Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Geosphere Natuurlijke grondstoffen

Natuurlijke grondstoffen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
79,32 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0011891365–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0011891365–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
79,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
79,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van deze ICBE is over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar een hoger rendement na te streven dan dat van de referentie-indicator, door blootstelling te verwerven aan effecten die aan grondstoffen en energie gekoppeld zijn.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De grondstoffen volgden de correctie van de aandelenmarkten. Zo verloor aardolie (Brent) -6,4%, koper -2,6% en goud -2% (allemaal in USD). De PMI-indexen van de maaksector bevonden zich nog steeds op niveaus in de buurt van de hoogste niveaus van het vorige decennium. Door de loonstijging in de VS werd gevreesd voor een terugkeer van de inflatie en een agressiever monetair beleid van de Fed, waardoor de langetermijnrente (10 jaar) en de USD stegen. Wat de aardolieprijs betreft, daalden de wereldwijde voorraden van ruwe aardolie opnieuw, waardoor ze zich nu relatief dichtbij het door de OPEC vastgelegde niveau bevinden. De organisatie en haar partners zijn echter niet van plan om van de quota's af te stappen voor het einde van het jaar. Aardolie, aan 65$/vat, is teruggekeerd naar een niveau dat meer in lijn ligt met de fundamentals en corrigeerde ten opzichte van het begin van het jaar. In deze context daalden de grondstoffen meer dan de markt. De energiesector in het bijzonder werd hierdoor afgestraft en daalde meer dan 8% (in euro, MSCI World Energy), waarbij de aardoliediensten de grootste daling meemaakten. De correctie in de sector van de basismaterialen lag meer in lijn van die van de markt (-4% in euro, MSCI World Materials). De goudsector zag de grootste correctie en daalde met -10% (in euro, FTSE Gold mines). Het fonds is in de loop van de maand achtergebleven bij zijn index door zijn overweging in exploratie- en productiebedrijven. Devon Energy en Marathon Oil werden afgestraft door de markt vanwege de minder goede resultaten van de schalieolie- en -gasvelden van Stack/Scoop. Patterson-UTI versterkte de correctie van de aardoliediensten, en Randgold versterkte de correctie van de goudsector. Anderzijds profiteerde het fonds van de zeer goede resultaten van First Quantum, Umicore en Parsley Energy. Wij hebben een kleine participatie genomen in Bacanora, waarvan het Sonora-project (lithium in Mexico) over het potentieel beschikt om aan de onderkant van de kostencurve te zitten. De recente ontdekkingen in Guyana bevestigden het potentieel van de zone en maakten van Hess een sleutelspeler. Wij hebben Apache en Peyto verkocht vanwege het overaanbod van gasproductie in de VS, en we verkochten Oasis na zijn overname in Permian, wat tot een overinvestering zal leiden ten opzichte van zijn kasstromen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-7,65 %

-5,65 %

-7,65 %

-5,65 %

1 jaar

-8,28 %

-2,09 %

-8,28 %

-2,09 %

3 jaar

-12,44 %

-2,07 %

-4,32 %

-0,69 %

Sinds oprichting

-20,68 %

2,03 %

-5,97 %

0,53 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-7,65 %

-5,65 %

-8,28 %

-2,09 %

-12,44 %

-2,07 %

-20,68 %

2,03 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-8,28 %

-2,09 %

-4,32 %

-0,69 %

-5,97 %

0,53 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*18,94 %13,10 %9,31 %0,89 %-0,93 %-0,38 %
3 jaar*19,94 %16,17 %7,26 %0,94 %-0,59 %-0,02 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-18,22 %-0,14 %1,29 %
3 jaar*-44,72 %-0,32 %1,16 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting23,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-18,51 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,94 % 19,94 % 13,10 % 16,17 %
Tracking Error 9,31 % 7,26 %
Sharpe-ratio -0,38 % -0,02 %
Alpha -0,14 % -0,32 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,94 %
Informatieratio -0,93 % -0,59 %
Maximaal maandelijks verlies -18,51 %
Maximale maandelijkse winst 23,53 %
Maximale drawdown -18,22 % -44,72 %
Beta 1,29 % 1,16 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
22/11/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0011891365
Nettovermogen (fonds)
14 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.