Mobile Logo

EdR Millesima 2018 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
1.196,74 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011252360–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011252360–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
1.196,74 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tot 31 october 2018
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/05/2017)
1.196,74 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het GBF heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, een jaarrendement te bieden dat hoger is dan dat van een OAT met eindvervaldag in oktober 2018 door te beleggen in obligaties, vooral uitgegeven in euro, van industriële en financiële ondernemingen. Het GBF hanteert een strategie van het Buy-and- Hold-type met 31 oktober 2018 als vervaldag.

+ -

Commentaar 28/04/2017

De belangrijkste kredietindexen hebben de maand april in positief terrein afgesloten. Het begin van de maand werd nog gekenmerkt door geruststellende taal van zowel de Fed als Mario Draghi, maar in de aanloop naar de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen nam de volatiliteit geleidelijk aan toe. Nadat de Fransen hadden gestemd, haalde de markt op 23 april opgelucht adem. Cyclische en bankaandelen behoorden tot de grote winnaars van de rally op de Europese markten. Het economische momentum had in april een positieve invloed: de vertrouwensindicatoren in de eurozone lieten een stijging optekenen en het IMF verhoogde de vooruitzichten voor de wereldwijde groei tot 3,5% in 2017. De Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit boekten zeer goede resultaten tijdens de maand. Door de positieve economische cijfers, de vergadering van de ECB (waar een beëindiging van de onconventionele maatregelen voorlopig niet op de agenda staat) en vooral de afgenomen politieke bezorgdheid was de context gunstig voor krediet van beleggingskwaliteit in de eurozone. De Europese spreads versmalden met 9 basispunten tijdens de maand en deden het daarmee beter dan Amerikaans krediet van beleggingskwaliteit. Bedrijven uit de periferie en de energiesector lieten deze maand de beste resultaten optekenen. In alle hoogrentende segmenten werden deze maand mooie resultaten behaald: +1,0% voor het segment BB, +0,8% voor B ratings en +1,6% voor CCC obligaties. Gemiddeld noteert de hoogrentende markt +1,2% hoger. Het niveau van de activiteit op de primaire markt blijft goed. Europese emittenten trachten immers te profiteren van de bijzonder lage rente van de Europese kernlanden. We vermelden uitgiften van Loxam (BB-) met drie tranches voor een totaalbedrag van EUR 850 miljoen, Nomad Foods met een uitgifte van Senior Secured notes van EUR 500 miljoen 7NC3, Netflix (B1/B+) met een uitgifte van Senior Unsecured notes van EUR 1,3 miljard NCL en Atalian (B2/B+) met een uitgifte van EUR 600 miljoen. De belangstelling bij beleggers blijft groot: zo werd er meerdere malen overingeschreven en bevonden de coupons zich vaak aan de onderkant van het gepubliceerde bereik. Net als de jaarresultaten van 2016 waren ook de gepubliceerde resultaten voor het eerste kwartaal van 2017 over het algemeen goed. Fiat Chrysler overtrof de verwachtingen en publiceerde een 4% hogere omzet van EUR 27,7 miljard en een 11% hogere EBIT van EUR 1,5 miljard. Ardagh publiceert resultaten volgens de verwachtingen: een stijging van de omzet van 51% en een stijging van de EBITDA van 38% dankzij de integratie van de activa van Ball/Rexam in juni 2016. De gearingratio daalt eind maart 2017 licht naar 5,3x (ten opzichte van 5,4x eind 2016). In de sector van de uitrustingsgoederen profiteert Rexel (Ba2/BB) van de goede dynamiek in Europa (+1,2%) en Noord-Amerika (+1,2%). De resultaten van Cemex (BB-) stellen dan weer enigszins teleur, maar niettemin bouwt de groep haar schuldenlast verder af via een programma voor de verkoop van activa ter waarde van USD 2,5 miljard over 2016-2017. Bij de verliezers vermelden we IKKS (B-): het bedrijf publiceerde slechte resultaten voor het vierde kwartaal met een daling van de omzet van -3,4% bij vergelijkbare winkels en een daling van de EBITDA van 31,2%, met een hogere gearingratio van 6,6x.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 -0,12 % -0,12 %
1 jaar 1,28 % 1,28 %
3 jaar 4,41 % 1,45 %
Sinds oprichting 19,67 % 3,67 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

-0,12 %

1,28 %

4,41 %

19,67 %

Jaarlijkse

1,28 %

1,45 %

3,67 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-EUR0,72 %2,15 %0,80 %2,15 %0,15 %0,21 %2,07 %0,25 %0,05 %1,44 %
Benchmark0,47 %0,90 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-EUR-2,17 %1,70 %-0,46 %-3,14 %0,03 %0,09 %0,24 %0,50 %
Benchmark
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 0,72 % 2,15 % 0,47 % 0,90 %
Tracking Error 0,80 % 2,15 %
Sharpe-ratio 0,05 % 1,44 %
Alpha 0,03 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,15 % 0,21 %
Informatieratio 2,07 % 0,25 %
Maximaal maandelijks verlies -2,17 %
Maximale maandelijkse winst 1,70 %
Maximale drawdown -0,46 % -3,14 %
Beta 0,24 % 0,50 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
OAT octobre 2018
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011252360
Nettovermogen (fonds)
45 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,950 %
Toegepaste beheerkosten
0,950 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.