Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Japan Japanse aandelen

Japanse aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
91,32 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0012799773–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0012799773–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
91,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
91,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van de ICBE is erop gericht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te behalen dan de TOPIX Net Total Return index.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CH-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-16,05 %

-5,93 %

Sinds oprichting

-8,68 %

2,61 %

-4,24 %

1,24 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CH-EUR)

Benchmark

-8,68 %

2,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CH-EUR)

Benchmark

-16,05 %

-5,93 %

-4,24 %

1,24 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmark
1 jaar*18,30 %17,08 %5,65 %0,95 %-1,80 %-0,48 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CH-EURBenchmark
1 jaar*-22,56 %-0,22 %1,02 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,52 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,88 %
Deelnemingsrecht CH-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 18,30 % 17,08 %
Tracking Error 5,65 %
Sharpe-ratio -0,48 %
Alpha -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 %
Informatieratio -1,80 %
Maximaal maandelijks verlies -15,88 %
Maximale maandelijkse winst 5,52 %
Maximale drawdown -22,56 %
Beta 1,02 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/06/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
TOPIX Net Total Return
Referentievaluta (fonds)
JPY
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0012799773
Nettovermogen (fonds)
7.908 M (JPY)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Sumitomo Mitsui Asset Management
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.