Mobile Logo

EdR Mainland China Chinagora SP

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2017)
1.660,98 USD
Patricia  URBANO–FR0013228566–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–FR0013228566–
Ludovic VAUTHIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
1.660,98 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2017)
0
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2017)
1.660,98 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,62 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

-0,62 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
23/12/2016
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/12/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
FR0013228566
Nettovermogen (fonds)
0 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,100 %
Toegepaste beheerkosten
0,100 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.