Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
329,15 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
329,15 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/06/2018)
329,15 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De Indiase economie groeide officieel met 7,7% in het eerste kwartaal, in lijn met de verwachtingen (al kan er worden getwijfeld aan de juistheid van dit groeicijfer gezien de winstgroei van de bedrijven). De inflatie is in april licht gestegen naar 4,6% (tegenover 4,3% in maart). In maart overtroffen de maandelijkse btw-inkomsten de symbolische grens van 1 biljoen INR (15,5 miljard USD) versus 850 miljard INR in de vorige maand. Ondanks de stijging van de olieprijs is het handelstekort van India in april gestabiliseerd op 13,7 miljard USD dankzij een hoger dan verwachte groei van de export (+5%). De bedrijven publiceerden resultaten die over het algemeen in de lijn van de verwachtingen lagen. In de sector van de duurzame consumptiegoederen was er een groei van 41% voor Eicher (motorvoertuigen), +79% voor Titan (juwelen) en +73% voor Avenue Supermart (supermarkten). De resultaten van de private banken blijven profiteren van hun verovering van een groter marktaandeel, die de aanhoudende groei van hun resultaten verklaart (+15% voor de recurrente winsten van HDFC Bank en Kotak). Indraprastha Gas (LPG-distributie) publiceerde een winstgroei van +30%. Hoewel de resultaten van Larsen & Toubro bevredigend waren (+14% operationeel brutoresultaat), zijn de bestellingen slechts met 5% gestegen, een bewijs van de lage investeringsactiviteit. De directie van het bedrijf verwacht niet dat de investeringen door de private sector zullen herstellen in de eerste 2 jaar. De lage verwachtingen van de directie van Larsen & Toubro inzake de private investeringen worden helaas bevestigd door de schuldcijfers van de private bedrijven. De gemiddelde schuldenlast van de 500 grootste Indiase bedrijven is met slechts 5% gedaald van 63% naar 58%, nog steeds boven de drempel van 50%, het niveau waarop bedrijven historisch gezien weer beginnen te investeren. De hoge olieprijs vormt ook een risico voor de roepie. Op korte termijn blijven wij dus voorzichtig over de Indiase markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-4,09 %

-2,36 %

-4,09 %

-2,36 %

1 jaar

3,59 %

3,32 %

3,59 %

3,32 %

3 jaar

16,20 %

21,58 %

5,13 %

6,72 %

5 jaar

91,63 %

77,14 %

13,88 %

12,10 %

Sinds oprichting

202,50 %

208,04 %

8,91 %

9,06 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-4,09 %

-2,36 %

3,59 %

3,32 %

16,20 %

21,58 %

91,63 %

77,14 %

202,50 %

208,04 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

3,59 %

3,32 %

5,13 %

6,72 %

13,88 %

12,10 %

8,91 %

9,06 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*12,80 %13,84 %4,78 %0,94 %0,35 %0,20 %
3 jaar*14,34 %15,28 %5,05 %0,94 %-0,27 %0,25 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-12,40 %0,04 %0,87 %
3 jaar*-28,20 %-0,08 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting34,98 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-32,49 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,80 % 14,34 % 13,84 % 15,28 %
Tracking Error 4,78 % 5,05 %
Sharpe-ratio 0,20 % 0,25 %
Alpha 0,04 % -0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,94 %
Informatieratio 0,35 % -0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -32,49 %
Maximale maandelijkse winst 34,98 %
Maximale drawdown -12,40 % -28,20 %
Beta 0,87 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/06/2005
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010479931
Nettovermogen (fonds)
107 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.