Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Goldsphere Goud & edelmetalen

Goud & edelmetalen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
70,61 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664086–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664086–
Pierre PEDROSA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
70,61 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
7
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
70,61 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een hoger rendement dan dat van de referentie-index FTSE Gold Mines Price Index, door vrij effecten te selecteren die hoofdzakelijk actief zijn in de goudsector en die verband houden met de exploratie, de winning, de transformatie en/of de verkoop van goud.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De maand mei werd gekenmerkt door zeer hoge geopolitieke risico's. Het meest opvallende is gekoppeld aan de beslissing van de Amerikaanse overheid om zich terug te trekken uit het Iraanse kernakkoord. Deze gebeurtenis had een inflatoir effect, aangezien ze bijdroeg aan het instandhouden van de hoge olieprijzen. De andere gebeurtenissen, namelijk de politieke impasse in Italië en het nieuwe standpunt van Trump over een mogelijke ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, hadden een beperktere impact op de goudkoers. Deze context pleit evenwel voor een zekere risicoaversie, die zich weerspiegelde in een stijging van de USD met 3,7% ten opzichte van de euro, versterkt door de situatie in Italië. De stijging van de USD zoals gemeten door de DXY bleef beperkt tot +2,3%. Op de laatste vergadering van het FOMC werd de waarschijnlijkheid van een nieuwe verhoging van de rente met 25 basispunten in juni bevestigd, en het FOMC heeft er nog steeds vertrouwen in dat het inflatiedoel op middellange termijn zal worden verwezenlijkt. Te midden van de dalende elementen (stijging van de USD, Fed) en stijgende elementen (olieprijzen, geopolitieke risico's), bleef de goudprijs relatief stabiel: hij daalde -1,3% in USD en steeg 2,4% in euro. De goudsector deed het met een daling van -0,5% in USD en een stijging van 2,98% in euro beter dan de goudkoers. Het fonds evolueerde exact evenredig met de referentie-index. Agnico Eagle (groei en vrijekasstromen), Kirkland Lake (sterke groei van de productie, die 620.000 ounce in 2018 en 1 miljoen ounce op termijn zou kunnen bereiken), Goldcorp (sterke generering van vrije kasstromen in de toekomst), Alacer (aanzienlijke herwaardering verwacht na de start binnenkort van het sulfidenproject) en RoxGold (stijging van de verwachte jaarresultaten na een zeer goed 1ste kwartaal) leverden allemaal een positieve bijdrage aan het rendement. Kinross (risico van hogere belastingen in Mauritanië), Semafo (hogere operationele kosten dan verwacht voor het 1ste kwartaal) en TMAC (nog steeds beperkte recuperatiegraad) leverden daarentegen de grootste negatieve bijdragen aan het rendement. Wij hebben een nieuwe positie geopend in Atlantic Gold, een groeiende producent, gevestigd in Nova-Scotia (Canada), met een zeer kostenbewust management.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-4,90 %

-1,65 %

-4,90 %

-1,65 %

1 jaar

-9,61 %

-6,02 %

-9,61 %

-6,02 %

3 jaar

7,57 %

23,94 %

2,46 %

7,40 %

5 jaar

-11,14 %

-1,22 %

-2,33 %

-0,24 %

Sinds oprichting

-29,39 %

-23,65 %

-3,52 %

-2,74 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-4,90 %

-1,65 %

-9,61 %

-6,02 %

7,57 %

23,94 %

-11,14 %

-1,22 %

-29,39 %

-23,65 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-9,61 %

-6,02 %

2,46 %

7,40 %

-2,33 %

-0,24 %

-3,52 %

-2,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*18,18 %18,79 %5,35 %0,96 %-0,91 %-0,38 %
3 jaar*34,75 %37,65 %6,24 %0,99 %-0,67 %0,11 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-22,52 %-0,11 %0,93 %
3 jaar*-40,59 %-0,35 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting29,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-27,09 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,18 % 34,75 % 18,79 % 37,65 %
Tracking Error 5,35 % 6,24 %
Sharpe-ratio -0,38 % 0,11 %
Alpha -0,11 % -0,35 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,99 %
Informatieratio -0,91 % -0,67 %
Maximaal maandelijks verlies -27,09 %
Maximale maandelijkse winst 29,40 %
Maximale drawdown -22,52 % -40,59 %
Beta 0,93 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/09/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/09/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
FTSE Gold Mines Index (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010664086
Nettovermogen (fonds)
28 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.