Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Japan Japanse aandelen

Japanse aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
187,34 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0010983932–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0010983932–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
187,34 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
187,34 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van de ICBE is erop gericht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te behalen dan de TOPIX Net Total Return index.

+ -

Commentaar 28/02/2018

In de eerste helft van de maand daalden de Japanse aandelenprijzen als gevolg van de scherpe dalingen op de Amerikaanse markt, met stijgende Amerikaanse obligatierentes door de sterke salarisstijging die werd onthuld in een verslag over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Door de bezorgdheid over een stijging van de VIX index die meer volatiliteit op de markt liet zien na de daling van de Amerikaanse aandelenmarkt, daalden de Japanse aandelenprijzen na een lange positieve trend ook tot het niveau van oktober 2017. Tijdens de tweede helft van de maand herstelden de Japanse aandelenprijzen zich na de daling tijdens de eerste helft, wat bijdroeg tot een verbeterd marktsentiment bij de beleggers, ondersteund door de Amerikaanse markten die sneller dan verwacht opnieuw opveerden. Na de Amerikaanse marktcorrectie veroorzaakt door de getuigenis van de nieuwe FRB-voorzitter Jerome Powell die nieuwe renteverhogingen suggereerde, daalden de Japanse aandelenprijzen aan het einde van de maand opnieuw, voornamelijk geleid door de belangrijkste large-caps.Wat de rendementen op sectorvlak betreft, waren de best presterende sectoren deze maand (a) consumptiegoederen (dankzij de solide hogere winsten door het stijgend inkomend toerisme), (b) elektrische toestellen (gunstige verkoop van televisies en digitale fototoestellen in promotie voor het einde van de rekeningen voor het boekjaar 2017), (c) farmaceutica (marktdeelnemers richten zich bij voorkeur op defensieve aandelen met overtuiging van solide winsten). De slechtst presterende sectoren waren daarentegen (a) machinegereedschap en lagers (door een negatieve reactie op de stijging van de JPY t.o.v. de Amerikaanse dollar), (b) non-ferrometalen en kabels (teleurgesteld door neerwaartse winstherzieningen van FUJIKURA (TSE:5803) en MITSUBISHI MATERIALS (TSE:5711), (c) elektronische materialen (cyclische namen werden minder populair aangezien beleggers steeds meer risicoaversie vertoonden door de verhoogde volatiliteit).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,83 %

-1,11 %

-0,83 %

-1,11 %

1 jaar

12,60 %

4,73 %

12,60 %

4,73 %

3 jaar

28,83 %

15,05 %

8,79 %

4,77 %

5 jaar

89,98 %

68,43 %

13,69 %

10,98 %

Sinds oprichting

90,72 %

69,31 %

9,39 %

7,59 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-0,83 %

-1,11 %

12,60 %

4,73 %

28,83 %

15,05 %

89,98 %

68,43 %

90,72 %

69,31 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

12,60 %

4,73 %

8,79 %

4,77 %

13,69 %

10,98 %

9,39 %

7,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*12,03 %10,22 %5,82 %0,88 %1,68 %0,76 %
3 jaar*11,04 %12,35 %7,11 %0,82 %0,62 %0,65 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-10,29 %0,17 %1,03 %
3 jaar*-20,01 %0,51 %0,73 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,62 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,50 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,03 % 11,04 % 10,22 % 12,35 %
Tracking Error 5,82 % 7,11 %
Sharpe-ratio 0,76 % 0,65 %
Alpha 0,17 % 0,51 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,82 %
Informatieratio 1,68 % 0,62 %
Maximaal maandelijks verlies -21,50 %
Maximale maandelijkse winst 10,62 %
Maximale drawdown -10,29 % -20,01 %
Beta 1,03 % 0,73 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
TOPIX Net Total Return
Referentievaluta (fonds)
JPY
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010983932
Nettovermogen (fonds)
27.614 M (JPY)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Sumitomo Mitsui Asset Management
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.