Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Japan Japanse aandelen

Japanse aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
114,55 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0012799773–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0012799773–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
114,55 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
114,55 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van de ICBE is erop gericht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te behalen dan de TOPIX Net Total Return index.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Aan het begin van de maand bleven de Japanse aandelen op en neer schommelen in afwachting van de talrijke winstresultaten en vooruitzichten van de bedrijven die hun boekjaar 2017 afsloten op 31 maart 2018. Halverwege de maand werden hogere koersniveaus opgezocht dankzij een positieve Amerikaanse aandelenmarkt, het afgenomen risico van negatieve verrassingen in de winstvooruitzichten van bedrijven en de toenemende verwachting van opwaartse winstherzieningen voor exportgerelateerde bedrijven door de wisselkoersevolutie naar een sterkere Amerikaanse dollar en een zwakkere yen. Later in de maand sloeg het sentiment op de aandelenmarkt om naar een negatieve trend door het slechter dan verwachte voorlopige bbp-cijfer voor het eerste kwartaal (jan-mrt) en omdat de Nikkei 225 de grens van 23.000 yen had doorbroken, waardoor het gevoel ontstond dat een doelstelling op korte termijn was bereikt. En de daling van de markt versnelde nog door de opnieuw opgeflakkerde bezorgdheid over het onwenselijke protectionistische handelsbeleid van de VS en de toegenomen risicoaversie als gevolg van de politieke verwarring in Italië. Aan het einde van de maand werden vooral oververkochte aandelen teruggekocht, kwam de stijging van de Italiaansestaatsrente tot stilstand en ebde de overdreven risicoaversie weg.Wat de sectorresultaten betreft, waren de best presterende sectoren van de maand (a) media (beschouwd als een defensieve sector met solide inkomsten), (b) consumentengoederen (door de verdere groei van de vraag van buitenlandse toeristen in Japan) en (c) games (veel bedrijven in deze sector kunnen gunstige resultaten voorleggen).De slechtst presterende sectoren daarentegen waren (a) non-ferrometalen en elektriciteitskabels (bezorgdheid over de vertraging van de investeringen in optische kabels in de VS), (b) grondstoffen en brandstof (negatief marktsentiment door de correctie van de aardolieprijzen) en (c) regionale banken (negatief marktsentiment door de daling van de langetermijnrente in de VS).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CH-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,58 %

-0,99 %

-1,58 %

-0,99 %

1 jaar

16,34 %

14,08 %

16,34 %

14,08 %

Sinds oprichting

14,55 %

13,70 %

14,26 %

13,42 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CH-EUR)

Benchmark

-1,58 %

-0,99 %

16,34 %

14,08 %

14,55 %

13,70 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CH-EUR)

Benchmark

16,34 %

14,08 %

14,26 %

13,42 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/06/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
TOPIX Net Total Return
Referentievaluta (fonds)
JPY
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0012799773
Nettovermogen (fonds)
29.745 M (JPY)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Sumitomo Mitsui Asset Management
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.