Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
144,30 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076090–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076090–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
144,30 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/01/2018)
144,30 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De groei van het Indiase bbp in het 3de kwartaal was met +6,3% relatief bescheiden, met een lager aandeel investeringen (26,4% van het bbp ten opzichte van 27,1% een jaar geleden). Deze bescheiden groei werd negatief beïnvloed door de invoering van de Goods & Services Tax in juli. Het kwam niet als een verrassing dat de Indiase overheidsuitgaven nu al 98% opsoupeerden van het budget voor het boekjaar dat eind maart wordt afgesloten. Het ministerie van Financiën kondigde aan dat de overheid nog eens 500 miljard roepie (0,3% van het bbp) zal lenen, waardoor de rente op staatsobligaties op 10 jaar met 62 basispunten steeg. De Reserve Bank of India wijzigde de rente niet (6%), maar herzag zijn inflatiedoelstellingen naar boven (tussen 4,3 en 4,7%). Er werden veel kapitaalverhogingen aangekondigd in december. Tata Steel streeft ernaar 2 miljard $ op te halen om de uitbreiding van zijn capaciteit met 5 miljoen ton te financieren. Ook HDFC streeft ernaar 2 miljard $ op te halen via aandelen en converteerbare obligaties, waardoor het met name zijn participatiegraad in HDFC Bank kan aanhouden, dat op haar beurt 3,8 miljard $ ophaalde, ondanks een zeer solide balans. Reliance Communications leverde grote inspanningen om zijn schuldenlast verder af te bouwen, waarbij het met name zijn telecommunicatietorensactiva verkocht aan Reliance Industries. In de portefeuille hebben we zeer weinig veranderd. Wij hebben gedeeltelijk winst genomen op Reliance Industries en hebben onze positie in HDFC Bank versterkt.2018 zal een belangrijk jaar worden voor India: een negatief punt is het hogere begrotingstekort, dat de staatsschuld zou kunnen verhogen. Als de kapitaalverhogingen zich echter voortzetten, zou dat bedrijven in staat stellen hun schuldenlast sneller af te bouwen dan verwacht, waardoor de investeringscyclus sneller dan verwacht weer op gang zou kunnen komen. Daarnaast was 2017 een jaar van verandering door de invoering van de GST die, op korte termijn, woog op de winsten. Het basiseffect zou dus gunstiger moeten worden. Het is nu nog wat te vroeg om beleggers aan te raden hun posities in India massaal te versterken, maar men moet wel het vermogen van bedrijven om kapitaal op te halen nauwlettend in de gaten houden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement F-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,70 %

1,29 %

-0,70 %

1,29 %

1 jaar

43,50 %

37,28 %

43,50 %

37,28 %

3 jaar

24,90 %

24,13 %

7,69 %

7,47 %

5 jaar

72,38 %

51,95 %

11,50 %

8,72 %

Sinds oprichting

44,30 %

32,08 %

5,79 %

4,37 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (F-USD)

Benchmark

-0,70 %

1,29 %

43,50 %

37,28 %

24,90 %

24,13 %

72,38 %

51,95 %

44,30 %

32,08 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (F-USD)

Benchmark

43,50 %

37,28 %

7,69 %

7,47 %

11,50 %

8,72 %

5,79 %

4,37 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmark
1 jaar*11,92 %12,33 %4,63 %0,93 %1,82 %3,07 %
3 jaar*16,46 %16,98 %4,87 %0,96 %0,23 %0,48 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmarkDeelnemingsrecht F-USDBenchmark
1 jaar*-7,27 %0,18 %0,90 %
3 jaar*-26,72 %0,14 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,76 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,54 %
Deelnemingsrecht F-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,92 % 16,46 % 12,33 % 16,98 %
Tracking Error 4,63 % 4,87 %
Sharpe-ratio 3,07 % 0,48 %
Alpha 0,18 % 0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,96 %
Informatieratio 1,82 % 0,23 %
Maximaal maandelijks verlies -17,54 %
Maximale maandelijkse winst 15,76 %
Maximale drawdown -7,27 % -26,72 %
Beta 0,90 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011076090
Nettovermogen (fonds)
126 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,400 %
Toegepaste beheerkosten
2,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.