Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
124,48 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0012208650–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0012208650–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
124,48 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
124,48 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De Indiase overheid kondigde een herkapitalisatie aan van de staatsbanken voor een bedrag van USD 32 miljard, een ingreep die wij niet verwachtten: wij hadden onze blootstelling aan de sector aan het begin van de maand immers teruggeschroefd vanwege de onrustwekkende staat van de balansen van de staatsbanken. Die herkapitalisatie is echter prima nieuws, want het totaalbedrag van de dubieuze en de geherstructureerde vorderingen bedraagt USD 84 miljard, terwijl er maar voor USD 42 miljard aan voorzieningen is aangelegd. De herkapitalisatie zou een bankencrisis in het land dus moeten afwenden. Voor de bedrijven die hun resultaten al hebben gepubliceerd, blijft de gemiddelde winstgroei steken op een bescheiden 7%, in lijn met de verwachtingen. De bankensector boekte uiteenlopende resultaten: zoals gewoonlijk vinden we bij de koplopers HDFC Bank (+25%) en ook Yes Bank, waarvan de winstgroei van 25% echter minder vast staat, omdat de bank de aanbevelingen van de RBI inzake het beleid voor dubieuze vorderingen niet heeft gevolgd. Icici Bank noteerde een daling van zijn resultaten met 34% vanwege hogere voorzieningen. HDFC (hypotheekinstelling) boekte een winstgroei van 17%. Ook in de consumptiesector werden er gemengde resultaten genoteerd. In de automobielsector publiceerde Maruti een groei van 21% van zijn EBITDA, maar slechts een groei van 4% van zijn nettowinst, vooral vanwege een hogere belastinggrondslag. De koplopers in de sector van de duurzame consumptiegoederen zijn Unilever (+16,5%), dat profiteert van zijn verschuiving naar het hogere marktsegment, en Godrej (+13%), terwijl Dabur (+1%) en ITC (+6%) nog achterblijven. In de telecomsector publiceerde Bharti een daling van zijn resultaat van 77% door de zware prijzenslag met Reliance Jio. Met de overname van de mobiele activiteit van Tata en het aangekondigde wegvallen van Reliance Communications consolideert de sector zich nu rond 3 operatoren. Dat is ook de reden waarom wij Bharti in huis hebben gehaald. Wij hebben onze positie in Future Retail van de hand gedaan om in dezelfde sector (distributie) onze participatie in Avenue Supermarts te versterken. Hoewel de herkapitalisatie van de Indiase staatsbanken een uitstekende zaak is, blijven wij sceptisch over de winstgroei van de Indiase bedrijven op korte termijn, wat ons tot voorzichtigheid maant.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement CR-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

24,48 %

18,03 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

24,48 %

18,03 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/12/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0012208650
Nettovermogen (fonds)
118 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,100 %
Toegepaste beheerkosten
1,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.