Mobile Logo

EdR Millesima 2018 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
117,95 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255181–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
117,95 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tot 31 october 2018
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
117,95 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het GBF heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, een jaarrendement te bieden dat hoger is dan dat van een OAT met eindvervaldag in oktober 2018 door te beleggen in obligaties, vooral uitgegeven in euro, van industriële en financiële ondernemingen. Het GBF hanteert een strategie van het Buy-and- Hold-type met 31 oktober 2018 als vervaldag.

+ -

Commentaar 30/06/2017

Hoewel het ondernemingsklimaat in Europa blijft verbeteren en nieuwe hoogtepunten sinds 2011 heeft bereikt, met een duidelijke vooruitgang voor de meest cyclische sectoren (bouw en detailhandel), stond het einde van de maand juni in het teken van de ommekeer in het discours van de ECB. De rentevoeten, met name in de eurozone, ondergingen een correctie die vooral in Duitsland en Frankrijk voelbaar was, nadat Mario Draghi liet doorschemeren dat de ECB overwoog het programma van kwantitatieve versoepeling stap voor stap af te bouwen. In deze context hield de Europese hoogrentende markt vrij goed stand. De hoogrentende schuldbewijzen zijn in de loop van de maand met +0,3% gestegen, aangevoerd door het segment B, dat een stijging van +0,5% boekte, terwijl het segment BB met +0,2% is gestegen. Het waren vooral de langlopende obligaties met een kleine spreadbuffer die werden getroffen door de stijging van de rentevoeten van Europese kernlanden. De primaire markt bleef dynamisch. In juni werden er voor maar liefst € 12,5 miljard nieuwe uitgiften gedaan, het hoogste maandtotaal sinds april 2017 en september 2016. Een van de grootste uitgiften kwam van Intrum-Justitia, een Scandinavische kredietdienstenverlener, in verschillende schijven voor een totale som van € 3 miljard. Daarnaast merken we op dat Manutencoop met enige moeite een obligatie op 5 jaar heeft uitgegeven om zijn bestaande schulden te herfinancieren. Verschillende bedrijven deden hun eerste uitgifte, zoals het Franse productiehuis Banijay, de Italiaanse treinmaatschappij Italo en twee Amerikaanse leveranciers van auto-onderdelen, Superior Industries en Federal Mogul. De autosector werd deze maand trouwens opgeschrikt door de winstwaarschuwing van Schaeffler en de slechte verkoopcijfers voor nieuwe voertuigen in de Verenigde Staten. Tot slot zien wij dat de fusie- en overnamemolen in Europa blijft draaien, met bijvoorbeeld de overname van Goldcar (dat in Spanje en Portugal een sterke positie heeft) door Europcar, dat zo een belangrijke speler wordt in de Europese low-cost-sector. In juni waren de macro-economische cijfers voor de eurozone goed, waarbij verschillende PMI's de hoogste posities sinds 2011 lieten optekenen. De Europese groei houdt aan, met Duitsland en Frankrijk op kop. De ECB heeft haar monetair beleid voorlopig niet gewijzigd, maar ze hanteerde wel een andere toon. De verklaringen over het aanhouden van de groei en de toekomstige richting van de rente waren agressiever. Mario Draghi zei immers dat “reflatoire krachten in de plaats zijn getreden van de deflatoire krachten”. Ook de Fed liet zich op haar vergadering iets agressiever uit dan verwacht en kondigde naast een renteverhoging ook een roadmap aan om haar balans af te bouwen. Dankzij een economie die het goed blijft doen en uitlatingen van de centrale banken die duiden op minder stimulerende monetaire beleidsmaatregelen in de toekomst, deden de Europese staatsobligaties (vooral van de kernlanden) het slecht in juni. De rente op Bunds op 10 jaar en op Bunds op 5 jaar steeg respectievelijk van 0,30% naar 0,46% en van -0,43% naar -0,23%. De spreads van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit versmalden opnieuw in juni en compenseerden zo licht de zwakte van de benchmarks. De daling van de spreads was over de hele lijn zichtbaar, aangezien de spreads van alle sectoren van de Itraxx Eur IG versmalden. De kredietmarkt reageerde opgelucht op de bankresoluties in Italië en Spanje. De spreads van beleggingskwaliteit in de eurozone bevinden zich op hun laagste punt in jaren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement E-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-0,29 %

-0,60 %

-0,29 %

-0,60 %

1 jaar

0,01 %

-0,57 %

0,01 %

-0,57 %

3 jaar

2,95 %

1,48 %

0,97 %

0,49 %

5 jaar

15,81 %

8,67 %

2,98 %

1,68 %

Sinds oprichting

17,95 %

10,47 %

3,22 %

1,93 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

-0,29 %

-0,60 %

0,01 %

-0,57 %

2,95 %

1,48 %

15,81 %

8,67 %

17,95 %

10,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

0,01 %

-0,57 %

0,97 %

0,49 %

2,98 %

1,68 %

3,22 %

1,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*0,52 %0,38 %0,55 %0,29 %1,14 %-0,53 %
3 jaar*2,12 %0,75 %2,13 %0,16 %0,18 %1,06 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*-0,50 %0,01 %0,39 %
3 jaar*-3,33 %0,06 %0,45 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,19 %
Deelnemingsrecht E-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,52 % 2,12 % 0,38 % 0,75 %
Tracking Error 0,55 % 2,13 %
Sharpe-ratio -0,53 % 1,06 %
Alpha 0,01 % 0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,29 % 0,16 %
Informatieratio 1,14 % 0,18 %
Maximaal maandelijks verlies -2,19 %
Maximale maandelijkse winst 1,67 %
Maximale drawdown -0,50 % -3,33 %
Beta 0,39 % 0,45 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
OAT octobre 2018
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011255181
Nettovermogen (fonds)
34 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.