Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
135,29 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0010998153–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010998153–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
135,29 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
135,29 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 28/02/2018

In het vierde kwartaal van 2017 groeide het bbp sterker dan verwacht (+7,2%, terwijl een groei van +7% was verwacht), vooral dankzij de opleving van de landbouwsector. De RBI wijzigde haar beleidsrente niet ondanks de hogere inflatieverwachtingen, zoals blijkt uit het rendement van de staatsobligaties, dat in 3 maanden tijd met 70 basispunten is gestegen. De belasting op meerwaarden op lange termijn (meer dan een jaar) werd opnieuw ingevoerd tegen 10%, terwijl de belasting op meerwaarden op korte termijn (minder dan 12 maanden) op 15% werd gehouden. De minimumprijs die boeren krijgen voor graan moet hen een winstmarge van minstens 50% opleveren. Terwijl de beurs van Singapore zich opmaakte om indexen op Indiase derivaten te lanceren, hebben de Indiase beurzen laten weten dat ze buitenlandse beurzen zouden verbieden gebruik te maken van de gegevens van hun indexen. Deze beperking van informatie voor buitenlanders wordt onderzocht door MSCI, die het gewicht van India in zijn wereldwijde indexen zou kunnen verlagen. De eerste afwikkelingsdossiers van de meest problematische rekeningen voor de banken (NCLT) zijn in behandeling en lijken gunstiger uit te vallen dan verwacht voor de overheidsbanken, die dankzij terugkoopaanbiedingen een deel van hun activa zouden moeten kunnen recupereren. De bedrijfsresultaten waren vrij goed: +23% voor Eicher, +22% voor TItan, +145% voor HDFC, +53% voor Larsen. Zoals verwacht daalden de resultaten van ICICI Bank met 32%, maar met een stabilisering van de kwaliteit van de activa. In de portefeuille hebben wij vóór de stijging van het rendement van de staatsobligaties de cashpositie verhoogd (ongeveer 7%) door winst te nemen op Vakrangee, Whirlpool en Motherson. Wij hebben onze posities Adani Ports en Avenue Supermarts versterkt en een positie genomen in Asian Granito.Gelet op de toegenomen inflatierisico's en de daaraan gekoppelde rentestijging, de kapitaaluitgaven die zwak blijven, de stijging van de oliekoers die een effect kan hebben op de lopende rekeningen en dus op de roepie, en de relatief hoge waarderingsniveaus, hebben wij een voorzichtige houding aangenomen ten opzichte van de Indiase markt op korte termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-7,87 %

-6,32 %

-7,87 %

-6,32 %

1 jaar

17,84 %

12,40 %

17,84 %

12,40 %

3 jaar

8,77 %

12,67 %

2,84 %

4,05 %

5 jaar

60,91 %

48,11 %

9,97 %

8,17 %

Sinds oprichting

35,29 %

25,96 %

4,32 %

3,28 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-7,87 %

-6,32 %

17,84 %

12,40 %

8,77 %

12,67 %

60,91 %

48,11 %

35,29 %

25,96 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

17,84 %

12,40 %

2,84 %

4,05 %

9,97 %

8,17 %

4,32 %

3,28 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*13,03 %13,18 %4,77 %0,93 %1,33 %1,54 %
3 jaar*16,34 %17,05 %5,25 %0,95 %-0,18 %0,20 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-9,57 %0,13 %0,92 %
3 jaar*-28,12 %-0,04 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,47 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,10 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,03 % 16,34 % 13,18 % 17,05 %
Tracking Error 4,77 % 5,25 %
Sharpe-ratio 1,54 % 0,20 %
Alpha 0,13 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,95 %
Informatieratio 1,33 % -0,18 %
Maximaal maandelijks verlies -16,10 %
Maximale maandelijkse winst 17,47 %
Maximale drawdown -9,57 % -28,12 %
Beta 0,92 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010998153
Nettovermogen (fonds)
111 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.