Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
191,22 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010850222–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010850222–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
191,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
191,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De regering overweegt de mogelijkheid om de limiet voor buitenlandse belangen in privébanken te verhogen van 74% naar 100% en in overheidsbanken van 20 naar 49%. Als deze maatregel wordt ingevoerd, zal het gewicht van India in de indexen van opkomende markten gevoelig toenemen. De kwartaalresultaten waren door de bank genomen bevredigend. Bij de teleurstellingen vinden we de Indiase IT-bedrijven met een zeer zwakke winstgroei (0% Infosys, +1% TCS, +7% HCL Tech). De cementbedrijven publiceerden minder goede resultaten dan verwacht: -25% voor Ultratech en +42% voor Shree, dat de overname van UCC in de Verenigde Arabische Emiraten aankondigde. De resultaten van de privébanken lagen in de lijn van de verwachtingen: HDFC Bk +20%, IndusInd +24%, Yes +22%, -32% voor ICICI Bk en +145% voor HDFC, al was dit resultaat opgevijzeld door de verkoop van zijn belang in HDFC Life. De levensverzekeringsmaatschappijen verrasten in positieve zin: +80% en +21% voor respectievelijk ICICI Prudential en SBI Life. De resultaten van de consumptiesector waren goed: +19% voor Asian Paints, +22% voor Maruti (auto), +24% voor Godrej en +66% voor Supermarts. Ook de industriële bedrijven pakten uit met positieve verrassingen, in de eerste plaats Larsen: +53% dankzij een verbetering van zijn marges, +18% voor Adani Ports, +22% voor Crompton en +30% voor Havells. Reliance Industries publiceerde solide resultaten: +26% met voor het eerst winst in het segment van de mobiele telefonie.In januari kregen de beleggers weer oog voor de effecten die ze in 2017 nog links lieten liggen, met name grondstoffen en IT. Wij blijven voorzichtig over de IT-sector, omdat de automatisering een deflatoir effect heeft voor deze industrie. Het grootste deel van de omzet van de Indiase IT-bedrijven wordt echter in USD gerealiseerd. Gezien de - voorlopig beperkte - toename van het handelstekort (14,9 miljard USD in november) en de stijging van de olieprijzen is er een risico van depreciatie van de roepie. We zullen ook de ontwikkeling van de staatsrente op 10 jaar in de gaten moeten houden, aangezien die in 3 maanden tijd met meer dan 70 basispunten is gestegen. Wij raden de beleggers dan ook aan een afwachtende houding aan te nemen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-7,51 %

-4,81 %

-7,51 %

-4,81 %

1 jaar

12,01 %

6,90 %

12,01 %

6,90 %

3 jaar

7,46 %

6,83 %

2,42 %

2,22 %

5 jaar

83,85 %

59,40 %

12,94 %

9,77 %

Sinds oprichting

91,22 %

60,78 %

8,40 %

6,09 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-7,51 %

-4,81 %

12,01 %

6,90 %

7,46 %

6,83 %

83,85 %

59,40 %

91,22 %

60,78 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

12,01 %

6,90 %

2,42 %

2,22 %

12,94 %

9,77 %

8,40 %

6,09 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*13,83 %13,93 %5,30 %0,93 %1,01 %1,18 %
3 jaar*15,73 %15,88 %5,63 %0,94 %-0,04 %0,25 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-6,24 %0,11 %0,92 %
3 jaar*-31,16 %0,01 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting19,62 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,78 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,83 % 15,73 % 13,93 % 15,88 %
Tracking Error 5,30 % 5,63 %
Sharpe-ratio 1,18 % 0,25 %
Alpha 0,11 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,94 %
Informatieratio 1,01 % -0,04 %
Maximaal maandelijks verlies -14,78 %
Maximale maandelijkse winst 19,62 %
Maximale drawdown -6,24 % -31,16 %
Beta 0,92 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/02/2010
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010850222
Nettovermogen (fonds)
117 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.