Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR India Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
92,54 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0013307402–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0013307402–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
92,54 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
92,54 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die uiteengezet zijn in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 28/03/2018

De economische activiteit blijft op een laag pitje sudderen, met een index voor de maaksector die in februari met 47,8 onder de verwachtingen bleef. De fiscale btw-inkomsten zijn tijdens de maand februari 1% verder gedaald. Op 12 voortschrijdende maanden beantwoordt het begrotingstekort van de federale overheid met 3,8% aan de verwachtingen. Hoewel de groei van de kredieten met 9,8% laag is gebleven in februari, zijn de kredieten van retailbanken wel 20% toegenomen. Het handelstekort is in februari gedaald tot USD 12 miljard (tegen 15 voor de voorgaande maanden). Ondanks dit relatief goede nieuws is de roepie stabiel gebleven tegenover de USD.In de portefeuille hebben wij onze blootstelling aan cyclische aandelen teruggeschroefd door het afbouwen van financials (Icici Bank en Icici Prudential) en cementfabrieken (Shree en Ultratech). Wij hebben onze positie in de grootdistributie verder versterkt (Avenue Supermarts).Hoewel India nog niet wordt getroffen door een mogelijke handelsoorlog met de Verenigde Staten, slaagde de Indiase markt er door de zwakke economische activiteit niet in om in maart de index van de opkomende landen achter zich te laten. In de maand april zullen wij een stand van zaken kunnen opmaken wat het schuldenniveau van de bedrijven betreft. Die indicator is van cruciaal belang om te achterhalen wanneer de investeringsuitgaven zullen opleven en de groei stimuleren. Op korte termijn blijven wij voorzichtig over de Indiase markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CRE-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-7,46 %

-7,96 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CRE-EUR)

Benchmark

-7,46 %

-7,96 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CRE-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/02/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/01/2018
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
MSCI India (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0013307402
Nettovermogen (fonds)
114 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 09u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.