Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
168,13 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010594309–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010594309–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
168,13 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
168,13 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De Reserve Bank of India hield zijn richtrente ongewijzigd op 6%, maar verlaagde zijn inflatievooruitzichten voor het boekjaar 2019 naar 4,5%. Het resultatenseizoen is vrij goed gestart voor de privébanken, die solide resultaten publiceerden die over het algemeen in de lijn van de verwachtingen lagen: Yes Bank +29%, HDFC Bank +20%, IndusInd Bank +27%. In het kader van de overname van Electrosteel door Vedenta zullen de schuldeisers, voornamelijk overheidsbanken, ongeveer 40% van de waarde van hun leningen terugkrijgen. Icici Prudential verraste in positieve zin op zijn marges dankzij de forse stijging van zijn beschermingspolissen. In de IT-sector lagen de resultaten van Tata Consultancy in de lijn van een winstgroei op jaarbasis van 7,5%, terwijl Infosys blijft ontgoochelen met een zwakke groei van 2,4%, ondanks het feit dat de omzetgroeivooruitzichten op 6 tot 8% worden gehouden. Door de stijging van de olieprijs begint de roepie terrein te verliezen ten opzichte van de dollar: tijdens de maand daalde de Indiase munt met 2,4%. De orderportefeuille. Reliance Industries publiceerde resultaten in de lijn van de verwachtingen, met een stijging op jaarbasis van 17%.Binnen de portefeuille behouden wij een relatief hoge cashreserve om ons te beschermen tegen het valutarisico en hebben wij onze blootstelling aan exportbedrijven verhoogd via het IT-bedrijf Infosys, dat het grootste deel van zijn inkomsten in dollar boekt. Deze aankoop werd gefinancierd door winstnemingen in ICICI Prudential, Maruti, Adani Ports (mogelijk slachtoffer van een handelsoorlog), Bharat Electronics, Havells en Asian Paints (dat oliederivaten als grondstoffen gebruikt).Voor de komende maanden blijven wij nog steeds voorzichtig wat de vooruitzichten voor de Indiase markt betreft, omdat de investeringsuitgaven zwak blijven en de roepie verder zou kunnen dalen als de olieprijzen hoog blijven (de invoer van olie vertegenwoordigt tussen 30 en 40% van de totale invoer). Ten slotte moet er, in een context van verstrakking van de wereldwijde liquiditeit, op gewezen worden dat de Indiase economie sterk afhankelijk is van buitenlandse financiering, waardoor wij nog waakzamer moeten zijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-5,67 %

-4,68 %

-5,67 %

-4,68 %

1 jaar

1,82 %

-0,21 %

1,82 %

-0,21 %

3 jaar

11,55 %

15,82 %

3,70 %

5,01 %

5 jaar

63,15 %

50,66 %

10,28 %

8,54 %

Sinds oprichting

68,13 %

66,23 %

5,28 %

5,16 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

-5,67 %

-4,68 %

1,82 %

-0,21 %

11,55 %

15,82 %

63,15 %

50,66 %

68,13 %

66,23 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

1,82 %

-0,21 %

3,70 %

5,01 %

10,28 %

8,54 %

5,28 %

5,16 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*13,66 %14,25 %4,83 %0,94 %0,34 %0,23 %
3 jaar*14,80 %15,52 %5,12 %0,94 %-0,32 %0,37 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*-12,47 %0,04 %0,90 %
3 jaar*-28,36 %-0,09 %0,90 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-30,31 %
Deelnemingsrecht E-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,66 % 14,80 % 14,25 % 15,52 %
Tracking Error 4,83 % 5,12 %
Sharpe-ratio 0,23 % 0,37 %
Alpha 0,04 % -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,94 %
Informatieratio 0,34 % -0,32 %
Maximaal maandelijks verlies -30,31 %
Maximale maandelijkse winst 28,40 %
Maximale drawdown -12,47 % -28,36 %
Beta 0,90 % 0,90 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/04/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010594309
Nettovermogen (fonds)
106 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,400 %
Toegepaste beheerkosten
2,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.