Mobile Logo

EdR Goldsphere Goud & edelmetalen

Goud & edelmetalen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
74,99 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664086–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664086–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
74,99 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
7
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
74,99 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index FTSE Gold Mines Price Index, door vrij effecten te selecteren die hoofdzakelijk actief zijn in de goudsector en die verband houden met de exploratie, de winning, de transformatie en/of de verkoop van goud.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De goudprijs steeg 2,3% in USD (-1,2% in euro) tijdens de maand, om af te sluiten op $ 1269. De context blijft gunstig voor het gele metaal, dankzij de daling van de dollar, de soepele teneur bij de centrale bankiers en de toename van het geopolitieke risico. De ECB opende het bal met een status quo, en kondigde een overleg aan over de mogelijkheden inzake de afbouw van haar programma voor activa-aankopen in de herfst. Die beslissing illustreert de voorzichtigheid die Draghi aan de dag legt inzake de economie en de markten, en kan worden geïnterpreteerd als een adempauze ten opzichte van zijn stimulerende monetaire beleid. Yellen hield haar rente ongewijzigd, maar kondigde aan dat zij binnenkort kon beginnen met de afbouw van de balans van de Fed. Daarnaast herinnerde het FOMC eraan dat de inflatie nog steeds onder het streefcijfer van 2% ligt, ook al lijken de macro-economische indicatoren van het land de beleggers gerust te stellen. De blijvend soepele teneur en de herstellende groei in de eurozone hebben geleid tot een sterke waardestijging van de EUR (+3,4%) tegenover de USD, wat gunstig is voor goud. Het geopolitieke klimaat blijft gespannen door: 1/ Een nieuwe raketlancering in Noord-Korea; 2/ de invoering van sancties door de Verenigde Staten tegen Venezuela en specifiek zijn president, Maduro; en 3/ de goedkeuring in het Amerikaanse Congres van de sancties tegen Rusland. Dit zijn allemaal verontrustende ontwikkelingen die het beleggerssentiment onderuit kunnen halen als een van deze situaties verder zou escaleren. Het fysieke goud blijft een vluchtwaarde, een veilige haven om in te schuilen in tijden van geopolitieke stormen. Het fonds verloor -1,4% in juli, en bleef daarmee achter bij zijn referentie-index (FSTE Gold mines). Sinds het begin van het jaar ligt het rendement van het fonds (-4,5%) in lijn met dat van zijn index. Het fonds stond onder druk door zijn onderweging in de grote bedrijven van de sector, zoals Barrick en vooral Newmont, dat 10,9% steeg (in EUR) in juli, maar profiteerde wel van zijn onderweging in Goldcorp, dat 1,7% (in EUR) verloor na de publicatie van een tegenvallende cashflow voor het kwartaal. De beste relatieve rendementsbijdragen zijn afkomstig van Sabina Gold, Eldorado en Kirkland Lake. Wij hebben onze blootstelling aan Gemfields teruggeschroefd, vanwege het feit dat het bod van Pallinghrust Resources ons te laag lijkt en te weinig rekening houdt met de minderheidsbelangen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-5,23 %

-3,39 %

-5,23 %

-3,39 %

1 jaar

-28,41 %

-27,76 %

-28,41 %

-27,76 %

3 jaar

-7,13 %

4,44 %

-2,43 %

1,45 %

5 jaar

-46,02 %

-43,85 %

-11,59 %

-10,90 %

Sinds oprichting

-25,01 %

-21,57 %

-3,19 %

-2,70 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-5,23 %

-3,39 %

-28,41 %

-27,76 %

-7,13 %

4,44 %

-46,02 %

-43,85 %

-25,01 %

-21,57 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-28,41 %

-27,76 %

-2,43 %

1,45 %

-11,59 %

-10,90 %

-3,19 %

-2,70 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*31,86 %32,78 %6,59 %0,98 %0,19 %-0,90 %
3 jaar*39,75 %43,73 %6,72 %0,99 %-0,58 %0,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-33,06 %0,95 %
3 jaar*-41,96 %-0,35 %0,90 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting29,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-40,60 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 31,86 % 39,75 % 32,78 % 43,73 %
Tracking Error 6,59 % 6,72 %
Sharpe-ratio -0,90 % 0,07 %
Alpha -0,35 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,99 %
Informatieratio 0,19 % -0,58 %
Maximaal maandelijks verlies -40,60 %
Maximale maandelijkse winst 29,40 %
Maximale drawdown -33,06 % -41,96 %
Beta 0,95 % 0,90 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/09/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/09/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
FTSE Gold Mines (PI)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010664086
Nettovermogen (fonds)
31 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.