven (Continental, Pioneer) goed stand hebben gehouden, evenals Patterson in de aardoliediensten. Maar vooral de bedrijven actief in nieuwe materialen zoals kobalt en lithium leveren de grootste bijdrage (Galaxy, Orocobre, Syrah, CleanTeq). De aanzienlijk zwakke prestaties van Lundin Mining (-25%) zetten echter een rem op de outperformance van het fonds. Het bedrijf verlaagde aan het einde van de maand zijn groeivooruitzichten voor de middellange termijn. De markt reageert niettemin overdreven. We hebben onze positie in deze essentiële speler in de koperindustrie versterkt. We hebben Suncor en Torc O&G van de hand gedaan na hun recente prestaties en om de beleggingen van de portefeuille in het segment van de nieuwe materialen uit te breiden. We handhaafden een aanzienlijke positie in liquide middelen om het hoofd te kunnen bieden aan een toename van de volatiliteit in de sector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-0,55 %

9,69 %

-0,55 %

9,69 %

1 jaar

-3,10 %

9,12 %

-3,09 %

9,07 %

3 jaar

-3,09 %

14,37 %

-1,04 %

4,57 %

Sinds oprichting

-31,01 %

-7,85 %

-10,10 %

-2,32 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-0,55 %

9,69 %

-3,10 %

9,12 %

-3,09 %

14,37 %

-31,01 %

-7,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-3,09 %

9,07 %

-1,04 %

4,57 %

-10,10 %

-2,32 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*14,61 %8,24 %8,50 %0,87 %-1,28 %1,30 %
3 jaar*21,12 %16,17 %7,23 %0,96 %-0,78 %0,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-17,91 %-0,30 %1,54 %
3 jaar*-45,24 %-0,48 %1,25 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting21,43 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,57 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,61 % 21,12 % 8,24 % 16,17 %
Tracking Error 8,50 % 7,23 %
Sharpe-ratio 1,30 % 0,14 %
Alpha -0,30 % -0,48 %
Correlatiecoëfficiënt 0,87 % 0,96 %
Informatieratio -1,28 % -0,78 %
Maximaal maandelijks verlies -16,57 %
Maximale maandelijkse winst 21,43 %
Maximale drawdown -17,91 % -45,24 %
Beta 1,54 % 1,25 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011891340
Nettovermogen (fonds)
24 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.