Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Goldsphere Goud & edelmetalen

Goud & edelmetalen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
7.078,29 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664078–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664078–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
7.078,29 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
7
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
7.078,29 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index FTSE Gold Mines Price Index, door vrij effecten te selecteren die hoofdzakelijk actief zijn in de goudsector en die verband houden met de exploratie, de winning, de transformatie en/of de verkoop van goud.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De maand februari werd gekenmerkt door een aanzienlijke volatiliteit op de financiële markten, die ook een weerslag had op de koers van het goud. Het ounce goud schommelde tussen $ 1305 en $ 1361, om de maand ten slotte af te sluiten met een verlies van 2%, op $ 1318. Die volatiliteit was vooral het gevolg van de verhouding tussen inflatie en rente. Het dynamisme van de Amerikaanse economie (dat bijv. blijkt uit de gunstige PMI-cijfers) heeft eindelijk geleid tot een versnelling van de loonstijgingen en dus ook een versterking van de tekenen van inflatie. De vrees voor de monetaire normalisering veroorzaakte echter ook een stijging van de Amerikaanse rente op 10 jaar, die zijn hoogste punt van de afgelopen vier jaar bereikte. Aan het einde van de maand getuigde J. Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, van zijn optimisme over de groei van de Amerikaanse economie, vooral vanwege het stimulerende effect van de fiscale hervorming. Deze relatief “hawkish” verklaringen laten de deur op een kier voor een vierde renteverhoging in de loop van het jaar. Met een verlies van bijna 10% (in euro) heeft de goudsector de daling van de goudkoers aanzienlijk uitgediept, omdat hij ook onder druk stond door de daling van de aandelenmarkten. Het fonds bleef zijn index licht voor tijdens deze baisseperiode, ondanks het lage niveau van de contanten in de portefeuille. Deze outperformance is mede te danken aan de recente beslissing om de positie in Goldcorp uit te breiden ten koste van Barrick Gold. In de loop van de maand bedroeg de daling van Goldcorp “slechts” -11% (in euro), tegen -18% voor Barrick. Ook Agnico Eagle, Randgold en Torex lagen mee aan de basis van de daling. Alleen Torex doet vragen rijzen, omdat het bedrijf onder druk blijft door illegale activiteiten (wegblokkeringen) rond zijn mijn van El Limon. Het fonds profiteerde daarentegen wel van de goede prestaties van zijn mid-cap participaties. B2Gold, Endeavour, Tahoe Resources en Kirkland Lake sloten de maand af in positief terrein (in euro). Wij hebben wat winst genomen op Newmont na diens prima prestaties, maar het bedrijf blijft een van de sterkste posities van het fonds. Wij blijven positief over de goudkoers en de goudsector, die volgens ons de vruchten zouden moeten blijven plukken van de omgeving van lage reële rente.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-13,13 %

-11,14 %

-13,13 %

-11,14 %

1 jaar

-21,96 %

-20,11 %

-21,85 %

-20,01 %

3 jaar

-1,79 %

5,37 %

-0,60 %

1,76 %

5 jaar

-38,89 %

-37,48 %

-9,38 %

-8,96 %

Sinds oprichting

-29,22 %

-31,02 %

-3,58 %

-3,84 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-13,13 %

-11,14 %

-21,96 %

-20,11 %

-1,79 %

5,37 %

-38,89 %

-37,48 %

-29,22 %

-31,02 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-21,85 %

-20,01 %

-0,60 %

1,76 %

-9,38 %

-8,96 %

-3,58 %

-3,84 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*21,61 %23,05 %5,69 %0,97 %-0,44 %-0,79 %
3 jaar*35,31 %38,35 %6,58 %0,99 %-0,27 %-0,01 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-27,34 %-0,10 %0,91 %
3 jaar*-38,66 %-0,19 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting48,90 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-27,08 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 21,61 % 35,31 % 23,05 % 38,35 %
Tracking Error 5,69 % 6,58 %
Sharpe-ratio -0,79 % -0,01 %
Alpha -0,10 % -0,19 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,99 %
Informatieratio -0,44 % -0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -27,08 %
Maximale maandelijkse winst 48,90 %
Maximale drawdown -27,34 % -38,66 %
Beta 0,91 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/09/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/09/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
FTSE Gold Mines Index (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010664078
Nettovermogen (fonds)
27 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.