Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
118,83 EUR
Kévin  NET–FR0012188399–
Kévin NET
Patricia URBANO–FR0012188399–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
118,83 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
118,83 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Kévin NET  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (25/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement SC-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

6,01 %

9,28 %

11,21 %

10,53 %

Sinds oprichting

18,83 %

18,72 %

4,01 %

3,99 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (SC-EUR)

Benchmark

18,83 %

18,72 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (SC-EUR)

Benchmark

6,01 %

9,28 %

11,21 %

10,53 %

4,01 %

3,99 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmark
1 jaar*16,94 %18,24 %4,76 %0,97 %-0,93 %0,67 %
3 jaar*15,65 %15,77 %4,72 %0,96 %0,15 %0,73 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht SC-EURBenchmark
1 jaar*-18,75 %-0,06 %0,90 %
3 jaar*-18,75 %0,10 %0,95 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,60 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,75 %
Deelnemingsrecht SC-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 16,94 % 15,65 % 18,24 % 15,77 %
Tracking Error 4,76 % 4,72 %
Sharpe-ratio 0,67 % 0,73 %
Alpha -0,06 % 0,10 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio -0,93 % 0,15 %
Maximaal maandelijks verlies -14,75 %
Maximale maandelijkse winst 11,60 %
Maximale drawdown -18,75 % -18,75 %
Beta 0,90 % 0,95 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/02/2015
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
FR0012188399
Nettovermogen (fonds)
81 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.