Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
103,13 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255199–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255199–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
103,13 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tot 31 october 2018
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/09/2017)
103,13 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tot 31 october 2018
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het GBF heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, een jaarrendement te bieden dat hoger is dan dat van een OAT met eindvervaldag in oktober 2018 door te beleggen in obligaties, vooral uitgegeven in euro, van industriële en financiële ondernemingen. Het GBF hanteert een strategie van het Buy-and- Hold-type met 31 oktober 2018 als vervaldag.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Het sentiment op de wereldwijde markten was iets behoedzamer in augustus. De referentiestaatsobligaties lieten positieve resultaten optekenen. De rente op het Amerikaanse schatkistpapier op 10 jaar en op de Duitse Bunds op 10 jaar kende een sterke daling van 20 basispunten. De markt heeft het vooruitzicht op een verstrakking van het monetaire beleid door de centrale bank uitgesteld. In de eurozone zijn de beleggers steeds minder ongerust over een drastische afbouw van de monetaire versoepeling door de ECB, ondanks de goede economische cijfers. De huidige sterkte van de eenheidsmunt kan de druk op de ECB afzwakken. De volgende renteverhoging door de Fed verwacht de markt op dit moment echter pas in 2018, vanwege de teleurstelling op de markt over de constante inflatiegegevens. Het ging er vrij rustig aan toe op het symposium in Jackson Hole. Noch Janet Yellen, noch Mario Draghi kondigde wijzigingen van het monetair beleid aan. De haast constante versmalling van de bedrijfsspreads dit jaar kwam in augustus tot stilstand. De geopolitieke spanningen liepen hoog op, de VIX steeg scherp halverwege de maand en de aandelenmarkten stagneerden of daalden, naargelang de regio's. De spreads van beleggingskwaliteit zijn licht gestegen.De kredietspreads verbreedden door de spanningen omtrent Noord-Korea. Deze ontwikkeling is vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Zo zijn de spreads van Amerikaanse hoogrentende obligaties met 35 basispunten gestegen, in tegenstelling tot hun Europese tegenhangers die slechts 20 basispunten stegen. De uitstekende economische omstandigheden rechtvaardigen een daling van de risicopremies tot een niveau dat onder hun langetermijngemiddelde ligt. Toch hebben de aankopen van de centrale bank geleid tot een gebrek aan onderscheid tussen de risico's uit verschillende sectoren. De komende weken houden de beleggers nauwlettend de mogelijke aankondiging in de gaten van een geleidelijke afbouw van de aankoop van effecten en de kwantitatieve versoepeling door de ECB. De voor augustus geraamde PMI voor de maakindustrie (57,4 tegenover 56,6) bevindt zich op het hoogste niveau van de laatste twee maanden dankzij de positieve berichten uit Frankrijk en Duitsland. De rendementen in augustus waren positief. Met uitzondering van de mediasector, die de maand met -0,1% afsluit, lieten alle sectoren positieve maandresultaten optekenen. De bouw- en materiaalsector en de gas- en oliesector (die deze maand allebei +0,6% stegen) droegen het meeste bij. De ratings BB (+0,20%) en B (+0,33%) behaalden vergelijkbare resultaten, ook al had de dalende rente van de Bunds op 10 jaar (-16 bp) een positief effect op de durationactiva. De ratings CCC behaalden iets betere resultaten, waardoor ze een outperformance neerzetten (+0,40%). Net als verwacht reageerde de primaire markt van hoogrentende Europese effecten zwak in augustus. Anglo American kreeg de status van beleggingskwaliteit (IG) toegekend in augustus 2017. Wat betreft de kwartaalresultaten waren de cijfers in ons beleggingsuniversum over het algemeen positief.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement F-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

-0,43 %

-0,58 %

-0,43 %

-0,58 %

1 jaar

-0,13 %

-0,59 %

-0,13 %

-0,59 %

3 jaar

2,12 %

1,21 %

0,70 %

0,40 %

5 jaar

14,79 %

8,61 %

2,79 %

1,66 %

Sinds oprichting

19,03 %

11,73 %

3,38 %

2,14 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

-0,43 %

-0,58 %

-0,13 %

-0,59 %

2,12 %

1,21 %

14,79 %

8,61 %

19,03 %

11,73 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

-0,13 %

-0,59 %

0,70 %

0,40 %

2,79 %

1,66 %

3,38 %

2,14 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmark
1 jaar*0,51 %0,38 %0,55 %0,26 %0,78 %-0,46 %
3 jaar*2,11 %0,70 %2,13 %0,13 %0,17 %0,91 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmark
1 jaar*-0,50 %0,35 %
3 jaar*-3,34 %0,05 %0,40 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,68 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,20 %
Deelnemingsrecht F-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,51 % 2,11 % 0,38 % 0,70 %
Tracking Error 0,55 % 2,13 %
Sharpe-ratio -0,46 % 0,91 %
Alpha 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,26 % 0,13 %
Informatieratio 0,78 % 0,17 %
Maximaal maandelijks verlies -2,20 %
Maximale maandelijkse winst 1,68 %
Maximale drawdown -0,50 % -3,34 %
Beta 0,35 % 0,40 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011255199
Nettovermogen (fonds)
27 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max
Terugkoopvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.