Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
316,88 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
316,88 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
316,88 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Voor ongeveer 20% van de bedrijven uit de NIFTY die hun kwartaalresultaten al bekend hebben gemaakt, is de gezamenlijke winstgroei bescheiden: -1% op jaarbasis. Zoals verwacht kregen basisconsumptiegoederenbedrijven te maken met een voorraadvermindering voordat de Goods & Services Tax van kracht werd op 1 juli. Dit verklaart de zwakke groei van de volumes. Ondanks de context van lage volumes kon Hindustan Unilever zijn marges toch verhogen, wat zich vertaalde in een winstgroei op jaarbasis van 8%, wat echter niet het geval was voor Asian Paints, waarvan de resultaten met 20% daalden, dat werd afgestraft door een stijging van de grondstoffenprijzen. De Indiase leveranciers van softwarediensten publiceerden opnieuw zwakke winstgroeicijfers: -6% voor Tata Consultancy en +1% voor Infosys, aangezien de zwakke vraag en de sterke roepie een negatieve impact hadden op hun marges. Reliance Industries publiceerde uitstekende resultaten (+28%), ondersteund door de hoge marges in de raffinagesector. Private banken maakten opnieuw goede resultaten bekend, met een sterke winstgroei: HDFC Bank +20%, Yes Bank +22% en IndusInd Bank +27%, en de risicokosten zijn onder controle. De resultaten van ICICI Bank daalden daarentegen met 8%, maar de risicokosten van de bank waren een aangename verrassing. HDFC publiceerde een daling van de resultaten van 17% vanwege hogere belastingen. Vóór aftrek van belastingen bedroeg het resultaat +32%. De overheid verhoogde de belasting op tabak verrassend met meer dan 10%. Ondanks een groei van het aantal nieuwe verzekeringspremies van 68% op jaarbasis, verbeterden de resultaten van ICICI Prudential niet. Dit is te wijten aan de Indiase boekhoudregels, die verzekeraars verplichten om alle kosten in de boeken op te nemen vanaf de ondertekening van een levensverzekeringscontract. In de portefeuille hebben wij de posities in ITC en Tata Consultancy teruggeschroefd. De posities in Indraprastha Gas, ICICI Prudential en Unilever hebben we versterkt. Wij hebben 2 nieuwe aandelen in de portefeuille geïntroduceerd: Tata Motors (na een zeer uitgesproken gerechtvaardigde underperformance tijdens de afgelopen 12 maanden) en Makemytrip (om winst te nemen op de internetboom in India). Op korte termijn is het potentieel van de Indiase markt beperkt. Desondanks blijven wij zeer optimistisch voor de komende 24 maanden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

19,90 %

14,87 %

19,90 %

14,87 %

1 jaar

14,97 %

12,40 %

14,97 %

12,40 %

3 jaar

39,87 %

34,04 %

11,80 %

10,23 %

5 jaar

71,29 %

68,06 %

11,36 %

10,94 %

Sinds oprichting

191,22 %

197,32 %

9,21 %

9,39 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

19,90 %

14,87 %

14,97 %

12,40 %

39,87 %

34,04 %

71,29 %

68,06 %

191,22 %

197,32 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

14,97 %

12,40 %

11,80 %

10,23 %

11,36 %

10,94 %

9,21 %

9,39 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*15,41 %15,00 %4,76 %0,95 %0,37 %0,80 %
3 jaar*17,84 %17,53 %5,02 %0,96 %0,21 %0,64 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-12,30 %0,04 %0,98 %
3 jaar*-31,84 %0,11 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting34,98 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-32,49 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,41 % 17,84 % 15,00 % 17,53 %
Tracking Error 4,76 % 5,02 %
Sharpe-ratio 0,80 % 0,64 %
Alpha 0,04 % 0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,96 %
Informatieratio 0,37 % 0,21 %
Maximaal maandelijks verlies -32,49 %
Maximale maandelijkse winst 34,98 %
Maximale drawdown -12,30 % -31,84 %
Beta 0,98 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/06/2005
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010479931
Nettovermogen (fonds)
143 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.