Mobile Logo

EdR Multi Alternatif Equilibre Dollar Multi-strategie

Multi-strategie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
11.287,23 USD
Pascal  CHROBOCINSKI–FR0010493718–
Pascal CHROBOCINSKI
Dimitar ATANASOV–FR0010493718–
Dimitar ATANASOV
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
11.287,23 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
11.287,23 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Pascal CHROBOCINSKI  
Dimitar ATANASOV  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/03/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement R-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 3,17 %  
1 jaar 1,48 % 1,48 %
3 jaar 0,89 % 0,30 %
5 jaar 15,81 % 2,98 %
Sinds oprichting 13,02 % 1,28 %
Rendement R-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 3,17 % 1,48 % 0,89 % 15,81 % 13,02 %
Jaarlijkse prestatie 1,48 % 0,30 % 2,98 % 1,28 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht R-USD6,69 %3,21 %6,64 %3,21 %0,61 %0,05 %0,15 %-0,03 %0,58 %
Benchmark0,09 %0,21 %
AlphaBeta
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht R-USD-1,73 %0,01 %46,64 %0,69 %
Benchmark
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 6,69 % 3,21 % 0,09 % 0,21 %
Tracking Error 6,64 % 3,21 %
Sharpe-ratio 0,58 %
Alpha -1,73 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,61 % 0,05 %
Informatieratio 0,15 % -0,03 %
Beta 46,64 % 0,69 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
12/10/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/08/2007
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Federal Funds Effective Rate capitalise
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1000000.00 USD
ISIN-code
FR0010493718
Nettovermogen (fonds)
13 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
De laatste werkdag van elke maand vóór 12.00 uur
Inschrijvingsvergoeding
4,50 % max
Prestatievergoeding
10,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.