Mobile Logo

EdR Mainland China Chinagora SP

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
346,92 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0013228590–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0013228590–
Patricia URBANO
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
346,92 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
0
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
346,92 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/03/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement S-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds oprichting -1,02 %
Rendement S-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement -1,02 %
Jaarlijkse prestatie


Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
23/12/2016
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/12/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
FR0013228590
Nettovermogen (fonds)
0 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Hong-Kong)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,100 %
Toegepaste beheerkosten
0,100 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.