Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Goldsphere Goud & edelmetalen

Goud & edelmetalen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
7.937,42 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664078–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664078–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
7.937,42 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
7
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
7.937,42 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index FTSE Gold Mines Price Index, door vrij effecten te selecteren die hoofdzakelijk actief zijn in de goudsector en die verband houden met de exploratie, de winning, de transformatie en/of de verkoop van goud.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De goudkoers is tijdens de maand ongewijzigd gebleven en sloot af op $ 1271/oz, na een piek van $ 1304/oz te hebben bereikt. De lichte stijging van de USD en de rentevoeten van Amerikaanse staatsobligaties waren factoren die druk uitoefenden op de goudkoers. De aandacht van de markt blijft echter vooral gevestigd op de vraag wie de volgende baas van de Amerikaanse Fed wordt, en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van het monetaire beleid. Volgens de recentste trend gaat de voorkeur uit naar J. Powell, die net als Yellen voorstander is van een geleidelijke aanpassing van het monetaire beleid. Als dit scenario zich verwerkelijkt, zou dat positief zijn voor de ontwikkeling van de goudkoers in 2018. Op korte termijn lijkt een renteverhoging in december een uitgemaakte zaak en zou die het gele metaal enigszins onder druk moeten zetten. Dit onzekere klimaat weegt op de goudsector, die daalt met 2,2% in euro en met 3,7% in USD. Het fonds boekt een iets minder goed resultaat dan zijn referentie-index. Eldorado is tijdens de maand sterk gedaald (-42% in euro) door een aanzienlijke daling van de recuperatiegraad van Kisladag, zijn belangrijkste mijn in Turkije. Het bedrijf heeft zijn productiedoestellingen voor het jaar neerwaarts herzien, maar de markt wacht nog steeds op een beter inzicht in de impact daarvan op de levensduur van de mijn. De relatieve impact op het fonds blijft beperkt. De belangrijkste redenen voor deze zwakke prestaties zijn Goldcorp en Newcrest. Wij behouden een onderwogen positie in deze bedrijven, die zich momenteel in een moeilijke operationele fase bevinden. Ook te vermelden zijn de dalingen van RoxGold, Torex en TMac. TMac worstelt met een trage start van zijn Hope Bay-mijn en heeft een kapitaalverhoging uitgevoerd om de spanningen op zijn balans terug te dringen. Positieve bijdragen aan het rendement werden onder meer geleverd door Barrick Gold, dat daalde na teleurstellende resultaten. Wij hebben een onderwogen positie. Opmerkelijk is de goede prestatie van Pretium (+23% in euro), dankzij de goede start van Bruce Jack. We versterkten onze positie in Newmont, dat zijn dividend dankzij de aanzienlijke gegenereerde vrije kasstromen fors kan verhogen, en Yamana, waarin wij opnieuw een neutrale positie hebben. We hebben winst genomen op meerdere bedrijven om in de huidige periode een grotere positie in contanten te houden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-7,66 %

-5,73 %

-7,66 %

-5,73 %

1 jaar

-7,26 %

-4,84 %

-7,26 %

-4,84 %

3 jaar

18,54 %

32,46 %

5,82 %

9,81 %

5 jaar

-46,90 %

-44,95 %

-11,88 %

-11,24 %

Sinds oprichting

-20,63 %

-23,47 %

-2,49 %

-2,88 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-7,66 %

-5,73 %

-7,26 %

-4,84 %

18,54 %

32,46 %

-46,90 %

-44,95 %

-20,63 %

-23,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-7,26 %

-4,84 %

5,82 %

9,81 %

-11,88 %

-11,24 %

-2,49 %

-2,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*27,63 %28,00 %5,87 %0,98 %-0,11 %-0,56 %
3 jaar*37,23 %41,28 %6,65 %0,99 %-0,48 %0,34 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-23,97 %-0,03 %0,97 %
3 jaar*-37,68 %-0,17 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting29,49 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-40,59 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 27,63 % 37,23 % 28,00 % 41,28 %
Tracking Error 5,87 % 6,65 %
Sharpe-ratio -0,56 % 0,34 %
Alpha -0,03 % -0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,99 %
Informatieratio -0,11 % -0,48 %
Maximaal maandelijks verlies -40,59 %
Maximale maandelijkse winst 29,49 %
Maximale drawdown -23,97 % -37,68 %
Beta 0,97 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/09/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/09/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
FTSE Gold Mines (PI)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010664078
Nettovermogen (fonds)
29 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.